Egyéb cikkek

Debreceni egészségközpont

2009.03.13. 10:12

I. díjat kapott a 2. sz. pályamű    
Archiko Bt.
építészet: Kovács Péter, Lengyel István

I. díjat kapott a 2. sz. pályamű    
Archiko Bt.
építészet: Kovács Péter, Lengyel István
tartószerkezet: Dezső Zsigmond
orvostechnológia: Ifkó Iván
labortechnológia: Komló Zsuzsa
épületgépészet: Nagy Imre
épületvillamosság: Nagy Zsolt

 

 
 
 

Részletes bírálat:

Telepítés
Az épület főbejárata impozáns látványt nyújt, a külső üvegfallal összefolyatja a külső és belső teret. Az épület átjárhatóságát is megkísérli, de a közbeiktatott lépcsőházzal ez nem sikerült megfelelően. Az épület kitünően biztosítja a funkciók elkülönítését, és egyben kapcsolódását, a gazdasági bejárat jól megoldott, a járóbeteg részleg földszinti elhelyezése előnyös, külön bejárat van tervezve a betegbemutató terem és a gépészeti tér felé is. A parkolókat az épületen kívül helyezi el, amely a megvalósítás költségei szempontjából előnyös, ugyanakkor bizonyos funkcionális hátrányokkal jár.

Építészeti szempont
A főbejárati homlokzat vonzó építészeti megoldást ad, a külső-belső tér átvezetése látványosan megoldott. Az előcsarnok barátságos, és egyben elegáns, kifejezetten jó belső teret képez, a hallgatók részére kiváló tanuló és találkozó hely, amely egy oktatási intézmény esetében alapvető elvárás. A tervező külön gondot fordított az előcsarnok ötödik (mennyezeti) homlokzatának igényes kialakítására. A tervezett épület hiányossága, hogy a nagyvonalúan megtervezett előcsarnok terét a főbejárattal ellentétes oldalon egy lépcsőház és liftmag lezárja. A régi klinikatelep többi épülethez való illeszkedés miatt előnyös a homlokzaton vakolat alkalmazása, amelyre az épület tagoltsága lehetőséget ad, mert felületeinek nagyságából adódóan nem feltétlen szükséges homlokzati burkoló anyag alkalmazása. A zöld architektúra alkalmazása, valamint az emberléptékű tagolás, a mai korszakra utaló homlokzatképzési elemek kifejezetten szép megoldást nyújtanak (pld. előcsarnok belső homlokzata, illetve az épület felülnézete).

Funkcionális szempont
Az épület funkcionális szempontból jól tagolt, az egyes elkülönített egységek jól megközelíthetőek. Érdekes megoldás a funkciótól függetlenül a laborszintek összevonhatóságának lehetősége, ugyanakkor ezt jelenleg gátolja az épület közepén elhelyezett lépcsőház és lift, amely helyének megválasztása jelenti a terv szinte egyetlen hibáját.

Előnyös megoldás a szintenkénti funkcionális csereszabatosság. Helyes a logikusan elválasztott Személyre Szabott Orvoslás egysége, mivel ennek a napi rutin diagnosztikában nincs szerepe, hanem csak a személyre szabott orvoslás keretein belül a betegségre való hajlam detektálása a feladata.

Az alaprajz kifejezett előnye, hogy a betegbemutató terem az egyéb forgalomtól önállóan is megközelíthető és üzemeltethető, tekintettel a terem 300 fős befogadó képességére. A benyújtott pályamunkák közül ezt a lehetőséget kizárólag ez a terv ismeri fel.

Hivatkozással a T.I.O.P.-2.2.7-07/2 F pályázati kiírás 21. sz. melléklet korszerű egészségügyi létesítménnyel szemben támasztott építészeti-műszaki követelmények és javaslatok előírásaira a tervezett épület kielégíti a flexibilitás követelményeit, mert egyes épületszárnyak funkciói egymással csereszabatosak. Lehetőség van a szerelt válaszfalakkal egyes terek elválasztására, illetve egyes nagyobb terek kialakítására, mely feltételezi a modul rendszerű gépészeti és elektromos rendszerek alkalmazását.

Forgalmi javaslat
A gazdasági kiszolgálásra és térszinti parkolásra tett javaslata átgondolandó, a 8%-os esések miatt.

Energia és közmű ellátás
A pályamű megfelelően fogalmazza meg az épületnek a klinikatelep energia és közmű rendszereihez való csatlakoztatását.

Kiemelhető a pályamű energia hatékonyságra való törekvése. Különösen az előcsarnok „téli kert”-ként való kialakítása és működtetése szellemes megoldás.