Épülettervek

Funkciót érzékenyen követő forma - NMHH EMC mérőlabor és szerverközpont

2017.03.31. 13:15

Érzékeny formaalkotás vagy funkciót szigorúan követő forma? Gutowski Robert csapatának az NMHH EMC mérőlabor pályázaton második díjat elnyert terve tudatosan vállalja a technológiai terek ablaktalan homlokzati felületeit és a gépészet tetőre gyakorolt formaalakítását, miközben felül is emelkedik a puszta funkciókövetésen.

Budapest villamos hálózatának rekonstrukciójával kapcsolatban az 1960-as években több új transzformátorállomás épült. A gondos tervezés eredményeként az üzemi funkciót jól tükröző, zárt síkú, de jó arányú nyerstégla homlokzatával ez a Dob utcai épület a városképbe is beilleszkedő, sikerült alkotás.” (Magyar Építőművészet, 1970/2. szám)

Lestyán Ernő transzformátorállomásai vagy Virág Csaba villamos teherelosztója az Országos Levéltár szomszédságában sokak által vitatott épületek Budapest szövetében. Ugyanakkor hitelességük, egyfajta építészeti egyenességük kétségkívül vitathatatlan. Ma sem gondolkodik gyökeresen másként Balázs, Czigány vagy Paulinyi-Reith; a nemzetközi szcénában Chipperfield, Foster vagy akár Siza épületei is hangsúlyosan kifejezik: egy ház mutassa hitelesen, kora építői milyen célból építették. Kortárs építészeti eszközeink gyakran árnyaltabb, érzékenyebb, a környezetre finomabban reagáló lehetőségeket kínálnak, Louis Sullivanform follows function” legendás princípiuma mégis meghatározó a modernitásban.
Úgy véljük, hogy a Visegrádi utca – Esztergomi út által közrefogott tömbben építendő, döntően technológiai funkciójú épület megfogalmazásánál fenti gondolatok még abban az esetben is markánsan érvényesek, ha tervezési területünk jellemzően lakóövezet peremén helyezkedik el. Tudatosan vállaljuk a technológiai terek ablaktalan homlokzati felületeit csakúgy, mint a gépészeti technológiák ötödik homlokzatra, tetőre gyakorolt hatását az igényként megjelenő antenna konzolszerkezettel együtt. Mégis… homlokzati anyagválasztásunkkal, az adott funkciókból eredő természetes bevilágítási igényekből adódó nyitott felületek arányos szervezésével olyan építészeti megfogalmazásban gondolkodunk, mely szerencsés esetben felül tud emelkedni a puszta funkciókövetésen.

Beépítési javaslatunk követi a tömbben kialakult állapotot és a szabályozást, mely hosszú távú keretes beépítésére törekszik. Tárgyi projekt keretében a keretes beépítés első lépéseként a tervezési terület Esztergomi úttal párhuzamos nyugati sávját építjük be a szomszédos lakóingatlanhoz igazodva mintegy 17,8 méter szélességben, 5 méteres előkertet tartva. A kompakt tömegformálás lezárja a tömb nyugati térfalát, ezáltal a keretes beépítés kialakulása nélkül is befejezettséget mutat.
Hosszabb távon a 25713/2 átkötő út melletti párhuzamos terület is beépíthető. Tervezett épületünk közlekedő magját (liftek és lépcsőház) tudatosan az Esztergomi út és az átkötő útszakasz sarkára szerveztük, biztosítandó egy esetleges későbbi kapcsolódási lehetőséget. A meglévő épülettel történő kapcsolat jelen fázisban egy összekötő híddal biztosított. Az 1. emeleten végigfutó transzparens, zárt közlekedő híd előrevetíti egy jövőbeli beépítés térfalát, biztosítja a fedett összeköttetést a meglévő és az új épület között, továbbá térfalat képez a kialakuló belső udvar déli oldalán. A belső híd-térfal pozitív hatással van a lakóépületek kertjeire is, hiszen a gyengébb állagú szomszédos csarnoképületek látványát döntően kitakarja.

