Pályázatok

FUGA Budapesti Építészeti Központ vezetői pályázat

2009.04.09. 09:17

A FUGA Budapesti Építészeti Központ élére a BÉK olyan vezetőt keres, akinek feladata a város szívében épülő központ beindítása, programjainak és financiális hátterének szervezése.
Jelentkezési határidő: május 4.

A FUGA Budapesti Építészeti Központ (Bp. V. ker. Petőfi S. u. 5.) olyan vezetőt keres, akinek feladata a város szívében épülő központ beindítása, programjainak és ezek financiális hátterének szervezése. A központ kulturális és információs célja a nagyközönség és az építészet kapcsolatának sokrétű megteremtése: az építészet és kultúra új városi fóruma, az épített környezet alakítását, a főváros építészetét bemutató kiállító tér, a város felfedezésének új kiinduló információs pontja, szakmai és civil konferenciák helye.

 

 Kiíró: Budapesti Építész Kamara (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.)

A központ:
A FUGA Budapesti Építészeti Központ Kft. a BÉK működtetésében induló, célja szerint önfinanszírozó, kulturális-információs bázis Budapest szívében.

Címe: Belváros, Petőfi Sándor utca 5.

A központ földszinti helyiségei az utcáról nyílnak, az utca felé tágas üvegezett portállal, a Katona József Színházzal szemben.

Európa minden civilizált országában sok évtizede létezik egy olyan kulturális bázis, főként a fővárosokban, de igényesebb országokban minden jelentős városban, amelynek feladata a környezet alakításával kapcsolatos tevékenységekről hírt adni, nemcsak a szakmának, de főként – és Magyarországon a vizuális kultúra hiánya miatt különösen – a szélesebb közönségnek.

A kiíró által elképzelt tevékenységek:

Fórum

 • Budapest vizuális kultúrája, ismeretterjesztés
 • közéleti fórum – mai téglák/holnapi házak: a jövő építése ma (közönség, építészek, politika, hatóság, befektetők, civil szervezetek)
 • interaktív városépítő-közönség műhelymunka (a város, ahogyan lakói képzelik)
 • Budapest retro és utópia
 • Filmklub
 • Szavazó- és véleményfal (közönségítéletek épületekről, terekről, a városról - online analógia)

Kiállítás

 • Hol-mi 1? kerületi és fővárosi városfejlesztési projekt kiállítások, közberuházások, rendezési tervek, EU projektek, városépítés publikálása, közönségkommunikáció (költségvetési beruházók, kerületek)
 • Hol-mi 2? beruházások/beruházók projektbemutatói
 • aktív tervezők, tervek, tervező irodák kiállításai
 • fiatal építészek, hallgatók megjelenésének biztosítása
 • az építőanyag, technológia, innováció megjelenése (promóciós rendezvények)

InfoPont

 • tematikus városi séták (jól működő külföldi példák nyomán)
 • idegenforgalmi kiindulópont
 • építészeti vonatkozású információs pont, adatbázis
 • folyóirat és könyves tér, saját kiadvány szerkesztés

Konferencia

 • a központ tematikájához illeszkedő vendégrendezvények
 • szakmai konferenciák (kiemelt témák pl. fenntartható fejlődés – építészet), külföldi építészek, társközpontok, vendégek – a nagyközönség és a szakma számára
 • különleges rendezvények (pl. BÉK sajtótájékoztatók, szervezeti gyűlések, akciók, nyitott nap, múzeumok éjszakája)
 • szakmai továbbképzés (Továbbképző Kht.)

A központ rendelkezésre álló idő kisebbik felében a BÉK (a központ működéséhez történő anyagi hozzájárulás fejében) helyet kíván biztosítani a (szintén a BÉK-hez tartozó) Építész Továbbképző Kht. nonprofit szervezet szakmai továbbképzési eseményeinek. A központ fő tevékenysége és a továbbképzési tevékenység bizonyos összekapcsolása speciális lehetőségeket is rejt magában.

A központ működésének része a kávézó-olvasó-fórum, illetve a folyóirat-könyves tér, amelynek palettáját - az építészet, illetve a központ tematikáján belül – szintén a központ vezetője határozhatja meg, kiegészítve, támogatva ezzel a négy fenti alapfunkciót. Ezek a terek koncepciótól függően bevonhatók, különböző szinten integrálhatók az adott rendezvények során.

A keresett vezető:
A FUGA élére olyan, a kulturális világban, a közéletben jártas, nyitott személyiségű vezetőt keresünk, aki a négy alapfunkció kiteljesítésével, a fentieken túl további termékeny ötletekkel képes hozzájárulni a sikeres működéshez.
A kiíró nyitott a szellemi élet bármely részéről érkező jelentkezők felé, aki lehet természetes személy, illetve a feladatra vállalkozó team is. Utóbbi esetben a pályázó és szerződő fél a team vezetője.

Adatok, információkérés:
- a központ kész állapotának látványrajzai, alaprajzok.
- a központ tereinek rekonstrukciója folyamatban van.

Kérésre helyszíni szemlét biztosítunk. Jelentkezés és kérdések: 1/318-2444 Sára Lászlóné titkár.

A következőket kérjük beadni
:

 1. Szakmai életrajz, elérhetőség (postacím, telefon, e-mail)
 2. A kiírásban felsorolt funkciókon, tevékenységeken belül, illetve azon túl, a pályázó elképzelése a lehetséges programokról, rendezvényekről, a működés elképzelt rövid ismertetése
 3. A programokhoz kapcsolódó üzleti terv – szponzorációs lehetőségek, elképzelések ismertetése (rendezvénytípusok – lehetséges bevételi források, nagyságrendek), lehetséges bérleti díjak, belépődíjak becslése, a központgazda BÉK-től és a Továbbképző Kht-tól esetlegesen várt részesedés kalkulálása
 4. Közönségkapcsolati modell ismertetése – a közönség bevonásának eszközei

Beadás:
Határidő: 2009. május 04. hétfő 12,00
Helye: 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2. BÉK Titkárság
Módja: A4 borítékban (jelentkező neve legyen ráírva), személyesen, vagy futár útján.

Elbírálás, ismertetés:
A BÉK Elnöksége a beérkezett jelentkezéseket két héten belül elbírálja, és a jelentkezőket írásban értesíti.