Épülettervek/Középület

Gdansk – II. Világháború Múzeuma. A Narmer Építészeti Stúdió pályázata

2010.11.25. 12:49

Hosszú évtizedek után Lengyelországban is egyre jobban előtérbe kerül a II. világháború korszakának feldolgozása és korszerű bemutatása. A gdanski „II. Világháború Múzeuma” pályázatára a Narmer Építészeti Stúdió karakteres tervet készített Vasáros Zsolt DLA vezetésével.

Koncepció
Az 1990-es évek múzeumépítési láza több száz új és felújított múzeumot eredményezett. Számos komplexum reflektált a második világháború különböző aspektusaira. Lengyelország is elérkezettnek látja az időt, hogy feldolgozza, továbbá vizuális, tudományos és „élményszerű” formában látogatói - kutatói elé tárja a háborúval kapcsolatos tárgyi és szellemi anyagát.

 

 

 

A programból kitűnik, hogy bár a kiállítóterek alapterülete jelentős, mégis alig negyedét teszik ki a teljes alapterületnek. A tervezett együttes a kötelező kiszolgáló-, gépészeti-, és háttér-funkciókon túl számos, a kortárs múzeumra jellemző funkcióval is kibővült. Étterem, kávézó, konferenciatermek, klubszoba és könyvtár, amelyek kissé talán furcsának tűnnek a Lengyelország tragikus korszakát feldolgozó és bemutató múzeumban. Úgy tűnik, a koncepció alkotói képesek korszerű módon, a mai látogatói igényeket kielégítve hozzányúlni a nehéz és érzelmektől nem mentes témához.

Ezt a programalkotó hozzáállást kell tükröznie az építészeti kialakításnak is. Az általunk javasolt terv karakteres épületet formáz, emberléptékűvé szerkesztett homlokzata mégis összeköttetést teremt a látogatóval. A telek kontúrjától részben függetlenített telepítés egy földbe fúródó lövedék metaforája. A lövedék épületté humanizálódik, a felsértett terepből kultúrtáj lesz. A fémporral kevert betonhéj öregszik, változik, a perforált homlokzat mögötti világ azonban életet sejtet. A hátrahagyott tárgy érzetét keltő objektum felhasad, bejáratok nyílnak, az egészet immár birtokba vehetjük, megérthetjük és megélhetjük.

 

 

 

Beépítés
A rendelkezésre álló telek közvetlen környezetében nincs olyan épület, amelyre az építészeti koncepció kialakításakor tekintettel kellett volna lenni. Úgy véltük, a program önmagában olyat erőt képvisel, amelyet feltétlenül markáns épületként kell megjelenítenünk. A beépítési lehetőségek és a programból eredeztethető kubatúra eleve nagy épületet sejtetett.

A koncepció erősségét tömbszerű, felhasadó, homogénnek ható homlokzatokkal terveztük hangsúlyozni. A poligonális kontúrral szerkesztett alaprajzok a telek szabálytalanságára reflektálnak és sajátos feszültséget teremtenek a beépítéssel. A személygépkocsi-forgalmat a Stara Stocznia felől vezetjük az épület alá tervezett parkolókba. A telek északi oldalán kialakíthatók a buszparkolók és a buszöböl, az egyik bejáratot, illetőleg a gyalogos sétány egyik végpontját is ide terveztük. A délkeleti oldalon a lesüllyesztett szintre érkezhetünk, amely egyúttal szabadtéri kiállító- és rekreációs zónaként  is működik. A nyugati traktust is külön bejárat tárja fel, amely a földszinti előcsarnokba torkollik. A fennmaradó szabad területeket intenzív zöldfelületekkel, illetve burkolt zónaként közlekedő- és kiállítóhelyként képzeltük el.

