Épülettervek/Középület

Egy befejezett tér - Árva József, Juhász Balázs és Percz Gábor első díjas terve

2016.08.23. 11:15

A Mesteriskola pályázatának célja Berhida város művelődési házának átalakítása mellett a város városias jellegének kialakítása, egy új főtér térszervezésének megteremtése volt. Árva József, Juhász Balázs és Percz Gábor; Kalmár László mester keze alatt a zsűri megosztott első díját nyerte el.

A pályamű kiterjeszti a feladatot egy tágabb városi léptékre. Helyesen bevonja vizsgálata alá a Lakath-parkot és közvetlen környezetét. A terv alapvetése, hogy a meglévő épületek szükséges bővítése mellett az alapvető köztérrendszert tájépítész elemekkel próbálja rendezni, léptékbe helyezni és összefogni. Így jó arányú térrészek jönnek létre, amelyek viszont helyenként valódi tartalom nélküli, sematikus megoldások. (Termelői piac és színpad közötti rész). 

A terv a templomtól indított sétány-fasorral osztja ketté a park “befoghatatlan” terét. Erre a sétányra fűzi fel a tereket és az új, javasolt épületeket, amelyek igyekeznek a befejezetlen szálakat elvarrni. A körforgalmas csomópont irányában a terület beépítetlen marad. Félő, hogy a pavilonszerű beépítések, tájépítész beavatkozások és a növényzet nem a kellő hoz létre kellő térfalat az egyébként jó léptékű terek körül és a tér továbbra is aránytalanul és definiálatlanul “úszik” majd.

A pályázók az iskolaépület és a művelődési ház bővítésénél is reális, elképzelhető bővítési megoldásokat, arányos beavatkozásokat javasolnak.

Iskola:

Az iskolaépület fő bejárata áthelyeződik a park felöli részre, az új tornatermi szárny és a meglévő, megmaradó épületek által közrezárt térbe. Így végre létrejön egy méltó bejárati tér és egy igazi iskola udvar, amely jól használható nagyobb iskolai rendezvényekre vagy a tornateremmel összekapcsolva akár városi programokra is.

A meglévő épületeket a szükséges kiegészítésekkel és a hozzájuk kapcsolódó fedett-nyitott közlekedő terekkel köti össze és hoz létre egy rendezett, egységesebb képet. Aminek hatására jó arányú, változatos külső térstruktúra alakul ki. A Clasp épületet megtartja, integrálja az új együttesbe és
javaslatot tesz annak korszerűsítésére.

Művelődési ház, könyvtár:

A súlyos manzárdtetős emeleti részt az első teherhordó szerkezetig visszabontja, ezzel karcsúbb, de magasabb visszaléptetett tömeg jön létre. A bővítést az iskolaépülethez hasonlóan additív módon képzelik el a pályázók. A meglévő épületek ésszerű átalakításával létrejön egy átlátható előcsarnok és tiszta belső rend. A könyvtár új épülete érzékenyen körülöleli a meglévő
fákat, így intim belső tereket hoz létre. 


A pályaművet a Bírálóbizottság megosztott 1. díjban részesítette.

A pályázat füzete itt érhető el.