Helyek/Köztér

Dengelengi döngölő

2014.06.27. 10:15

Egy falu közösségének építeni igen izgalmas feladat lehet, pláne, hogyha mindezt a közösség összefogásával, tevő erejével teszik. Így az építés mozzanata ugyanúgy lényegessé válik, akárcsak az épület jövőbeni használata. Egy ilyen projektről számol be Láris Barnabás, Egyházasdengelengről.

2013 tavaszán a Budapesti Műszaki Egyetem Középülettervezési tanszéke építészhallgatók bevonásával térlefedés tervezését kezdte meg. A munkába a helyi fiatalok is bevonásra kerültek, hiszen az építmény a község iskolájának udvarán található. A terveket heti rendszerességgel prezentáltuk a település irányába, bevonva a helyi elképzeléseket a folyamat alakulásába. Az elfogadott vázlattervből engedélyezési majd kiviteli terv készült. A több ütemben lebonyolított kivitelezés első fázisára július elején került sor. Ekkor a tervező fiatalok elkészítették a térlefedés alapozását és a tetőszerkezetet tartó vasbeton pilléreket.

Második felvonásban az építészhallgatókhoz közmunkások csatlakoztak. Ekkor a tetőszerkezet 6,5 köbméternyi faanyagának gyalulása történt és a tetőszerkezet alapelemeinek összeállítása következett. A héjalást az önkormányzat közmunkásai és helyi önkéntesek végezték. A létesítmény 2013 késő őszére készült el. Ezt követően 2014. június 21-én került sor az építmény első közösségi debütálására a település „Hazaváró juniális” rendezvényének keretében. A hétköznapokon szabadtéri traktortároló funkciójú építmény jó szolgálatot tett a falunap alkalmával.

A korábbiakban lebonyolított táborainkhoz képest előrelépésként éltük meg, hogy az egyes munkafázisokban résztvevők kapcsolatrendszere cizellálódott és kiterjedtebb volt.

A projekt finanszírozásának alapját az a közmunkaprogramban elnyert összeg szolgálta, melynek keretében a település levendulaültetvény létrehozására szerzett támogatást. Ennek keretében valósulhatott meg a térlefedés előtt található levendulaszárító, mely alkalomadtán színpadként is funkcionálhat. Eme építmény elé terveztük a térlefedést, mely traktorszínül is szolgálhat, de rendezvények esetén kiválthatja az eddigi provizórikusan felállított sátort. A héjazat tekintetében felajánlásnak köszönhetően tartós, színezett fémlemez kerülhetett fel. Az építmény tetőszerkezete a hagyományos és mérnöki kapcsolatok párosításából jött létre, biztosítva a jelentős, 10x20 méteres terület lefedését.

A megvalósult épület jó példa az emberi összefogás sokrétű kiaknázására. Az idei évben, amennyiben pályázati források lehetővé teszik, úgy a térlefedés alatti padló burkolása következik. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a kivitelezési munkálatokra.

Láris Barnabás