 

 

 

Funkció
A pályázati kiírásban szereplő tervezési programot az általunk javasolt épületben 7 szinten helyeztük el. A maximumként megadott 23000 m2-es összes nettó alapterületet nem léptük túl - nem számítva a fedetten elhelyezett parkolók területét. A mélygarázs a -10,80-as legalsó szinten és részben a -7,20-as szinten kapott helyet. Így biztosítottuk a kiírás szerinti parkolószámot, amelynek több oka is volt. A legalsó szint padlószintje gyakorlatilag megegyezik a talajmechanikai adottságok miatt tervezhető alapozási síkkal, továbbá a felszínen szinte a teljes fennmaradó telekterületet elfoglalták volna a parkolóhelyek. Úgy véltük, hogy ez a terület szabadtéri kiállítási-, valamint rekreációs célokra jóval értékesebb lehet.

 

 
 

 

A -7,20-as szinten, az épület nyugati traktusában a múzeum kiszolgáló és üzemeltetési funkcióit helyeztük el. Itt kapott helyet a nagy belmagasságú raktár, illetve a gépészeti helyiségek zöme. A következő, -3,60-as szinten a nyugati traktusban a raktár légtere, valamint az oktatási blokk helyiségei találhatóak. A keleti oldalon további raktárak és a restaurátori helyiségcsoport került elhelyezésre. Ez az emelet a déli oldalon a lesüllyesztett terepszint miatt közvetlen bejárattal rendelkezik, így erre megnyithatók a nyugati oldal oktatási helyiségei, valamint a keleti oldal éttermi részlege. Itt jelenik meg a keleti és nyugati, dilatációs egységet is jelentő épületrészeket elválasztó markáns, az épülettömeget kettévágó és összekötő hasadék, amely az étterem bejáratát és a 0,00 szintre vezető lépcső indítását is magába foglalja.

 

 

 

A 0,00 szinten két újabb bejáratot terveztünk. Az egyik az északi oldalról vezet az épületbe, a másik a nyugati oldalon nyílik. Az alaprajzi szerkesztés továbbra is a keleti és nyugati épületrész struktúráját követi. A keleti oldalra a fő közönségforgalmi területek kerültek, a ruhatár, információ, múzeumshop, kávézó, mozi, stb. Az előcsarnokba érkezik a -3,60-ról induló lépcső és innen lehet feljutni a “résben” a következő szintre is. A nyugati oldal fő rendeltetési egységeit a konferenciaterem és a vendégszobák együttese jelenti. A következő, +3,60-as szint egy köztes emelet, amely a konferenciaterem, a kávézó és a moziterem nagy belmagassága miatt alakult ki. Itt az adminisztráció helyiségeit helyeztük el.

A +7,20-as szinten, a keleti traktusban kialakított tágasabb tér az időszaki kiállítótér és a következő emeleten található állandó kiállítóterek előcsarnokaként is szolgál. Az előcsarnokból közelíthetők meg a szemináriumi termek, valamint a könyvtár helyiségei - ez utóbbiak a nyugati oldalon is folytatódnak. A nyugati traktus fő helyisége az időszaki kiállítótér, amelynek bejáratait az előcsarnokhoz kapcsolódó hidakkal alakítottuk ki. A záró szinten kaptak helyet az állandó kiállítás terei. A térráccsal fedett szinten az egyes helyiségek szabadon alakíthatók, így a programnak megfelelő helyiségméretek a két traktusban könnyen létrehozhatóvá váltak.


Gdansk - II. Világháború Múzeuma

vezető tervező: Vasáros Zsolt DLA
építész munkatársak: Nagy Zsolt, Schunk Szabolcs, Tóth Márton, Kováts Petra, Lévai Melinda, Véner Ágnes, Somlai ANikó, Eiszrich Ágnes, Szödényi Katinka, Vasáros Ákos, Horváth Sándor, Szigetfü István, Dawid Celek
szakági tervezők:
tartószerkezet: Blasius Norbert
épületgépészet: Makáry Csaba és Mottl Tamás
generáltervező: Narmer Építészeti Stúdió
tervezéséve: 2010
bruttó szintterület: 23000 m2