Nézőpontok/Kritika

Ekler Dezső: EMBER ÉS HÁZA

2000.05.25. 22:00

Kijárat Kiadó, Budapest, 2000 Szerkesztette: Apáti-Nagy Mariann és Götz Eszter.
160 oldal, számos színes és fekete-fehér fotóval, rajzokkal illusztrálva, ára: 2100,- Ft

Ekler Dezső: Ember és házaKijárat Kiadó, Budapest, 2000 Szerkesztette: Apáti-Nagy Mariann és Götz Eszter. 160 oldal, számos színes és fekete-fehér fotóval, rajzokkal illusztrálva, ára: 2100,- Ft

„Ekler Dezső komplex módon gondolkodik az építészetről. Megépült házai, tervei és az építészettel, a várossal, a társadalom belső mozgásaival kapcsolatos gondolatai ebben a kötetben egységes rendszerré állnak össze. Ekler gondolatai lakható, szerethető, szimbolikus tartalmakat pontosan kifejező házakban öltenek testet. Építészeti attitüdjét ember- és környezettisztelet, a társtudományok alapos ismerete és a társadalmi kérdések iránti érzékenység formálja.
Az összeállításban kép és szöveg, tervek és írások ugyanazt a lényeget járják körül, korunk legfontosabb alternatíváját: azt, hogy az emberiség kollektív öngyilkosság felé halad-e, vagy sikerül visszatalálnia a természettel való harmóniához. Ekler az építészetet ajánlja eszközként a világ és az ember viszonyának tisztázására."

Ekler Dezső Szombathelyen született 1953. április 8-án. 1978-ban szerzett építészmérnöki diplomát a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Tanulmányaival párhuzamosan az ELTE bölcsészkarának mûvészettörténeti és filozófiai, a Közgazdasági Egyetem szociológiai előadásait is látogatta. 1978—1986 között a BUVÁTI (Budapesti Városépítési Tervezőintézet) Tudományos Kutató Osztályán városszociológiával foglalkozott. Építészeti indulását meghatározta mestere, Makovecz Imre szemlélete, akivel az első években együtt dolgozott.

1991-ben önálló építészirodát nyitott. 1985—1987 között a Magyar Iparmûvészeti Főiskolán, 1991—1993 között a BME (Budapesti Mûszaki Egyetem) Építészmérnöki karának Városépítési Tanszékén tanított. 1988—1990-ben a Tölgyfa Galéria Építész Kerekasztalát vezette. 1993-tól vesz részt a Kós Károly Egyesülés Szabad Oktatási Fórumának munkájában.

Több nemzetközi elismerést kapott: 1989-ben a Piranesi-díjat, 1991-ben a Palladio-díjat ítélték neki. 1994-ben Ybl-díjat kapott. 1999-ben DLA mesterdiplomát szerzett. Sok más mellett a Nagykálló Harangodi Népmûvészeti Tábor és a Kaposvári Agrártudományi Egyetem épületeinak, valamint a mezőzombori Disznókő Rt. és a HILLTOP Neszmély Rt. borászatainak tervezője.

„Egyfajta számvetés ez a könyv. Írásaimból, interjúkból, kritikákból gyûjtöttem össze néhányat, s melléjük építészeti munkáimból válogattam. Nem hiszem, hogy az építészetről való elmélkedés előbbre való volna, mint a gyakorlása, mégis úgy vélem, az építészettel kapcsolatos beszédmód pallérozása bőven kínál tennivalót. Tudom, hogy a fiatalok most gyakorlatiasabb feltételek között kezdenek ehhez a mesterséghez, mint annak idején nekünk adatott. Mégis arra biztatnám őket, hogy legyen előbbre való számukra az elvi tisztánlátás, mint a praxis kézzelfoghatósága. Gondolkodjanak, s csak azután rajzoljanak! S ha tetteik gondolataiknak netán ellentmondanának, úgyis a szívükre hallgatnak majd."

(Részlet a könyv előszavából, melynek címe: „Mindenki másként csinálja".)