Emberek/Oktatás

Felvételi a PTE MIK Breuer Marcell Doktori Iskola (DLA/PhD) képzéseire a 2015-2016 tanévre

2015.06.11. 14:04

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara Építőművész, Építészmérnöki doktori felvételt hirdet a 2015/2016-os tanévben induló doktori (DLA/PhD) képzésre.

A képzés időtartama: 6 félév

Munkarend: nappali tagozat / levelező tagozat

Finanszírozás: ösztöndíjas / önköltséges. A képzés önköltsége 350 000 Ft/félév (az infláció mértékével változik tanévenként)

A képzésre egyetemi / MSc /MA diplomával rendelkező építészek, építészmérnökök, építőművészek (esetleg építőmérnökök) jelentkezhetnek. A felvételi eljárás keretében a Doktori Iskola Felvételi Bizottsága a jelölteket felvételi elbeszélgetésre hívja be. A doktori felvételihez kért anyagokat a felvételi elbeszélgetés napján kérjük hiánytalanul behozni.

A felvételi helye és ideje:
PTE MIK Építészmérnök Szakmai Intézet/Építőművész Szakmai Intézet
Pécs, Rókus u. 2. Építész stúdió
Időpontja: 2015. július.03. 10.00 h

A jelentkezés feltételei:

  • (a) Kitöltött jelentkezési lap (az űrlap beszerezhető a programot szervező tanszéken illetve a Doktori Iskola honlapján, illetve itt a felvételiről bővebb tájékoztatást is kaphatnak)
  • (b) Egyetemi /MSc / MA oklevél másolata / igazolás a sikeres záróvizsgáról. (A beiratkozás feltétele az oklevél megszerzése 2015 szeptember 07-ig)
  • (c) Nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata
  • (d) Szakmai (tudományos) önéletrajz, publikációs jegyzék, portfolió az eddigi munkásságról
  • (e) Két szakmai ajánlás (elismert hazai vagy külföldi építészektől, építészmérnököktől, kutatóktól)
  • (f) A tervezett kutatási téma két-három oldalnyi leírása (építészeti, építészetelméleti, tervezési, építészmérnöki munkásságról)
  • (g) Témafelvezető esszé (kb. fél ív – 2000n), kutatási terv és ütemezés (vázlatterv, programterv az építészeti, építészetelméleti, építészmérnöki témáról); doktori dolgozatra ( DLA mestermű, PhD értekezés) javaslat (lehetőleg 2-3 év alatt megvalósuló, vagy megvalósítható kisebb épület, kutatói javaslat),
  • (h) a munkaadó nyilatkozata arról, hogy lehetővé teszi a szemeszterenkénti 5-ször 5 munkanapon a konzultációkon való részvételt;
  • (i) 9 000 Ft jelentkezési vizsgadíj befizetését igazoló postai befizetési szelvény (a csekk beszerezhető a Doktori Iskolában Martonné Gyurász Zsuzsannánál)

A felvételről a Doktori Iskola Felvételi Bizottsága javaslatára a Dékán dönt, a következők alapján:
• a diploma és a diplomaterv minősítése
• szakmai portfolióban dokumentált szakmai tevékenység, szakmai publikációk (nyomtatott, dokumentált formában)
• felvételi beszélgetés
• nyelvtudás

A felvételivel kapcsolatban részletes információk kérhetők a 72/501-562 (23715) telefonszámon, személyesen 7624 Pécs, Rókus utca 2. Breuer Marcell Doktori Iskolában (egyben levelezési cím is) illetve a martonzs@pmmik.pte.hu címen.