Nézőpontok/Kritika

Építész életrajz Pécsről

2010.07.05. 12:42

Bachman Zoltán monográfia a Vince Kiadó gondozásában, Winkler Gábor recenziója. 

Bachman Zoltánt nem csak a szakma ismeri: a pécsi ókeresztény mauzóleum helyreállítása országosan ismertté tette nevét. Kiemelkedő jelentőségű alkotóművész, nagy fantáziájú építész, kiváló szervező, példaszerű pedagógus, nagyszerű grafikus és ugyanakkor izgalmas személyiség. A Vince Kiadónál most megjelent terjedelmes, szép kötete őszinte vallomás életéről, munkásságáról, céljairól és terveiről. Sodró lendületű életrajz, meggyőző, hiteles „ars poetica”.

Írását lebilincselően érdekes élettörténete vezeti be, majd alkotásait ismerteti, előbb a megvalósultakat, majd  a még megvalósulásra várókat. A függelékben oktatói pályájának céljait foglalja össze. A kiadványt jegyzetek, irodalom- és hivatkozásjegyzék, munkatársainak felsorolása és az ilyenkor szükséges forrásjegyzék teszi teljessé.

Az írás fejezetei a szerzőnek az építészet világáról alkotott véleményét tolmácsolják. Megható és nagyon vonzó Bachman Zoltán őszintesége, nyíltsága, imponálóan bölcs életismerete és töretlen életkedve. Ez a fajta szemlélet teszi lehetővé az olvasó számára, hogy az építészet alkotó folyamatának legmélyebb rétegeiig eljusson, megismerkedjen az alkotások születésének teljes folyamatával, megértse a művek keletkezésének apróbb-nagyobb külső és belső összefüggéseit. A kiadvány tudósít  a „bachmanos” épületszervezés, a formába öntés és a jellegzetes „bachmani térvilág” megszületésének titkairól. Különösen megnyerő az építész vallomása küldetéséről. Írásából megsejthetjük az alkotásokban megnyilvánuló történelem-szemlélet fontosságát, mely biztos kiindulópontja az elmélyült alkotó munkának. (Vallomása szerint még az egyik legújabb, „zöldmezős” tervében is történeti kapaszkodókat keresett és talált: az eredmény meggyőző és magas minőségről tanúskodik.)

 

 

A lendületes leírások dokumentum értékűek, hiszen magukban foglalják alkotásai keletkezésének fontos indítékait, ugyanakkor a térformáló törekvések, szerkezeti formálás, a szemléletmód jellegzetességeiről is tudósítanak. De sokat megtudunk az építés technikájáról, a megvalósítás nehézségeiről és a mérnöki munka szépségéről is. De fény derül az „együttesben alkotó” építész munkamódszerére is, aki ismeri és kihasználja az együttdolgozás minden előnyét. A szöveges részt pontosan követik a remek ábrák: a szöveg képszerű, a grafikák pedig tovább hagyják „beszélni” az építészetet, megértetetik mindazt, amit szavakkal nehéz lenne kifejezni.

Bachman alkotó munkájának jelenségeit őszintén és nagy szakértelemmel tárgyalja, a létező összefüggésekre hívja fel a figyelmet, ugyanakkor sejteti e munka hihetetlen bonyolultságát, melyet az építész érzékenysége, az őt körülvevő valóság – történések és hangulatok – reális megítélése tesz igazán hitelessé.

 

 

 

A közreműködő munkatársaknak is köszönhető, hogy nagyon  szépen sikerült a könyv tervezése, fontos üzenetének képi „megjelenítése”. A szöveg és ábrák aránya megnyugtató, így, együtt gazdagságot és harmóniát közvetít. A hatalmas méretű kötetet lapozgatva mindenki meggyőződhet, hogy igazi „összművészeti alkotásról” van szó, mely nem csak a szakma művelői számára tanulságos, hanem lebilincselő mű a laikus olvasók részére is. A szöveg olvasmányos: Bachman Zoltánnak nem csupán jól megkülönböztethető, markáns építészeti nyelve van, írásának stílusa is egyéni.  A gyönyörű kiadványt minden építész kollégámnak és az építészet iránt érdeklődő olvasóknak szeretettel ajánlom.

Winkler Gábor

Recenzió: Winkler Gábor építész, egyetemi tanár, az MTA doktora

A könyv megjelenését a Pécsi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki kara támogatta.

„Bachman Zoltán”
Vince Kiadó. 2010.
ISBN 978-963-303-001-1
321. oldal