Épülettervek/Hallgatói terv

Fecskeház Budaörsön, Csáki Péter, Juhász Kristóf Attila és Kovács Dávid I. díjas terve

2013.01.10. 13:09

A Mesteriskola XXII. ciklusán tartott zártkörű ötletpályázaton Csáki Péter, Juhász Kristóf Attila és Kovács Dávid terve kapta az I. díjat, mesterük Lévai Tamás volt. Koncepciójukban a terület adottságait maximálisan kihasználó, köztérként megfogalmazott kert köré szervezett, két tömegre bontott épületegyüttest vázoltak fel, amely jól variálható, változatos lakás-elrendezéseket tesz lehetővé.

5. sz pályamű

Koncepció

A hagyományos, izolált „faluközösség”-et idéző kisközösségek ideje elmúlt. A gépkocsik korában a közös lakóhely nem bír igazi közösségteremtő erővel. Fokozottan igaz ez akkor, ha ez a közös lakóhely csak ideiglenes. Ezért koncepciónkban nem egy kisközösség statikus intimitását fogalmaztuk meg, hanem a nyitottság dinamikájára törekedtünk.

A szociális lakásépítés „közszolgáltatás”. Közpénzekből épülő beruházás esetén hatalmas a felelősség: kötelességünk a közös vagyont a leghatékonyabban a „köz” szolgálatába állítani. Tervünkben arra teszünk kísérletet, hogyan is lehet a tervezési helyszínt a legintenzívebben kihasználni.

A programot két házzá bontottuk, mert a beépítési szabályok adta lehetőségek kihasználása mellett igyekeztünk használható léptékű és arányú kertet kialakítani. Ezért a házakat a telek széleire toltuk ki, telepítésüket a köztük létrejövő tér minőségéből származtatva. A maximális kert érdekében a tömegeket elemeltük a tereptől. Ennek, érzésünk szerint nem csak a kerthez kapcsolható, különböző minőségű közös terek az előnyei, hanem a lakásoknak is ad egy „fecskefészek”-hez hasonló biztonságot az elemelés.

A bérházak szükséges „alárendelt” tereit, tércsoportjait próbáltuk megnyitni, így lettek a kiszolgáló funkciók (közlekedők, mosókonyha) tereiből közösségi terek. Ugyanezen cél érdekében a kertet köztérként fogalmaztuk meg. Ez a „csúcsra járatás” a koncepció legfontosabb eleme: gyakorlatilag mindenki számára megnyitjuk, felkínáljuk a terület adta lehetőségeket. Célunk egy diffúz keret létrehozása, amely csak lehetőséget biztosít a közösségek létrejöttéhez, de ezt a lehető legtöbb ember számára felkínálva. Reményeink szerint minél több embernek nyújtjuk ezt, annál többen fogják elfogadni és használni.

Parkolás

Mivel a lakóépületekben többnyire 35 év alatti fiatalok fognak lakni, valószínűleg többségük nem rendelkezik saját gépkocsival, valamint aránytalanul nagy tereprendezéssel járna, ezért nem alakítottunk ki minden lakáshoz külön, terepszint alatti parkolót. A B épület alatti, természetes szellőzésű parkolóban 18 gépkocsi elhelyezésére nyílik lehetőség. Amennyiben mégis szükségessé válna, úgy javasoljuk parkolóhelyek megváltását a Holdfény utcában,  illetve a telektől délre található parkolóban.

Működés

A lakásokat két külön álló tömbben helyeztük el, egy alsó közösségi szinttel és három lakószinttel. Az emeletekre a telek közepéről induló lépcsőn keresztül lehet feljutni. Az épületek külső közlekedőkkel készülnek. A tervezett lakások egyformák, két egymás fölötti lakás összevonásával alakíthatóak ki a nagyobb lakások. Ezzel az összevonással (amennyiben a folyosó végéről kezdődik) az emeleti folyosószakasz privát terasszá válhat, csökkentve a közös közlekedők arányát.

Építészeti karakter

Az épületek tervezése során a funkciót figyelembe véve az egyszerűség, illetve a variálhatóság voltak a legfontosabb szempontok. Az épületek szerkezete vasbeton pillérvázas, kerámia kitöltő falas, vasbeton födémekkel. A közösségi terek függönyfallal készülnek, eltolható falszakaszokkal. Az épületek homlokzatai fehér színű hőszigetelő vakolatrendszerrel készülnek, a nyílászárók szürke színű alumínium ajtók, illetve ablakok. A közlekedőkre néző homlokzatok nagy része könnyűszerkezetes falszakaszokkal készül, betonyp lap burkolattal a könnyű variálhatóság és az utólagos nyíláskialakítások érdekében.

