Épülettervek/Tervpályázat

Hajdúszoboszlói Multifunkciós Rendezvénycsarnok – A Stúdió´100 díjazott pályaműve

2020.12.23. 08:18

A Stúdió´100 csapata által tervezett épület több egy városi sportcsarnoknál, olyan közösségi tér, ami egyidejűleg tud kulturális és szabadidős tevékenységeket is kiszolgálni, valamint kapcsolódik és kiegészíti a környezetében lévő szabadidőpark és sportpályák elemeit. A Hajdúszoboszlói Multifunkciós Rendezvénycsarnok tervezésére kiírt ötletpályázaton a terv díjazásban részesült.

Telepítés

Fontos szempontnak tekintettük a terület tágabb összefüggésében a városközpont, autóbusz pályaudvar felöli megközelítést, kialakítva a meglévő sportpálya és szabadidő park csatlakozása mentén egy jól definiálható gyalogos és kerékpáros tengelyt, mely a már meglévő sport és szabadidős tevékenységre kialakított területekre tervezett multifunkcionális parkolón, városi téren vezet át az új rendezvényközponthoz. Ez a tengely egyben elválasztja a rendezvénycsarnok külső közönségforgalmi tereit a kültéri sportpályák zónájától, melynek része az áthelyezett műfüves pálya, kondicionáló, gördeszka pálya, falmászás és egyéb, tematikus kültéri sportot szolgáló, parkosított terület, mely az erdős részen folytatódik.

A területen belüli úthálózat kialakításánál javaslatjuk a HÉSZ-ben foglalt koncepció módosítását annak érdekében, hogy a rendezvényközpont tervezési területét a feltáró út ne keresztezze. A rendezvénycsarnok szabályos kör alakú földszinti kontúrjával jól illeszkedik a terület szabálytalan geometriájához. A főbejárathoz a multifunkcionális parkoló ad felvezetést, de bármely irányból megközelítve az épületet egységes megjelenést ad. A kör mentén a térkő burkolatú közösségi térről az épületnek több bejárata is nyílik: egyrészt a VIP vendégek számára, másrészt a vendégszurkolói előcsarnok felé. Ezek a főbejárattal azonos rangú elemek. 

Építészeti megfontolások

A tervezési programban leírtak alapján egy komplex, sokfunkciós épület képe rajzolódik ki, melynek középpontjában a csarnoktér áll. Ezt az elvet követtük, amikor a csarnok elméleti középpontja köré rajzolt 48 m sugarú körbe próbáltuk meg rendezni a kívánt helyiségcsoportokat. A csarnoktér négy oldalán négy eltérő karakterű térsor helyezkedik el, de minden a középpontban lévő multifunkcionális csarnokot és az abban zajló eseményeket támogatja. Az épület több egy városi sportcsarnoknál, olyan közösségi tér, ami egyidejűleg tud kulturális és szabadidős tevékenységeket is kiszolgálni, kapcsolódik és kiegészíti a környezetében lévő szabadidőpark és sportpályák elemeit, valamint átvezet a tervezési területen az erdősáv felé.

Szokatlan, de izgalmas gondolatnak tartjuk a multifunkcionális parkoló kialakításának igényét, amit mi egy városi közösségi térként értelmeztünk, mely a központhoz köthető szabadtéri események, vásárok, fesztiválok, gasztronómiai és egyéb rendezvények számára tud teret biztosítani úgy, hogy abba a rendezvényközpont belső terei és kiszolgáló funkciói is kapcsolódni tudjanak.

Az épület tömegalakításánál fontos szempontnak tekintettük, hogy ne a csarnoktér nagymagasságú tömbje domináljon, hanem az épület felé közelítve egyre inkább az azt körülvevő magasított földszintes épületrész váljon meghatározóvá, mely minden irányból illeszkedik a környező beépítések magasságához léptékében. A csarnoktérhez szorosan nem kapcsolódó funkciók az emeletre kerülnek, az így kialakuló felépítmények gazdagítják a tervezett épület tömegét. 

