Egyéb cikkek

Dunakömlőd központjának fejlesztése

2009.03.06. 10:10

Megvételben részesült az 5. számú pályamű
tervezői: Artem Kft.; Máté János, Földesi Zoltán, Hodossy László

Megvételben részesült az 5. számú pályamű
tervezői: Artem Kft.
Máté János, Földesi Zoltán, Hodossy László

 

 


5. sorszámú pályázat bírálata

A terv összességében higgadt, nyugodt, meterségben jól kezelt összképet mutat. Megoldásai nem átütőek, de az egyes elemek reálisan megvalósíthatóak, és működőképesek. A kiírás felvetéseit elfogadva lényegében nem változtat a meglevő térbeli összefüggéseken, de a köztes terek méreteit jól határozza meg és értelmesen tölti meg tartalommal. Összességében a hibája is az erényében rejlik: a realitások mentén való gondolkodás megfosztja az ötletpályázat jellegéből adódó, megújítási lehetőségtől. Építészeti eszközei simulékonyan hagyományosak, helyenként bátortalanok, kertépítészeti megoldása nem késztet állásfoglalásra senkit – bár főbb elemeiben használható.

A legjobban használható eleme a Faluház átalakítására vonatkozik. Kimondottan kedvező a teljes funkcionális átfordításra vonatkozó javaslata, mely egy jól működő, jól szakaszolható, értelmes belső térkapcsolatokat kínáló épületet eredményez. Az északi oldalra áttelepített konyha és személyzeti blokk miatt a gazdasági feltöltés is itt éri el az épületet, minek következtében nincs szükség az épület körbe autózására, a gyalogos zóna zavarására. Továbbfejleszthető az új déli bővítmény bejárata, és a külső térhez való kapcsolódása. A keleti oldal hasznosítására tett javaslatai (rendezvénytér, fogyasztó terasz, kültéri fedett főzőhely, stb.) kimondottan kedvezőek. Nagyon komoly a teraszozásra, tám- és mellvédfalra szóló megoldás, mely kívánatos lenne, de költségei is nagyok.

A kertépítés lágy vonalvezetése, kavicsba átfolyó burkolt felületei kissé karakter nélküliek, és különösen a Faluház déli oldalánál szűkös, szegényes. Itt mindenképpen fejleszthető és fejlesztendő a tartalom.

A gazdaságos üzemeltetés lehetősége megvan, kedvező a Faluház szakaszolhatósága, a rendezvényterek leválasztásával. Az akadálymentesség a panzió épületében nem látszik megoldottnak, még alap elemeiben sem.

A tervet a Bíráló Bizottság az értékes építészeti gondolatai miatt megvételben részesíti.