Egyéb cikkek

Gyakorlati Képzési Központ tanulmányterve, Paks

2006.02.22. 07:49

Kern Andrea és Klenk Csaba pályaműve - A zsűri döntése alapján Klenk Csaba kapott megbízást az engedélyezési terv elkészítésére.

Paksi Atomerűmű Rt. Energetikai Szakközépiskola - Gyakorlati Képzési Központ tanulmányterve

Építész: Kern Andrea és Klenk Csaba - Kern és Klenk Építészeti Bt., Paks

”A benyújtott tervdokumentációk alapján Klenk Csaba (Kern és Klenk Építészeti Bt., Paks) kapott megbízást az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére.”

Műlerás

Építészeti koncepció

Helyszín, telepítés
A tervezési terület környezete meglehetősen heterogén képet mutat. A Kápolna utca hajdan volt telekstruktúrájának a főutca felé eső oldalon már csak a nyomai vannak meg, az utca észak-keleti oldala még a hagyományos beépítést mutatja, csakúgy, mint az utca észak-nyugati, további szakasza.
A tömbbelső déli irányban laza, szabadon álló beépítéssel, jelentős épülettömegű intézményeivel (bölcsőde, iskola épülete, sportcsarnok) teljesen más világot képvisel. A szabályozási terv szerinti új közlekedési csomópont várhatóan jelentős forgalmat generál elkészülte után, a terület felértékelődni látszik, ugyanakkor erősödik „határterületen” fekvő volta.

A fentiekből következő feszültségek oldására, valamint természetesen a jogos megrendelői igény – korszerű, igényes, jól funkcionáló, jelentős középület – kielégítésére „kétarcú” épületet terveztünk. A ház a terep lejtését kihasználva az ESZI felé kétszintes, jelentős épülettömeget, összefogott homlokzatot mutat, ez az oldal a ház főbejárata.

A Kápolna utca a felé az utca házainak léptékéhez jobban igazodó, földszintes kubusok jelennek meg, az erre néző homlokzat a két traktusból adódó, tagoltabb megjelenést hangsúlyozza. A Zsíros köz felől zártabb homlokzat látszik, ennek oka a várható jelentős forgalom előli védelem, illetve az É-Ny-i tájolás.

A bölcsőde felőli oldal kétszintes volta ellenére sem „nehezedik” a szomszéd épületre, hiszen az alsó szintje a szomszéd udvar szempontjából eltűnik a bevágásban, valamint a támfal jellegű szerviz blokk (fedett parkolók, raktárak) kellő légtér-arányt biztosítanak a szomszéd telek felé.

Az iskola  használatát tekintve alapvetően a meglévő  oktatási épületekhez kapcsolódik, felőlük kell elérhetőnek lennie, de külső kapcsolata is kell legyen, hiszen pl. felnőttoktatás is folyik majd a házban. A kettős megközelítést, ugyanakkor ellenőrizhetőséget biztosító árkádos bejárat egyben hangsúlyos megjelenést ad a háznak.

A két traktus közötti belső udvar és díszkert egyrészt kellő megvilágítást ad az észak-nyugati oldal műhelyei számára, másrészt a nagy transzparens felületeknek köszönhetően a nyitottság érzését biztosítja, míg a „felső kert” a hagyományos iskolaudvar szerepét tölti be.

Funkcionális kapcsolatok
A telepítés alapvető döntése, hogy a műhelyeket a földszinten helyezzük el. A megkívánt területek és kapcsolódási igények lehetővé tették a két traktusban való elhelyezést. Mindkét műhelyblokk kedvező, dél-keleti tájolású. A két szárny felett – a tájolást is figyelembe véve – az észak-nyugati oldalon az öltözők kaptak helyet, a dél-keleti szárny emeletén vannak a laborok és a tanári-gondnoki blokk. A két szárnyat a dél-nyugati oldalon a galériás kialakítású aula, míg az észak-keleti oldalon, az alsó szinten kiszolgáló helyiségeket, a felső szinten részben zárt folyosót, részben nyitott teraszt magába foglaló épületrész köti össze.

A bölcsőde felőli műhelyblokk (forgácsoló blokk) egy ´műhelyudvar´-ról is elérhető, e bejárattal szemben helyezkedik el a külső szálanyag raktár, illetve erről az udvarról nyílnak a fedett parkolóhelyek és külső raktárak.
A belső udvar ´díszkert´ jellegű, nem igényel járművel való megközelítést. A felső udvar, kert a Kápolna utca felől rendelkezik egy ´szerviz-kapuval´, innen érhető el és járható végig kisgéppel a bölcsőde kerítése és a parkoló-raktár épülettömeg közötti kert is.


Adatok

   
Az összevont telkek  (3321/3; 3478; 3326; 3322 hrsz.) területe, a szabályozásból adódó veszteséget leszámítva: ~30474 m2

Meglévő beépített terület: 6080 m2
Tervezett beépített terület: 1437 m2
Tervezett összes beépített terület: 7517 m2
Beépítettség: 24,7 %


Nettó alapterületek
alsó szint 1028 m2
felső szint 770 m2
Összesen 1798 m2