Pályázatok/Magyar

fiatalok_feketén_fehéren 2019

2019.10.03. 10:00

A Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

Az f_f_f 2019. Reischl Gábor, a MÉSZ néhai elnökének kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. 

Mottói:

 • 2006: reflexió helyzetjelentés
 • 2008: helytállás
 • 2010: helyreigazítás
 • 2013: helyek város vidék
 • 2015: egy hely
 • 2017: helyzetben
 • 2019_helyiérték

A beadott munkák lehetnek tervek, megvalósult művek, közösségi alkotások (kivéve a korábbi f_f_f pályázatok anyagai).


A pályázat célja

A fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely vagy közösség karakteréhez.


A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a 40. életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát a pályázat honlapján az online pályázatkezelő felületen. A pályázó - személy vagy alkotóközösség - a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve hiányos pályaműveket.


A pályázat ütemezése

 • meghirdetés, regisztráció kezdete 2019. szeptember 18.
 • kérdések határideje 2019. október 25.
 • kérdésekre adott válaszok határideje 2019. november 1.
 • pályaművek beadásának határideje 2019. november 15. 24:00
 • eredményhirdetés: 2020. január 14.
 • a pályázatokat bemutató kiállítás 2020. január 14.


Regisztráció és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja

A pályázó névvel, postai és e-mail címmel, telefonszámmal regisztrálhat a www.fff2019.meszorg.hu pályázati felületen. Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a jelszót, a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után tudja a pályázó letölteni a pályázatkezelő felületről a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót.


Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése

A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.


Pályaművek benyújtása

A pályaműveket - a regisztráció után kapott azonosítóval és jelszóval belépve - a pályázatkezelő felületre kell feltölteni. A sikeres feltöltésről a pályázók megerősítő e-mailt kapnak. Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának úgy a puskas@memorycomputer.hu e-mail címen lehet technikai segítséget kérni. 


Beadandó munkarészek

A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 50 Mb-ot (egyenként a 5 Mb-ot).
A beadandó munkarészek:

 • A tervlap: 1 db 45x75 cm-es tabló, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehérmontázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)
 • A pályázati adatlap az alábbi információkkal: A pályázó neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe. A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei. A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2x1500 karakter szóközökkel) (Az adatlap minta a pályázat kezelő felületről letölthető)
 • A pályázati anyag képei: A pályaművet bemutató - legfeljebb 8 db - digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).


A Bírálóbizottság

 • Nagy Csaba építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
 • Kovács Csaba építész, a MOME Építészeti Intézet igazgatója, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
 • Markó Balázs DLA építész, SZIE–Ybl Miklós Építéstudományi Kar
 • Huszár András építész, a Hello Wood társalapítója
 • Szloszjár György tájépítész, az Év Tájépítésze 2017-ben
 • Fábián Gábor építész, az f_f_f 2017 pályázat egyik nyertese
 • Titkár: Borsos András építész

A Bírálóbizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bírálóbizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.

Díjazás

A MÉSZ honlapján (www.meszorg.hu) a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a MÉSZ az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.

Eredményhirdetés

A Bírálóbizottság döntése alapján a MÉSZ kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.


A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása

A díjazottak pályázati anyagai a MÉSZ tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.


Krizsán András DLA
a MÉSZ elnöke
Budapest, 2019. szeptember 15.


szerk.: fzs.