Design/Formatervezés

Dohányozni szabad - tetőterasz a GVH tetején

2014.08.26. 14:14

A Gazdasági Versenyhivatal épülete korszerűsítésének fontos lépése volt az irodaház tetején kialakított terasz, amelyről remek kilátás nyílik a pesti belváros tetőtájára, és Buda dombjaira, hegyeire. A terveket Rumi Imre készítette.

Előzmények

Az Alkotmány utca 5. szám alatti épület bérpalota céljára épült 1869-ben, Gaál Bertalan tervei alapján. Akkor a szomszédos, Alkotmány u. 3. sz. ingatlanon már Fürst Mór meglévő háza volt, a Honvéd u. 10. szám alatt pedig a Pallas Nyomda épülete állt. Az épület keretes, belső udvaros, zártsorú beépítéssel, sarokházként létesült. Az épület öt hasznos szinttel (alagsor-pince, magasföldszint, 3 emelet) és az utcai oldalon manzárd kialakítású padlással épült.

Később a II. világháború idején a Magyar Királyi Honvédség megrendelésére a padlásteret beépítették. A munkálatok során az udvari oldalon a térdfalak magasításával lényegében új szint alakult ki. A tetőtér ablakait a díszes főpárkány frízébe vágták, és a beépített résznél az ácsszerkezetet átalakították. Így az épület tömege és homlokzatképzése az eredetihez képest kismértékben megváltozott. A háborút követően az épület lakóházként funkcionált. Később, az 1990-91-es időszakban az addig tanácsi, önkormányzati lakások a bentlakók részére eladásra kerültek, az épületet társasházzá alakították. Majd az épület a Budapest Bank Rt. vásárolta meg. Később a Gazdasági Versenyhivatal székházává vált.

Az épület a többszöri felújítás és átalakítás ellenére megőrizte eredeti karakterét. A korábbi átalakítások során az eredeti nyílászárók kisebb javítgatásoktól eltekintve megmaradtak, de a Versenyhivatal mai igényeit, korunkban elvárható (hőszigetelési és hangszigetelési) minőséget már nem elégítik ki, így azok cseréje szükségessé vált. A nyílászárók felújítása mellett a tetőszinten dohányzóterasz kialakítására fogalmazódott meg a tervezési program.

Az átalakítás ismertetése

Az épület funkciója szerint irodaház, melynek belső, funkcionális kialakítása változatlan marad. (később szerencsére ez egy másik projekt keretében szintén megújulhatott – a szerk.) Az átalakítás során a nyílászárók részleges cseréje valósult meg, melyet az épület eredeti megjelenését megtartandó az eredeti kapcsolt gerébtokos ablakok megtartásával, a belső szárny helyére beépített új nyílászáróval oldottunk meg. Így a nyílászárók átalakítása homlokzati változást nem eredményez.

A járható tetőterasz kialakítása több lehetséges megoldást megvizsgálva a legfelső szinten kerül elhelyezésre. A szükséges épületszerkezeti megerősítések, a tervezett pergola, a tetőre felvezető lépcső az épület külső megjelenését nem befolyásolja, egyben a meglévő gépészeti berendezések átalakítása nélkül kialakítható volt. A tetőre felvezető lépcső a belső udvar felett kapott helyet, a feljutás útvonalán a vizuális leválasztás érdekében paravánfalakat terveztünk. A belső udvar üvegtetője fölé szerkesztett lépcsőt áttört acélszerkezetként alakítjuk mi, hogy a belső udvarból látható szerkezet minél légiesebbnek tűnjön és ne takarja le a bevilágítást.

A lépcsőház feletti lapostetőre tervezett tetőterasz kitűnő lehetőséget szolgál arra, hogy Budapest belvárosának látványa kellemes környezetet biztosítson a használók számára. Ezért a tervek szerinti kialakítás nem csak dohányzás idejére biztosít teret, hanem kicsit hosszabb pihenőre, levegőzésre is lehetőséget ad az itt dolgozóknak.