Az épületek karakterét a belső tér felőli külső közlekedők és lépcsők nagy mértékben meghatározzák. A közlekedők konzolos vasbeton lemezek, szélükön acélvázra erősített hálóval, mely a korlát funkcióját tölti be. Reményeink szerint ez előbb-utóbb futónövényekkel borított függőkerté válik. A tetők zöldtetők, extenzív rétegrenddel.

Energiatudatosság

Az épületek tervezésekor igyekeztünk figyelmet fordítani az energiatakarékosságra. A falak, födémek ásványgyapot hőszigeteléssel készülnek. A hőszigetelt üvegezésű nyílászárók a fal belső síkján kapnak helyet, így nyáron kevésbé melegszik fel a belső tér. Az épületek tetején napkollektorok elhelyezését terveztük. A fűtést geotermikus energiával oldjuk meg, ezért az épületek alatt talajszondákat helyeztünk el.

Kert-közösségi tér

A telken átvezető rámpás gyalogos úton haladva elhagyhatjuk a területet a Puskás Tivadar út irányába is. A telek déli nyúlványán keresztül létesít kapcsolatot a tervezett templom előtti teresedéssel. A kert kapcsolatot létesít a két tervezett épület, illetve a tervezett épületek és a szociális bérház között, valamint a belső közösségi terekkel közvetlen kapcsolatban van, mivel benyúlik a házak alá. A lépcsők, illetve közlekedők hálós korlátja egyben növényfuttató rács is, amire vadszőlőt javasolunk telepíteni. Az épületek és a kert határai így összemosódnak.

A telek természetes lejtését kihasználva teraszosan kialakított leülési lehetőségeket képeztünk ki a lakók, illetve a kertbe az utcáról betérők számára, amelyekről délre nyílik kilátás a kert déli részén található, rendezvények megtartására is alkalmas burkolt tér irányába. A kertben játszóudvar, ücsörgő és szalonnasütő is helyet kap. A kert kialakításánál fontos, hogy a jelenleg növényzettel sűrűn benőtt terület - amennyire lehetséges - megőrizze ezt a karakterét.

Csáki Péter, Juhász Kristóf Attila, Kovács Dávid


Részletes bírálat

Pályázó a telek adottságait maximálisan kihasználva, a tervezett programot két épületre bontva telepíti. A két hosszanti tömeget arányosan, kedvező K-Ny-i tájolással helyezi el, a két épület között helyet adva a Fecskeház belső közösségi szabad terének is, de alkalmas a két határoló utca közötti gyalogos kapcsolatra is. A létesítmény így szervezheti akár - a városrész frekventált pozícióját figyelembe véve - a szélesebb körű közösségi életteret is.

A terepadottságokat a terv frappáns megoldással kezeli: a Puskás T. u. felől az arra az utcafrontra kinyúló épületet „lábakra állítva” teremti meg az átmenetet a szintnyi különbség között, vonja be a fedett-nyitott földszinti, szabadtéri funkciókat az utca életébe, és nem utolsó sorban csökkenti a földmunkával járó költségeket.

Az épületegyüttes gépkocsival 3 helyről is jól megközelíthető, a telken belül kialakítható a megfelelő parkolószám is, nagy része a felső épület legalsó szintjeként kijelölt parkolószinten, mely szintén a terepadottságokat használja ki. A kert használatára a terv nagyon jó ötleteket sorakoztat fel. A közlekedőrendszerek az udvarra vannak szervezve, ez segítheti a közösséget, hiszen állandó találkozópontként működik.

A lakások két irányba tájoltak, lehetőséget adva a kertben játszók, pihenők figyelésére és a szeparáltabb, intimebb kitekintésre is. Méretüket tekintve jól variálhatók, duplex lakások kialakításának lehetősége adott, így akár 4 féle méretben is lehet gondolkodni. Kedvező körülményeket teremthet az is, hogy a kisebb és nagyobb lakások külön-külön épületben helyezkednek el, így esetleg a lakók az eltérő életvitellel (gyermekesek kontra gyermektelenek) kevésbé zavarják egymást.

A telepített 39 lakásszám kedvező, beruházásként optimálisan használja ki a telket, és valószínűleg a helyi igényeknek is eleget tesz. Ütemezhetően is megvalósítható, ha eleinte csak kisebb lakásszámra lenne kereslet.

A makett tanúbizonysága szerint a házak tömegükben nem emelkednek szomszédjaik fölé, de izgalmas színfoltot jelenthetnek a városszövetben.

A Bíráló Bizottság a pályaművet építészeti értékei miatt I. díjban részesítette, az Önkormányzatnak a terv megvalósítását javasolja.