Egyéb cikkek

Gondolatok vásártere — pályamű a győri Agóra PÓLUS-ra

2009.04.17. 10:35

”Az interaktív kiállítótér többszintes, transzparens tömege önmagában is kiállítási tárgy illetve felület, amely a 21. századi járműtechnika és technológia élményszerű bemutatására szolgál.” Mesteriskolás csapat díjazásban nem részesült pályaműve,
vezető tervező: Golda János, társszerzők: Bárdos Gabriella, Czirják Ágnes, Bártfai-Szabó Gábor (ÉME Mesteriskola XX. ciklus), Fejes Mikolt, Bors András

Díjazásban nem részesült pályamű:
vezető tervező: Golda János
társszerzők: Bárdos Gabriella, Czirják Ágnes, Bártfai-Szabó Gábor (ÉME Mesteriskola XX. ciklus), Fejes Mikolt, Bors András
gépészet: Lencsés János
statika: Kenese István

 

 


részlet a műleírásból:

Koncepció
Több elemből álló, figyelemfelkeltő és a köztes terek révén befogadó jellegű építészeti kompozíció, amely kapcsolatot teremt az egyetemi campus, a Duna-part és a környező beépítés között. Az interaktív kiállítótér többszintes, transzparens tömege önmagában is kiállítási tárgy illetve felület, amely a 21. századi járműtechnika és technológia élményszerű bemutatására szolgál.

Környezeti kapcsolatok
A tervezési terület a városi és a természeti környezet határán helyezkedik el, a történeti városmaghoz közel, így megközelítése több irányból történhet. A hagyományos, gépkocsival, autóbusszal, stb. történő megközelítés mellett a várható közönség jelentős része kerékpárral, sőt, a belváros közelsége miatt gyalog érkezik majd. E két utóbbi csoport számára minőségi alternatívát jelentene a holt Duna-ág töltésén egy sétány kiépítése a gyalogos Duna hídtól a tervezett épületegyüttesig, valamint az egyetem területén belüli zöldfelületek egységes, kertként való kezelése, hiszen az egyetem és az új intézmény ”együtt működése” szükségessé teszi, hogy a kiállításon, rendezvényeken dolgozó, ill. az e-olvasót, kávézót használó diákok, oktatók könnyen, gyorsan elérjék az épületet.

Nagyon fontosnak tartjuk a természet közelségének kihangsúlyozását: a tervezett épület a kiállítás szervezés mellett, az attől függetlenül is működtethető e-olvasójával és kávázójával azokat is várja, akik a Mosoni Duna-part közelsége miatt látogatnak ide.

Turizmus
A győri campus helyzete különösen szerencsés abban a tekintetben, hogy a ”vizek városában” valóban vízparti életet élhet. Ősztől tavaszig egyetemisták sportolnak, pihennek a Duna-parton, nyáron pedig egymást érik a vizitúrázó gimnazista- és cserkészcsoportok, akik a Mosoni Duna partján, a ”laposon”, ”homokoson” táboroznak. Számukra tökéletes program lehet egy néhány órás, szórakoztató látogatás a fizika világába, pár lépésre szálláshelyüktől.

Az ”Agóra” kávéháza és kiállítása hasonlóképpen egy állomás lehet azoknak a kerékpáros túrázóknak, akik az osztrák határtól kiépült, szigetközi bicikliúton érkeznek a városba. Tervünkben a kerékpárutat a tervezett épület melletti töltésen vezetjük át a belváros felé.

Program, adottságok
A tervezési program mind a funkciók, mind a telepítési irányelvek tekintetében kettősséget hordoz magában:

  • önálló intézmény független funkciókkal (kiállítás, konferenciák szervezése), ugyanakkor az egyetemmel szoros szövetségben működve (kutatói, tudományos konferenciák, állandó hallgatói jelenlét stb.)
  • fizikailag a campus részévé válik, de önálló identitású és működésű, nem oktatási-, hanem közintézmény
  • a campus központjától távolabb esik: a természeti környezet közelsége legalább annyira jelentős, mint az egyetemé

Telepítés

  • igazodik az egyetemváros épületeinek geometrikus rendjébe, de tömbjei - léptékükkel - már az építészkar épületével és a szomszédos lakóövezettel kommunikálnak,
  • a funkciók fizikai, méretbeli és szintbeli elkülönítésével önálló mikrokörnyezetet teremt, ami hol bevonja, hol átengedi az érkezőt,
  • kapcsolatot teremt a természeti és a művi környezet között.


Kiállítótér
a gondolatok találkozóhelye, vásártere. A nagy kiállítótér rámparendszere az egymásra épülő technológiák, a kiállítási tematika egy vonalra felfűzése. A látogató a különböző belmagasságú, mobilan alakítható terek végigjárásával gombolyítja fel a felfedezhető világok fonalát, az átlátható, egymás felett elhelyezkedő terek előre- és visszatekintést nyújtanak, szabadságot, kötetlenséget sugároznak, hirdetik az innováció határtalanságát. A rámpa-rendszer a tető-teraszig juttatja el a látogatót.

Szabadtéri kiállítótér
kültéri bemutatóterület, köztéri bútorok közt, kerékpártároló, a kávézó külső fogyasztótere színesíti a palettát. A megálló kerékpárosokat, a sportpályákra igyekvő egyetemistákat idevonzza, csábítja a hely, nyitott helyzetével és vonzerejével élő térré alakul, kiköveteli a közösségi életben betöltendő szerepét a campus területén.

Anyagok
  • Tömör vakolt homlokzati falfelületek
  • Intelligens homlokzati üvegfalak és klímahomlokzatok (a kiállítótér körül)
  • Terasztetők és zöldtetők
  • Öntött belső padlóburkolatok