Programok

CSÜTI: Berger Viktor - Társadalmi terek és a terek megélése / ONLINE

2021.03.02. 16:42

Berger Viktor szociológus előadása lesz a következő a MÉSZ Csütörtöki Iskola keretében, online webinárium formájában. Az előadás témái a társadalmi terek, illetve a terek megélése lesznek.

"Az előadás összefoglalja, hogy miként jelenik meg a tér kategóriája a szociológia elméleti értelmezéseiben és empirikus kutatásaiban. A szociológiai látásmódot leginkább az tünteti ki, hogy a tereket társadalmilag létrehozott képződményekként értelmezi, amelyek visszahatnak a társadalmi cselekvők mozgásterére és cselekvéseire. A klasszikus szociológiai elméletek (például Simmel, Durkheim, Bourdieu, Löw) ismertetése során különleges hangsúlyt fog kapni az a kérdés, hogy miként élik meg a cselekvő szubjektumok az emberek által létrehozott tereket, s milyen szabályszerűségek figyelhetők meg ebben. Az előadás egy új kutatási irányzatra és a belőle levonható tanulságokra is kitér. Az autózás társadalomtudományos vizsgálata (automobility studies) rámutat, hogy a modern nagyvárosi terek szempontjából nem csupán a rögzített elrendezések (épületek, infrastruktúra és az általuk alkotott materiális struktúrák) fontosak, hanem a mozgások is, melynek szempontból az autózás kitüntetett jelentőségű. Az előadás ennek szellemében felvázolja az autózás sajátos térélményére is és jelentőségét a városszövet szempontjából."

Az előadásokon való részvétel, kredit pont kiadása nélkül ingyenes, és bárki számára nyilvános. Előzetes regisztráció nem szükséges.
Az adminisztrációs költségek (1000,- Ft) ellenében 0,5 kredit pontot lehet kapni.

Az előadás az alábbi linken lesz elérhető.