Egyéb cikkek

Eger – a Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója

2008.10.30. 12:51

II. díjban részesült 16-os sorszámú pályamű
építész tervezők: Pirity Attila, Révai Tamás, Petrik Zoltán, Szél Norbert, Juhász Attila, Varga Gábor, Dr. Petrus József Csaba, Kárpi Attila, Huszti Tamás, Takács Krisztián, Oláh Balázs, Bana Kamilla

II. díjban részesült 16-os sorszámú pályamű
építész tervezők:
Pirity Attila, Révai Tamás, Petrik Zoltán, Szél Norbert, Juhász Attila, Varga Gábor, Dr. Petrus József Csaba, Kárpi Attila, Huszti Tamás, Takács Krisztián, Oláh Balázs, Bana Kamilla

A pályamű a Dobó teret úgy rekonstruálja, hogy a központi (rendezvényteret) a csatlakozó sétányok, korzók, terek láncolatával gazdagítja. Az áruház épületét annak részbeni átértékelésével beilleszthetőnek tartja, a Szúnyog-köz elegáns téralakításával kiterjeszti a közterek láncolatát.

 

 


Részletes bírálat

A pályázó alapgondolata – a kiírással összhangban – az a törekvés, hogy a Dobó teret úgy rekonstruálja, hogy a központi teret a csatlakozó „sétányok, korzók, terek láncolatával” gazdagítsa. Ennek megfelelően a pályamű nagy súlyt helyez a Dobó tér kapcsolataira, a városszerkezetbe való minél teljesebb illeszkedésére.

A terv a Dobó tér hosszanti sodrását finoman megtörve helyesen hangsúlyozza a térfalak játékát. Mértékletesen bánik a kereszttengely hangsúlyozásával is, ahogy az áruház tömegének szétrobbantása helyett csak kisebb alaprajzi és tömegkorrekciókkal vezeti át azt az épületen. Helyes törekvés az áruház-tömb eredeti, Zalár utcai vonalának jelzése is, és legfeljebb csak a szabad térrel való gazdálkodás szempontjából bírálható a parkoló zárt térfalat alkotó épülettömegekkel történő beépítése. Amit ezen a helyen a köztérből elveszít, azt visszanyeri a Szúnyog-köz terének értékes, teraszos kialakításával. A Dobó tér rendezésénél logikus és vitatható elemek keverednek. (Vitatható például a Dobó szobor ellenpontjaként üvegtető alá helyezett középkori városmakett, amely történetileg bizonytalan látványelemeket képes csak megjeleníteni. A térburkolat jó hosszirányú hangsúlyai ugyanakkor megbontják a térfalakig futó burkolat egységét. A zöldfelületek ferde sávjai idegenek a tér geometriájától.) Meggondolandó felvetés a lovasszobor helyének korrekciója, viszont vitatható a növényzet és a vízfelület helye.

A jelenlegieket felülíró új attrakciók a téren nem jelennek meg, bár az áruház épületének a műleírásban indokolt megtartása ellentétben áll azzal a megújító attitűddel, amely szinte egy új épület új konfliktusait vetíti előre.

Dicséretes a Dobó térhez kapcsolódó további terek, a patakparti sétány és a Kis Dobó tér mértéktartó kialakítása, a patakparti panoráma korrekciója az itt álló épületek szerkezeti összekapcsolásával. A mélyen vezetett parti sétány jól szolgálja a séta funkciót, és csak alig sérti a vízparti spontán vegetációt.

Jól megoldott a parkolás és a közlekedés rendszere, helyes szempont a piaccal való összefüggések felvetése.

A pályázat utal a városfejlesztés meglévő dokumentumaira is, melyekhez illeszkedést fogalmaz meg.