Épületek/Középület

Félbetört minaret a bazilika tövében - az esztergomi dzsámi rekonstrukciója

2009.04.30. 11:47

Európa legészakibb török dzsámijának rekonstrukcióját eredményezte az egykori vasgyár komplexumának szállodává történő átépítése az esztergomi Vízivárosban. A bonyolult szakmai problémákat fölvető építkezés első üteme már véget ért. A terveket Mezős Tamás, a KÖH elnöke jegyzi.

Az épületegyüttes három egysége közül az északi, részben a középkori várfalon átnyúló egykori Petz-gyárban szállodát és konyhaüzemet, a középső Malom-bástyában éttermet és a malom vízgépészetének rekonstruktív bemutatását, illetve a déli egység korábban lakóépületként használt, de eredeti térrendszerében rekonstruált egykori dzsámi épületének felső szintjén konferenciaterem megvalósítását képzeltük el. A dzsámi kétszintes épületében a pinceszinti – a középkorban átjáróként használt –, barokk korban beboltozott háromhajós térben török kávézó készül.
 

 
 

A program megvalósításának sarkalatos kérdését jelenti a terület árvízvédelmének a megoldása. A jelenlegi árvízi adatok ismeretében az étterem terasz szintjén kialakított terek, valamint a konyha és a kiszolgáló helyiségek szintje a mértékadó árvízszint alá kerülne. A régészeti kutatások során dr. Horváth István az eredetileg tervezett konyhaszint alatt Árpád kori falmaradványokat tárt fel, melyek összefüggései egy kéttraktusos épületet határoztak meg.

 

 

Az ásatások felszínre hozták a dzsámitól délre elterülő kis udvarnak és a dzsámi pincéjének a középkorból származó útpálya-burkolatát. Ennek megtartása és bemutatása evidens érdeke a beruházónak és a tervezőnek egyaránt. A falban megtalált vízhordó (vagy kitörő-) kapu ismételt megnyitásával, az épület nyugati előterében a kávézó terasza épülhetne meg. A kis déli udvar egy hangulatos, a török kort idéző csobogóval és rózsalugassal berendezett pihenőkertként kiváló helye lehet a meditálásnak, elmélyedésnek. Megteremtjük az udvar közvetlen utcai kapcsolatát és a feljárást a várfalon rekonstruált gyilokjáró szintjére. A gyilokjárónak egykor meglévő, de elbontott átvezetését az imaház szakrális tere és a városfal között rekonstruálni kell. Így teremthető meg az összeköttetés az együttes déli és középső szektora között.

 
 

A középső egységben, a Malom-bástyában tervezett étterem üveg tetőszerkezetének megépítését elvetette a tulajdonos. Helyette az étterem teraszát alakítottuk ki ezen a szinten. A 19. század végén épült ún. mosófolyosót elbontottuk és helyette a –9,0 m-es szinten egy kis, török hangulatú wellness megépítését javasoltuk. A városfal mentén a wellness fölötti födém pereme üvegszerkezetből készül, és így talán teljes és eredeti magasságában bemutatható lenne a 15. századi városfal is. A modern eszközökkel kialakított tér fontos eleme lenne az egykori malom vízgépészeti rendszerének akárcsak részleges bemutatása mellett, az utóbbi ásatási szezonban napvilágra hozott középkori lakóház Ny-i homlokzatának a megmutatása is. A lakóház és a dzsámi É-i homlokzata között előkerült az eredeti sziklafelszín, amely jól demonstrálja a terület morfológiai viszonyait. 

  
 
 
 
 
A Veprech-torony fölött és a Petz-gyár utcai bejáratának sávjában, kétszintes épületszárnyban vendéglátó funkciót terveztünk. Itt képzeltük el a szálloda recepcióját és néhány kapcsolódó kereskedelmi egységet. A második szinten, a Duna felé néző oldalon egy konferenciaterem kínálna szép kilátást a folyó és Párkány irányában. A vasgyár tömegében helyezhető el a modern panzió. A megbízó elképzelése szerint szolid eleganciával, otthonos hangulatot teremtve kellene a belső tereket kialakítani.
Az eredeti belső térstruktúrát annyiban kívánjuk rekonstruálni, hogy a közel négyzetes alapterület középső kb. egynegyedét két szint magasságban, közbenső lefedés nélkül tervezzük meg. Az épület bontása során a későbbi átalakítások alkalmával a falba beépített öntöttvas oszlopok lényegében eredeti helyzetükben képesek megvalósítani a 18-19. századi téralakításra történő utalást. A földszinten és két tetőtéri szintben elhelyezett szállodai szobák megközelítése a városfal vonalában elhelyezhető lépcsőn keresztül történhet. 
 
 
 

 


Esztergom - Vízivárosi Rózsakert - Dzsámi épülete
2500 Esztergom, Berényi Zs. út; hrsz.: 16289, 16291/2, 16292

vezető tervező: Mezős Tamás - M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft.
építész tervezők: Borosházi Tamás, Árva József, Baksay-Botos Eszter, Fekete Anikó,
Gyenes-Szabó Virág, Mándó Katalin, Szarvák Kata
- M&M Architektész Mérnöki Iroda Kft.
Szakági tervezők:
statikus: Varga Ernő - Stabil Kft.
gépész: Sasvári Gábor - Dunaterv Kft.
villamos tervező: György Zoltán
épületautomatizálás: Borz László - Borz Kft.
tájépítész:
dr. Szilágyi Kinga
Régészek:
dr. Gerő Győző - turkológus
dr. Horváth István középkoros régész, múzeológus - Balassa Bálint Múzeum Esztergom
Kőrestaurátor:
Osgyányi Vilmos kőszobrász-restaurátor - Reston Kőrestaurátor Kft.
Fővállalkozó:
Varga Ernő ügyvezető - Stabil Kft.
Zsedényi Eszter műszaki előkészítő - Stabil Kft.