Épülettervek/Lakóépület

Fókuszpont. A SzeRaKo Csoport lakóházterve Óbudára

2020.03.25. 16:04

Oreskó Annamária, Szemere András, Rákos Bertalan és Hollósi Lilla tervezte egy óbudai helyszínre azt a lakóházat, amely a remények szerint még idén meg is valósulhat. A tervet az iroda leírásával mutatjuk meg.
 

A tervezési helyszín Budapesten, Óbudán, egy folyamatosan beépülő hegyoldal lejtőjén helyezkedik el. Környezetében üres és építés alatt álló telkek egyaránt találhatók, az építészeti szövet folyamatosan átalakuló és igen vegyes képet mutat.

Az építési telek egy felső utcás saroktelek, mely déli irányba lejt és gyönyörű panorámával rendelkezik a Hármashatár-hegy felé. Ennek ellenpontjaként az északi, hegyoldali feltáró út félszint magassággal emelkedik túl a telek legmagasabb pontján, így a leendő házból éppen az út koronaszintjének magasságában láthatunk ki, mely jelentősen behatárolta az előkertre néző helyiségek lehetőségeit. A telek ezen fő adottságai rajzolták ki a ház alap koncepcióját. A fő elvek az utcától-úttól való elfordulás és a megfelelő tájolás, a panoráma felé történő minél teljesebb nyitás voltak, ezek határozták meg az épületen belüli funkciók elrendezését is. 

Már a helyszíni bejárás során egyértelműen érzékelhető volt, hogy a megfelelő telepítés megválasztása a legfontosabb szempont annak érdekében, hogy elkerülhető legyen - az itt nem kívánt - szinteltolás eszközének alkalmazása, és az igen szigorú hegy – és völgyoldali homlokzatmagasság előírásait is tartani lehessen. Mindezek alapján egy viszonylag keskeny és a lejtővel párhuzamos telepítés mellett döntöttünk. Biztosítani akartuk a megrendelő által megfogalmazott igényt, a gépkocsik épületből történő elérését, ugyanakkor a kert területét, valamint a legértékesebb oldal és hátsó homlokzati felületeket nem láttuk célszerűnek gépkocsi tárolására feláldozni, ezért a garázs és egyéb alárendeltebb helyiségek kerültek az északi utcafrontra. Mindezek mellett, építészként kihívás volt a természetes terepfelszín lehető legkisebb alakítása a környezet adottságainak kihasználásával és a hegyoldali szövet részét képező terület egységének fenntartásával. Emellett a területen található számos koros fa megtartására is törekedtünk.

A tervezett épület funkcionális elrendezésénél vezérelv volt, hogy a közösségi tereket a kerttel egységet képezve, azzal azonos szinten tudjuk kialakítani, ezáltal biztosítva egy modern, környezetével együtt élő, kertközpontú otthont. Ezt erősíti a lejtővel párhuzamos telepítés is, valamint így nem volt szükség a klasszikus földszinti és emeleti funkciók megcserélésére sem. Így alakult ki a tervezés elején felállított elveket magába foglaló, a kertre és a panorámára nyitott, hegyoldalra zárt épület.

Lakóház

Az épület tömegformálása miatt a ház a völgy irányából kétszintes, a „felső út" irányából pedig egyszintes lakóépület benyomását kelti. Az aszimmetrikus tető az északi oldalon alacsonyabb pontról indul, így a családi ház nem magasodik ki túlzó módon a környezetéből. Szándékunk volt az épületen belül is egyszerűen kialakítható, de látványos térhatások alkalmazása is. Ilyen kis léptékű épület esetén a terek vízszintes kapcsolódása mellett a függőleges irányú kapcsolatok kialakítása is izgalmas lehetőség, ezért kézenfekvőnek tűnt az előtér és a lépcső emeleti vertikális összevonása egy légtérként, követve a tető síkját. Vízszintes irányban az előtérhez kapcsolódik a könnyed átlátható földszinti közösségi tér, mely nagy üvegfelületekkel tekint a kert felé. 

Mégis az emeleti hálószobákból kilépve érezhető igazán ennek a teleknek a fő erőssége, a panoráma. Szemben a Hármashatár-hegy, alattunk a telek alatti hegyoldal meredek lejtői futnak lefelé, szinte a hegy szélén állunk. Ennek az érzésnek az erősítéséhez az emeletet egy, a föld felett lebegő épületrészként képzeltük el, melynek a megvalósításához földszintet hátrahúztuk az emelet síkjától. Az emeleti kiugró rész biztosítja a földszinti közösségi terek árnyékolását is kiegészítő szerkezetek nélkül. Így a földszint felett egyfajta hídként feszül az emeleti tömeg, ahonnan zavartalanul tárul elénk a teljes panoráma. 

Anyaghasználat

A könnyed lebegő híd érzetét a nagy üvegfelületek és az anyaghasználat is fokozzák. 

A homlokzatokon a - költséghatékonyság mellett - arra törekedtünk, hogy az épület harmonikus egységet alkosson, ezért a tömeg által már megfogalmazott „híd" érzetet sötét és világos színek, könnyű - nehéz anyagok alkalmazásával erősítettük tovább. A földszinti tömeg sötét vakolt felületeivel nehéz érzetet kelt és kontrasztot képez a felette könnyeden lebegő emelettel. A tetőtér épülettömege a homlokzaton átforduló alumínium burkolat alkalmazásával látványos megoldásnak bizonyult, mely tovább hangsúlyozza az építészeti alapgondolatot, homogenitásával pedig a megrendelő által igényelt modern, letisztult formavilág létrehozását segíti elő. 

A trapéz formájú telek a hátsó kert irányában szélesedik, mely az alaprajzra is hatással volt, ezt az adottságot használja ki a földszinti háló panorámára fókuszáló homlokzati megfogalmazása, mely kintről gérbe vágott fa burkolatként jelenik meg. Ez a többször, és változatosan alkalmazott építészeti motívum egyediséget és rendszert visz a földszinti tömeg nyílászáróinak megjelenésébe, a táblás fa burkolatok és a velük azonos anyagú eltolható árnyékolók alkalmazása az egységet, praktikumot és a homlokzati játékot egyaránt biztosítják.


A szerkesztő megjegyzése: a lakóházról alaprajzot és metszetet a megbízó kérésére nem közlünk.