Egyéb cikkek

Eger – a Dobó tér és környékének építészeti rekonstrukciója

2008.11.18. 09:12

Kiemelt megvételben részesült a 17-es sorszámú pályamű
építészek: Szabó János, Pap Katalin, Dr. Nagy Katalin

Kiemelt megvételben részesült a 17-es sorszámú pályamű
építészek: Szabó János, Pap Katalin, Dr. Nagy Katalin

A pályamű érdekesen és egyedülállóan ötvözi a rendezvénytér és a dísztér kettős igényét, bár javasolt megoldása didaktikus, és a tér egységessége szempontjából konfliktusokat hordoz. Kiváló a patak és az Eszperantó sétány menti területek kezelésére tett javaslata, a tér burkolatokra, mikro architektúra elemeire sok hasznos javaslatot tartalmaz.

 


Részletes bírálat
A pályaművét – zenei analógiával versenyművet – XXI. Századi városi szimfóniaként kívánja elfogadtatni és megnyerővé tenni, melyhez zeneértő műveltségét és verbalizmusát is latba veti.
Bár verbálisan megfogalmazza a Dobó tér többrétegű, flexibilis, hangulatilag és funkcionálisan befogadó szerepét, ugyanakkor kertészeti eszközökkel és vízfelületekkel első látásra mégis rendkívül kötött, komponált „díszteret” hoz létre, mely a süllyesztett elliptikus kontúron belül, ugyanakkor flexibilisen használható rendezvénytér. Ilyen módon a terv érdekesen és egyedülállóan ötvözi a rendezvénytér és dísztér kettős igényét.
A terv a főtér alatt kiállítási, koncert, s más kulturális események tereit kívánja megteremteni. Ez a felszíni rendezvények infrastruktúrája, s a raktározási, stb. funkciók szempontjából is jó javaslat. A funkcióbővítési szándék tetten érhető.
A Dobó térre javasolt mesterséges geometrikus vízfelületek az élővizű patak által kínált lehetőségek mellett kissé mesterkéltnek tűnnek.
A jelenlegi áruházat elbontja, s helyére újabb áruházat és szórakoztató központot javasol, alatta 150 férőhelyes parkológarázzsal. A templom tengelyét szépen vezeti át az új bevásárlóközpont tömegén, ezáltal a teret annak elliptikus geometriai természete szerint kéttengelyessé teszi. Egyben jó kapcsolatot teremt a patakkal.
Az áruházra tett építészeti javaslat azonban a történelmi belváros kereteit szétfeszíti, lényegében az elbontott áruház illeszkedését is alulmúlja. A dinamizmust sugalló hatalmas kerettartókkal nem sikerült a múlt iránti tiszteletet bizonyítani, sem esztétikai többletet létrehozni.
A Szúnyog köz környéki térképzése kedvező, az Éger-liget javaslata figyelemreméltó. A Dobó tér és minaret közötti gyalogos forgalmat a patakon átvezetett széles (rendezvény) híddal együtt megfelelő hangsúllyal kezeli.
A Kis-Dobó térre tett javaslata visszafogott, a kialakult állapotot tiszteletben tartja. A Bajcsy-Zsilinszky útra tett, fásítással kapcsolt térburkolati javaslata hasznosítható részlet. Kedvező, hogy a Dobó téri térburkolatot kifuttatja a Zalár J. út térfaláig.
Az irodaház helyére tervezett szálloda jó gondolat, amennyiben az a meglévő épület hasznosítását célozza, bár gépkocsival való kiszolgálása nehezen megoldható, s a térségre újabb gépkocsi terhelést vonz.
A szálloda mögött, a patak partjára kisebb rendezvényteret, un. „örvénykertet” javasol, pavilonnal, mely az un. „fénykerttel” együtt figyelemreméltó javaslat.
Az Eszperantó sétány mentén a patak meder és parti sáv kezelése, a kerékpárútra tett javaslata igényes. A vízmozgással kapcsolatban sok jó ötletet vet fel. A patak meder új hidakról történő megközelítését biztosítja. Jó javaslat a Dobó híd melletti öko-múzeum is.
A térburkolatokra, mikroarchitektúra elemeire, s kertészeti részletekre sok hasznos javaslatot ad.
A halpiac, az égerliget, és az örvénykert formai és funkcionális megoldásai kérleltek, mindezek valamit ezen elemek Eger patakkal való kapcsolata a zöldterület fejlesztési javaslatot egyedülálló minőségűvé emeli.
A parkolómennyiség – melyet az áruház alatt koncentrál – megfelelő, de a Szúnyog köz környékén nem biztosít parkolóhelyet. A Városháza – Megyeháza parkolását hátulról oldja meg.