Pályázatok

"f_f_f_ „fiatalok feketén-fehéren” 2010

2010.04.01. 09:11

Kétlépcsős, országos építészeti pályázat és kiállítás a Magyar Építőművészek Szövetsége rendezésében. Beadási határidő: 2010. április 30. 12.00 óra

Kétlépcsős, országos építészeti pályázat és kiállítás a Magyar Építőművészek Szövetsége rendezésében.

A pályázat célja

 • A 2006-ban elindított, és sikeres vándorkiállítássá vált f_f_f_2006, majd f_f_f 2008 hagyományteremtő folytatása.
 • A fiatal (25-40 éves) magyar építészek tevékenységének bemutatása a legszínvonalasabb építészeti művek, munkák alapján.
 • Fontos cél egy külföldön is bemutatható professzionális kiállítási anyag létrehozása is.

Megvalósítás
A pályázat nyilvános és meghívásos egyaránt.

Az I. lépcsőben pályázni kell a II. lépcsőben megrendezendő kiállításon való  részvételre. Pályázni személyenként (v. irodánként) maximum 3-3 művel lehet. A pályázatot a MÉSZ elnöksége által megszavazott bizottság bírálja el (akik egyben a meghívottak személyére is javaslatokat tehetnek).

A II. lépcsőben megrendezett kiállításra kiválasztott művek, munkák végleges dokumentálása egységes kivitelben, minőségi tipográfiával és képi megjelenítéssel készül majd. A kiállítás először a 2010-es „Építészet Hónapja” keretében kerül bemutatásra.

Menetrend
A pályázat meghirdetésének kezdete: 2010. április 1.

I. lépcső: A pályázat beadása

 • személyesen: 2010. április 28-29. 9-16 óra között 2010. április 30. 9-12 óra között  (a MÉSZ titkárságán, 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2.)
 • postán: 2010. április 30-i beérkezéssel. (postacím: MÉSZ, 1088. Budapest, Ötpacsirta u 2.)

Eredményhirdetés: 2010. május 19.
A pályázatok bemutatása, kiállítása (I. lépcső): 2010. május 19-30.

II. lépcső: Kiállítási anyag elkészítése és beadása

 • személyesen: 2010. szeptember 15. 9-16 óra között (a MÉSZ titkárságán, 1088 Budapest, Ötpacsirta u 2.)
 • postán: 2010. szeptember 15-i beérkezéssel. (postacím: MÉSZ, 1088. Budapest, Ötpacsirta u 2.)

A pályázatok bemutatása, kiállítása (II. lépcső): 2010. október 4. MÉSZ Székház

Követelmények

 •  Minden pályázónak (egy személy, vagy iroda) maximum 3 db, azonos formátumú pályázati lapot kell beadnia (laponként 1-1 pályaművel). Egy pályaművet (elképzelhető több alkotós pályamű is) hosszában félbevágott A/1 (297x840mm) méretű, álló formátumú habkartonra kell felkasírozni.
 • A lapok fekete, vagy fehér háttérrel, valamint fekete-fehér fotók felhasználásával, összeszerkesztett, nyomtatott formában kerüljenek a tablókra! A felkasírozandó művek technikai kivitelezése kötetlen, de fontos a jól megérthető képi megjelenítés (természetesen a jó grafikai színvonal és a korrekt műszaki megjelenítés), és a kevés, de informatív szöveg is. (A tablókra kerülhet a pályázó egy-két megjegyzése a mű megvalósulási körülményeiről, különleges személyes kötődéseinek okairól. A pályázati tablók magyar nyelvűek.) A formailag hibás pályázat kiesik a bírálati folyamatból.
 • A beadott munkák lehetnek megvalósult művek, vagy meg nem valósult munkák is. Előtérbe helyezendő a megépült munkák bemutatása, de bármilyen korábban díjazott, előremutató, színvonalas terv, építészeti mű is beadható (kivétel az f_f_f_2006-os és az f_f_f 2008-as kiállításon részt vett tervek).
 •  A pályázat feltétele az előzetes regisztráció a MÉSZ honlapon keresztül, ahol minden pályázónak meg kell adni a következő adatokat: név/cégnév, e-mail cím, postai cím, mobil telefonszám
 • Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető a weboldalon.
 • A tabló(k) mellékleteként, A/4-es lapon, beadandó a pályázó(k) adata(i) is (név (cégnév), cím, e-mail, telefon)!

„Díjazás”
Minden formai követelménynek eleget tett pályázat az I. lépcsőben kiállításra kerül (tervezett helyszín: Építészek Háza, Budapest, Ötpacsirta u. 2.). A kiválasztott pályázatok (tablók) művei a II. lépcsőben nemzetközi kiállításra alkalmasan feldolgozásra kerülnek, katalógussal együtt (amelyben az alkotók fényképe és rövid életrajza is szerepel majd), s az elmúlt évekhez hasonlóan különböző magyar egyetemi városokban valamint több európai országban be lesznek mutatva.

A kiválasztottak amennyiben nem MÉSZ tagok, felvételt nyernek a MÉSZ-be, és két évig tagdíjmentesek lesznek.

Bíráló Bizottság:
Kálmán Ernő DLA a MÉSZ elnöke, az f_f_f_ főkurátora,
Papp Glória kurátor, MÉSZ tag,
Kalmár László MÉSZ Elnökségi tag,
Czigány Tamás, Dévényi Tamás, Getto Tamás, Rudolf Mihály, Vesmás Péter, Ferencz Marcel építészek

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkereshető
Papp Glória  e-mail: meszorg/kukac/t-online.hu