Az épület tervezett szerkezetei

A meglévő épület pince, földszint + ötemeletes, melynek a belső udvarra néző, két felső szintje utólagos ráépítéssel jött létre. A meglévő épület alépítménye feltehetően sávalap, kisméretű tégla felmenő falazattal. A födémek szerkezete feltehetően poroszsüveg födém, az új szintek monolit vb. szerkezetűek, a tetőszerkezet monolit vb. koporsó hagyományos faszerkezetű magastető, műemléki palafedéssel. Az épület merevítését a külső és belső hossz- és haránt irányú falazatok, vízszintes merevségét pedig a födémtárcsa biztosítja.

A nyílászárók cseréje

A nyílászárók részleges cseréje az épület eredeti tartószerkezeteit, homlokzatát nem érinti, azok változatlan formában megmaradtak. Az utcafronti nyílászárók részleges cseréje:

  • A földszinten és az I-III. emeleteken az épület eredeti megjelenését megtartandó az eredeti kapcsolt gerébtokos ablakok megtartásával, a belső szárny helyére beépített új nyílászáróval számoltunk. A nyílászáró beépítése kapcsán a meglévő kapcsolt gerébtokba történő beépítés során különös gonddal kellett eljárni.
  • A IV. és V. emeleten lévő, utólag beépített nyílászárók egyszárnyú hagyományos szerkezetek, melyek helyett új nyílászárók készültek. A nyílászárók külső tagozatai az eredetivel megegyező osztásban készültek. 
  • Cserélni volt szükséges továbbá a tetőablakokat, melyek helyett a tető alacsonyabb hajlásszögéhez igazodó korszerű tetőablakokat terveztünk (pl.: VELUX GGL). A beépítés során hőszigetelő keretet kellett beépíteni, a külső takarókeret pedig a tetőn alkalmazott fémfedésekkel megegyező patinásított horganylemezből voltak kialakítandóak.

Az új nyílászárók az eredetivel megegyező fehér festett faszerkezetek, a megmaradó gerébtok festett felületeiről a régi fáradt festéket el kellett távolítani és újra mázolásuk lett szükséges.

A tetőterasz

A VI. emelet feletti nem járható lapostető tetőteraszként történő kialakítását határozta meg a tervezési program. Az új hasznos terheket, illetve a tervezett pergolát az eredeti födémtől függetlenül méretezett új acélszerkezetre ültetjük, melyet a vízszigetelés felett a mellvédfalakhoz rögzítünk. A tetőterasz fa járófelületét az acélgerendákra helyezett pallóváz hordja.

A tetőteraszra történő feljutás a lefedett belső udvar felett kialakított acél lépcsővel biztosított. Az acél szerkezetű lépcső lépcsőfokait csúszásmentes, perforált lemezzel alakítottuk ki. Minden felhasznált acélszerkezet tüzihorganyzott, csavarozott kapcsolattal került kialakításra.

A szigetelések

A csapadék elleni szigetelést a tetőszerkezeteken a műemléki palafedés biztosítja. Az új nyílászárók beépítése során az eredeti tetőfedés megtartására kellett törekedni, a sérült héjazati elemeket cserélni, az eredetivel megegyezőkkel pótolni kellett. A legfelső szinten a terasz kialakítása során a födém korábbi bazaltzuzalék leterhelése elbontásra került, annak helyén új járható tetőterasz konstrukció jött létre.

A bontások során az eredeti vízszigetelések folyamatos védelmére különös gondot kellett fordítani, azokon a helyeken, ahol az eredeti vízszigetelés megbontásra került, vagy megsérült, az eredeti szigeteléssel – anyagában és konstrukciójában – megegyező új vízszigetelés kialakítása volt szükséges, melyet a meglévő szigetelésekhez kellett csatlakoztatni. A meglévő lapostető vízszigetelését, bádogos szerkezeteit a teljes felületen felül kellett vizsgálni és gondoskodni kellett az esetleges javításokról.

Paravánok, burkolatok és felületképzések

A tetőteraszra felvezető útvonal mentén a gépészeti berendezések vizuális takarását paravánokkal biztosítjuk. A paravánok horganyzott acélvázra rögzített faszerkezetek, a gépészeti helyiségben nem éghető anyagú alul-felül átszellőző burkolattal (pl. kőagyaglap, acéllemez). Minden beépített új és újrafelhasznált faanyagot rovar-gomba ellen felületkezelni kellett.

Rumi Imre