A terepszint feletti beépítés mellett további terepszint alatti mélygarázs létesítését javasoljuk tervezett épületünkkel párhuzamos tömegben. Tekintettel arra, hogy a szabályozási terven jelölt másodrendű zöldfelület területe részben beépíthető terepszint alatt, továbbá az Esztergomi úttal párhuzamosan építési helyként megadott 25,0 méteres sávnak csupán mintegy 70%-át használjuk, lehetőségünk van a főépülettől függetlenül egy többszintes mélygarázs kialakítására az udvarban. A főépülettől elválasztott, szerkezetileg dilatált módon kialakított garázs lehetővé teszi, hogy az informatikai és egyéb érzékeny technológiai egységek sztochasztikus rezgésektől mentes területekként kerüljenek kialakításra. Mindamellett, hogy a teherrakodás közvetlenül biztosítható, a mélygarázs esetleges szélsőséges csapadékvíz vagy meghibásodásból eredő épületgépészeti üzemi vízterhelése is teljesen függetlenül kezelhető, fenti kockázatok a technológiai oldalon minimálisra csökkenthetők.
Tervezett épületünk párkánymagassága nem éri el a szabályozási terv maximumát, ugyanakkor fontosnak tartottuk, hogy a szomszédos lakóépülethez azonos magasságban csatlakozzunk, kihasználva az 1/3-os szabály adta lehetőséget. Ily módon a tervezett tömegformálás a szomszédos lakóépülethez csatlakozó 24,5 méteres magasságról arányos utcai homlokzatképzéssel lépcsőzik le a tervezett 19,0 méteres párkánykialakításra. A szomszédhoz csatlakozó magasabb épületszakasz az illeszkedésen túl további két jelentős előnnyel bír: az igényként megjelenő komplex gépészeti rendszerek kültéri egységeinek nyitott, ugyanakkor zajvédelmileg előnyös kialakítású gépészudvar biztosítható, továbbá a tervezendő 10-12 méter magas antennakonzol befogási magassága ~25,0 méteren biztosítható.

A részletes tervezési program szempontjainak, benne foglalt összefüggéseinek teljes körű megvalósítását céloztuk meg. A tételes helyiség leírásokat a program tartalmazza, ezen túlmenően a fontosabb szervező elveink az alábbiak voltak:
Tervezett főépületünk 2 pinceszinttel, földszinttel és galériával, valamint további 4 emeleti szinttel és gépészeti udvarokkal rendelkezik. Az épület megközelítése gyalogosan az Esztergomi út felől történik, gépkocsival pedig mind a Visegrádi utca, mind a főhomlokzat irányából megközelíthető: a délről csatlakozó 25713/2 átkötő útról érhető el a 4 db pinceszinttel rendelkező mélygarázs.

Főbejáratunk nagy belmagasságú, az utcához és az udvarhoz transzparens módon kapcsolódó előcsarnokba vezet. A lobby magas építészeti minősége, eleganciája érzékeltetni kívánja az épületben tervezett szofisztikált technológiák magas minőségét.

A déli bütü oldalon alakítjuk ki a függőleges közlekedőmagot, mely lehetőséget ad a déli homlokzat szabad formálására is. A füstmentes főlépcsőház, felvonók és a csatlakozó híd szervezi mind a tervezett és meglévő épület belső feltárását, mind egy esetleges jövőbeli bővítés csatlakoztathatóságát. Az egyes technológiai, labor és irodai szintek elérhetőségét rövid hidak biztosítják, melyek a hozzáférhetőség kontrollját is átültetik az építészet nyelvére: a recepción kialakított beléptetési ponton túl minden használati szint további beléptetési igényeket kíván.
Az épület északi végfalán, a szomszédos épülethez csatlakozóan alakítjuk ki a technológiai oldal függőleges teher- és személyzeti közlekedését, valamint a gépészeti és villamos aknák szervezése is itt történne. A második füstmentes lépcsőház és biztonsági teherfelvonó további kiürítési lehetőségeket kínál.

A teljes adatközpont informatikai egységet zárt szerkezeti tömbben a -2. pinceszinten helyezzük el. Fontos újra hangsúlyoznunk, hogy a funkciócsoport nem érintkezik sem a mélygarázzsal, sem más zavaró gépészeti egységgel; törekedtünk mind a sztochasztikus rezgésekkel összefüggő problémák szerkezeti kizárására (független mélygarázs), mind a szigeteléstechnikai szempontok kockázatkerülő módon történő érvényre juttatására.

A -1. pinceszintre szerveztük az összes olyan labor és egyéb funkciókat, melyek nem igényelnek természetes megvilágítást. A program ezeket a helyiségeket jellemzően földszinten kívánja megoldani, ugyanakkor az általunk javasolt megoldás lehetővé teszi, hogy kompakt épülettömeget hozzunk létre. További előnye ennek a térszervezésnek, hogy az adatközpont felett elkerülhetjük a mélygarázs kialakítását. A -1. pinceszinten alakítottuk ki a teherrakodási lehetőséget az emelt belmagasságú mélygarázs szintjéről, átvevő operátori ponttal, teherlifttel.
A főépülettől elválasztott módon kialakított mélygarázs -1. szintjén oldottuk meg az igényelt teherjárművek és terepjárók parkolását. A mélygarázs további -2, -3 és -4 szintekkel rendelkezik, melyek szerkezeti kialakítása és magassága a személygépkocsik fogadásához igazodik. A teherjárművek (6,7-7,8-7,5m) és a személygépkocsik (5,0-6,0-5,0m) eltérő tárolási és közlekedési igényének megfelelő traktusszélességeket az alaprajzokon és metszeteken ábrázolt megoldással javasoljuk összehangolni, a helytakarékosság végett egymás fölött. Egyes „vizes” technológiájú gépészeti rendszereket szintén a mélygarázs pinceblokkjában kívánunk megoldani. Elektromos autók számára kijelölt parkoló- és töltőhelyeket létesítünk.