Rendezvénycsarnok funkcionális kialakítása

Az előcsarnok területe lehetőséget ad szigetszerűen elhelyezett üzletek, információs pont kialakítására csakúgy, mint kiállítások, büfépultok, egyéb ideiglenes funkciók elhelyezésére. Az épület központi magja a lelátókkal szerkesztett többfunkciós csarnok, mely elsődlegesen három felé osztható sportcsarnokként kerül kialakításra. Az előcsarnok felöl a kűzdőtér nagyméretű kapukkal összenyitható, így a multifunkciós parkoló – előcsarnok – sportcsarnok térsor folyamatos tud lenni. 

A csarnoktér lelátója aszimmetrikusan szerkesztett, összesen 1484 fő befogadására alkalmas. A déli oldalon fix, épített, míg az északi oldalon mobil lelátók kialakítását javasoljuk. A lelátók töltése felülről történik, megközelítését az előcsarnokból kétirányban felvezető, széles lépcső és egy-egy nagykapacitású lift biztosítja. A vendégszurkolók számára elkülöníthető szektor önálló megközelítése biztosított. Az emeleti szinten a hosszirányú közlekedőből mindkét oldalon a földszintes tömeg tetőkertjére lehet kijutni, mely egyben a gyors menekítést is szolgálja. 

A csarnoktér természetes megvilágításának biztosítására a főtartók rendjéhez igazodó, séd felülvilágító sávokat terveztünk, melyek üvegezett oldala észak – észak-keleti tájolású, így árnyékolást nem igényel. A felülvilágító sávok déli – délnyugati ferde síkjára napelemek sorát lehet elhelyezni, mely jelentősen hozzájárul a szigorodó Európai Uniós előírások szerinti megújuló energia hányad teljesítéséhez.

Az előcsarnok déli sarkára került a büfé és a kávézó, melynek fogyasztótere jó időben kitelepülhet az épületet körülvevő díszburkolatos területre. A lelátó alatti zóna alkalmas a vendég WC blokkok elhelyezésére, melyek előtt hosszú ruhatári pult biztosíthatja a gyors kiszolgálást. Ebbe a térbe javasolunk kialakítani egy kétsávos bowling- vagy tekepályát, mely a büfével együtt vonzó lehet rendezvényen kívüli időben is az épület használatára.

Az épület déli oldalán helyeztük el a kétszintes fitness, wellness részleget, melynek elrendezése lehetővé teszi, hogy a rendezvénycsarnok egyéb helyiségeitől független nyitvatartással is működhessen. Az emeletre került a wellness részleg, közvetlen kijutási lehetőséggel a tetőkertre.

A konferencia termek mobil válaszfalakkal 3 db kb. 30 fős szekcióteremre oszthatók, összenyitva közel 120 fő befogadására alkalmas a tér. Biztosítható a rendezvénycsarnok hétköznapi, sportcélú használata esetén is a konferenciatermek szeparált működési lehetősége, a csak kivételes esetekben leválasztott vendégszurkolói előcsarnokból megközelítve. Nagyobb sportrendezvények esetén itt alakítható ki az akkreditációs központ, az újságírói munkahelyek, vagy igény esetén a VIP fogadások lebonyolítása.

Alkalmazott szerkezetek, anyagok

Az épület két eltérő karakterű tartószerkezeti zónára osztható, a csarnokot körülvevő magasított földszintes épületrész monolit vasbeton szerkezetű, körpillérekkel, rejtett gombafejes vasbeton lemez födémmel. A csarnoktér 45 m-es fesztávolságú tartószerkezete előregyártott vasbeton pillérekre támaszkodó acél rácsostartóval készül, melyekre séd rendszerű felülvilágítók kerülnek. A kétszintes tömegek felépítményi része könnyűszerkezetes kialakítású.

Az épület homlokzata a földszintes tömegnél körbefutó függönyfalas rendszerű üvegfal, a gazdasági udvar felé tömör panelekkel. A kétszintes kiemelések homlokzata a földszinthez hasonlóan üvegezett, illetve tömör elemekkel szerelt függönyfal. A csarnoktér lelátószint feletti homlokzata kettősfalú, áttetsző hőszigeteléssel ellátott profilüveg szerkezet, mely a pálya két hosszoldalán teljes magasságban fényáteresztő. A végfalak tömörek, ide kerülnek a kivetítők, eredményjelzők, stb. 

Stúdió´100