Emberek/Oktatás

Golden Cubes Awards - Pályázat az épített környezeti nevelés nemzetközi elismerésére

2019.11.27. 11:05

Az UIA Architecture and Children munkacsoportja a Magyar Építőművészek Szövetségének közreműködésével, annak honlapján meghirdetett pályázatára a kiíró nevében Somogyi Krisztina hívja fel a figyelmet.

Az épített környezeti nevelés fogalmával az elmúlt években egyre többen, egyre több helyen és egyre többféle módon foglalkoznak. Ennek számos oka, célja és megjelenési formája van. Tulajdonképpen ernyőfogalomként is gondolhatunk az épített környezeti nevelésre, amely lefedi azokat a tevékenységeket, amit építészek és pedagógusok az épített környezet és az alkotó folyamatok megértése, megtapasztalása érdekében gyerekekkel folytatnak.

A sokféle szándék, tudás és eredmény megismerését, a tevékeny építészek és más résztvevők nemzetközi elismerését és nagyobb általánosságban a BEE (Built Environment Education) széleskörű bevezetését támogatja az építészek világszervezete, a UIA. Ebből a célból díjat hozott létre, amely 2019-ben először kerül meghirdetésre a Magyar Építőművészek Szövetségének kiírásában. A Golden Cubes Awards az UIA Architecture and Children munkacsoport által életre hívott, háromévente odaítélt díj, mely azokat az embereket és szervezeteket díjazza, melyek munkájukkal segítik a gyerekeket, fiatalokat abban, hogy jobban megértsék az építészetet és épített környezetüket.

A pályázók négy kategóriában pályázhatnak olyan programokkal vagy termékekkel, amelyek a gyerekek és a fiatalok épített környezeti nevelését szolgálják egészen óvodáskortól 18 éves korig. Az anyagokat 2020. január 31-ig lehet beküldeni a MÉSZ honlapján a Környezet kultúra nevelés fül alatt letölthető felületeken, a részletes kitöltési szempontrendszer alapján.

Annak eldöntésére, hogy kinek is szól a pályázat, tehát a kiíró milyen projekteket, tevékenységeket és termékeket vár, elsőként azt kell pontosítani, hogy mit is értünk épített környezeti nevelés, avagy Built Environment Education (BEE) alatt, és hol és hogyan valósul meg?

Magyarországon jellemzően szakkörökben, különböző iskolán kívüli képzésekben, nyári táborokban, a múzeumpedagógia részeként vagy fesztiválokon folyik ilyen képzés/tevékenység. Egyik szempontja az építészet és az épített környezet irányába való érzékenyítés, de nagyobb általánosságban ez vonatkoztatható a vizuális kultúrára és a designra is. Mások a készségek fejlesztése felől fogalmazzák meg a célkitűzéseket és különböző rajzi, plasztikai és makettépítési feladatokon keresztül alapozzák meg a kézi ügyesség, téri jártasság és gondolati fejlődés összekapcsolását. Az elmúlt évtizedben a gyerekekkel végzett participációs feladatok is egyre jellemzőbbek: ezek kisebb léptékben vonatkozhatnak a saját közvetlen iskolai környezetre, egy tanterem vagy az udvar kialakítására, más esetekben a tágabb városi környezetre, bejárt útvonalakra. Külföldön (Németországban) még várostervezési koncepcióalkotás is folyt környezeti neveléssel egybekötve. Az épített környezeti nevelés során a fogalmi közelítésmódok kialakítása is fontos szempont, legyen szó sík-tér transzponálásokról, a tér és a test viszonyáról, a mozgás, tájékozódás, védelem, menedék vagy a térben lezajló interperszonális kapcsolatok megfigyeléséről vagy értelmezéséről.

Az épített környezeti nevelés iskolai keretek között, akár tanórákba integrálva is megjelenik, egyes iskolákban építész vagy építészeti képzéssel rendelkező tanár bevonásával vagy akár más órákhoz kapcsolódva (pl. földrajz, technika) is jelen lehet vagy önálló tematikaként is megjelenik. Az eszközök és az eredmények is számosak: fesztivál, 1:1-es építés, könyv, társasjáték, módszertani segédlet, film, multimédiás felület, app, de rádiójáték is értelmezhető olyan produktumnak, ami az épített környezeti neveléshez kapcsolható. Az említett példákat az elmúlt években Golden Cubes Awards díjon nyertes alkotások közül válogattam.
 

Az UIA Architecture and Children által meghirdetett Golden Cubes Awards tehát szélesen értelmezi az épített környezeti nevelés fogalmát, a fent említettek közül bármelyikkel lehet és érdemes is pályázni a Magyar Építőművészek Szövettségének honlapján elérhető felületen.

A Golden Cubes Awards nem “verseny”, olyan értelemben, hogy a pályázóktól nem új projektek megvalósítását várják el, hanem egy olyan díj, melyre megvalósult projektekkel és termékekkel lehet pályázni. Az épített környezeti nevelés témájában jelenleg aktívan működő - 2017. szeptember és 2020. március 15. közötti időintervallumban lezajlott - tevékenységeket (tanfolyam, tanóra, esemény, stb.) vagy termékeket (kiadványok, fejlesztőjátékok, útmutatók, filmek, számítógépes programok, stb.) várja a kiíró a pályázati felületen megadott, onnan letölthető formátumban. A beérkezett anyagokat kiállítjuk és 5 fős szakértői zsűri választja ki közülük a kategória legértékesebb pályaművét. Az elbírálásban média szakember, pedagógus és építész vesz részt. Az értékelésben fontos szempont, hogy milyen célokat, milyen eszközökkel, milyen eredménnyel értek el a projekt során.

4 kategóriában lehet pályázni a díjra:

Audiovizuális média (film, audiovizuális oktatóanyag, weboldal, stb.) / magánszemélyek és szervezetek is pályázhatnak

Írott média (könyv, újság, nem audiovizuális oktatóanyagok) / magánszemélyek és szervezetek is pályázhatnak

Intézmények (szervezetek, intézmények, múzeumok, stb.)

Iskola (igazgatók, tanárok, diákok) /

 

A díj két “fordulóból” áll: országos és nemzetközi.

Az első szakaszban minden egyes UIA nemzeti szervezet, amelyik részt vesz a Díjban, országos szinten hirdeti meg a pályázatot, majd kiválasztja kategóriánként azt az egyet, melyet a Nemzetközi Díjra jelöl. (Amennyiben adott kategóriában nem érkezik díjazásra érdemes pályázat, ott nem kötelező díjat kiosztani.)

A Golden Cubes Awards nemzetközi szakaszában a nemzetközi zsűri értékeli a kijelölt pályázati anyagokat és minden kategóriában kiválaszt egy díjazottat.

A korábbi évek nyerteseiről az UIA Architecture and Children felületén részletes információ van fenn, tehát megnézhető, hogy melyik kategóriában kik voltak a korábbi nyertesek, milyen elbírálásban részesültek a kiválasztott alkotások. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az első, hazai fordulóban nem a nemzetközi felületről letölthető dokumentumokkal kell pályázni. Minden anyagot a MÉSZ felületéről szükséges letölteni, azaz az első bírálati forduló nyelve magyar.

Esetleges kérdésekkel a MÉSZ Titkársághoz lehet fordulni: titkar@meszorg.hu

Az UIA Architecture and Children magyar delegáltjaként a tartalmi kérdések megválaszolását én összesítem majd és az esetleges típuskérdéseket január elején közösen válaszolom meg.

Somogyi Krisztina