A földszinti előcsarnok térszervezése meghatározza a teljes épület működését. Áttekinthető rendezettséget kínál a komplex funkciók eléréséhez. Világos és transzparens tere kapcsolatot teremt a belső udvar felé is, a telepített zöldfelületek tömegei a galériákról, hidakról láthatóvá válnak.

A földszinten helyeztük el az emelt belmagasságot igénylő EMC mérőkamrát. Terveinkben diszponibilis, szabadon beépíthető térként biztosítjuk a teljes belső csarnokteret, ugyanakkor a programban elvárt funkciókapcsolatokra javaslatot is teszünk. A csarnok rendelkezik külső megközelítéssel az udvar felől, közvetlenül kapcsolódik a teherfelvonóhoz valamint a gépészeti és villamosaknákhoz. Az EMC mérőkamra és a további mérőlaborok eltérő belmagassági igényeihez igazodva galériatér kialakítását is javasoljuk a csarnoktérben, ésszerűsítve a térhasználatot.
Az emeleteken jellemzően azonos traktusszélességű és megvilágítási igényű irodák és további mérőszobák kialakítását tervezzük. Sztenderd irodaházi megoldások, ergonomikus bútorozás és harmonikus belsőépítészet jellemzik ezeket a használati szinteket. A helyiségek ablakait mélyen visszahúzzuk, egyszerre biztosítva a téli benapozást és a nyári árnyékolást. A tereket további hangolható alumínium zsalúzia védelemmel látjuk el, elkerülendő a nyári túlmelegedést; ugyanakkor folyamatosan biztosítva a megfelelő mennyiségű szórt természetes fényt.

A rendezvényközpont és csatlakozó funkcióinak kialakítását a program a legfelső szintre irányozza elő. A Budai dombság irányában tetőteraszt terveztünk, melynek nyitott része a konferenciatermekből is elérhető, fedett-nyitott területe pedig közvetlenül a fogadótérből is megközelíthető. Komfortnövelő funkciók kerülnek elhelyezésre: recepció, ruhatár, mellékhelyiségek, catering előkészítő és stábszoba. A konferencia háttérfunkcióit raktárak és médiatár teszi teljessé.

A rendezvényterem magas színvonalú teremakusztikai paraméterekkel rendelkezik mind a szekciótermi felosztásban, mind az egybenyitott konferenciatér esetében. A kiváló beszédérthetőség és a multimédiás előadások igényéhez igazított ~0,6-0,7 másodperces utózengési idő eléréséhez szélessávú hangelnyelők és kombinált membránok elhelyezését javasoljuk. A frekvenciafüggő utózengés lecsengésének módját a tér diffuzitásának növelésével hozhatjuk még kedvezőbb állapotba, melyről a falburkolatok megfelelő kialakítása gondoskodik.
A gépészeti helyiségek kialakítására mind a mélygarázsban, mind a főépület további területein az alaprajzi felosztás szerinti helyiségeket javasoljuk. A részleges differenciálás célja elsősorban az ipari technológiák hatékony és optimális kiszolgálását szolgálja, ugyanakkor a 4. emeleten egy nagyobb gépészeti installációval is számolunk. Itt alakítjuk ki továbbá az antennához kapcsolódó műszerszobát is, közvetlenül az antenna konzolszerkezete alatt. A gépészeti terek felett gépész udvar kialakítása tervezett, mely teherfelvonóval is elérhető. Az udvar hangelnyelő falakkal határolt, magassági kialakítása kedvezőnek tekinthető a környező lakóingatlanok védelmének biztosítása szempontjából.

Az épület teljes határolófelületét radikális hőpáncél kialakításával tervezzük. A fokozott hőszigetelések párosítása az átszellőztetett légréteggel ellátott klinkertégla homlokzatburkolat árnyékoló hatásával releváns épületfizikai előnyöket hordoz, melyről széleskörű tapasztalatokkal rendelkezünk. Alumínium- és acélszerkezetű nyílászárók tervezettek, legalább 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az árnyékolást részben a visszahúzott nyílászárókkal, részben automatizált alumínium zsalúziákkal oldjuk meg. A tetőfelületekről összegyűjthető csapadékvizeket ipari vízként wck öblítésére és öntözésre használjuk. Az alacsonyabb épülettömegen az attikakiemelés mögött mintegy 480 m2 alaprajzi felületen napelemek telepítését javasoljuk.

A teljes épületben épületfelügyelet kialakítását javasoljuk. Fontos, hogy az irodaterek traktusszélessége bevilágítható mélységben maradjon, ezért a középső belső térszervezésben ablakokat nem igénylő helyiségeket helyeztünk el. A parkoló szinten kerékpártárolót alakítottunk ki, öltözési és zuhanyzási lehetőséggel. Szelektív hulladékgyűjtés tervezett. Az épület akadálymentes kialakítású.

Gutowski Robert