Közélet, hírek

Harmadik nekifutásra — sikerrel lezajlott a BÉK küldöttgyűlése

2008.07.09. 12:22

Némi módosítással, de végül is minden fontos kérdésben eredményes szavazással zárult a Budapesti Építész Kamara megismételt Területi Küldöttgyűlése (éves Rendes Taggyűlése), melyet a Budapesti Építészeti Központban tartottak július 7-én. Az ülés során a jelenlévők néma felállással tisztelegtek Reischl Gábor DLA építésznek, a MÉSZ volt elnökének, aki július 4-én elhunyt.

Feszült várakozás előzte meg a Területi Küldöttgyűlést, miután az előző két alkalommal (május 8-án egy dunai hajón, majd június 11-én a Kós Károly teremben) nem volt határozatképes a gyűlés, ugyanis nem jelent meg kellő számú küldött. A megismételt Területi Küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek több mint 50%-a jelen van! – volt olvasható a meghívóban. Ám a második alkalommal e feltételben volt némi félreértés, amint az egy hozzászólásból kiderült július 7-én délután az átépítés alatt álló Építészeti Központ csupasz betonfalai között. A program az immár harmadszor is kiküldött meghívó szerint zajlott:

 • Elnöki megnyitó.
 • Levezető elnök választás - O. Ecker Judit kapta a feladatot.
 • A Szavazatszámláló Bizottság választás - a jelölteket egyhangúlag megválasztották.
 • A napirend elfogadása,
majd ezt követően a napirend pontjainak megtárgyalása:

1. Elnöki beszámoló - Bálint Imre DLA elnök röviden kiegészítette mindazt, amit leírt, illetve korábban már elmondott. Bizakodva számolt be a Központ építéséről, aminek befejezése őszre várható. Kecsegtető tárgyalásokat folytatnak az időközben igen közelre, a Szervita térre költözött KÉK vezetőivel arról, hogy együttműködést alakítanak ki, amikor elkészül a Petőfi Sándor utcai belső átalakítás. Megvan az ígéret arra, hogy ősztől az emeleti helyiségeket is kibérelhetik, és két cég veszi azt bérletbe, ami támogatást jelent a BÉK számára. Az építkezés finanszírozására támogatókat keresnek, Dévényi Tamás kiegészítésül be is jelentette, hogy a szaniter-berendezéseket ilyen formában fogják beszerezni, és kérte a jelenlévőket, hogy hasonlóakban legyenek a BÉK segítségére. Mónus János pozitívan értékelte a nem régen beindított továbbképzési programokat, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy a jövőt illetően törekvésük a jogi továbbképzések helyett egy jól strukturált, naprakész jogszabály gyűjtemény kialakítása az interneten, ami minden tag számára folyamatosan elérhető és alkalmazható.

- a korábbi írásos, illetve a nem határozatképes gyűléseken elhangzottakhoz nem volt kiegészítés a 2-8. napirendi pontban

2. Könyvvizsgáló beszámolója, mérleg ismertetése;
3. 2007. évi költségvetés végrehajtása, a 2008. évi költségvetés tervezet ismertetése;
4. Etikai-Fegyelmi Bizottság elnökének beszámolója;
5. Szakmafelügyeleti Bizottság elnökének beszámolója;
6. Tagfelvételi Bizottság elnökének beszámolója;
7. Építész Továbbképző Kht. ügyvezetőjének beszámolója;
8. Budapesti Építészeti Központ ügyvezetőjének beszámolója (helyszínen ismertetve);

9. A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója – Hőnich Henrik részletes kiegészítést adott a beszámolóhoz, többek között említve, hogy mi is volt az oka a korábbi két gyűlés eredménytelenségének. Elmondta, hogy a legutóbbi kimutatáshoz képest 26%-kal nőtt a tagdíjbefizetési elmaradás, ami most összesen mintegy 15 millió forintot jelent.
Szólt arról, hogy a Kamara építészetpolitikai ügyekben másképp kell működjön: „ki kell vívni a Kamara megkerülhetetlenségét”. Például fontos lenne elérni, hogy a használatbavételi engedélyek kiadásának egyik törvényi feltétele legyen a felelős tervező nyilatkozata arról, hogy az építés a tervek szerint valósult meg. Minderre az építés minőségének emelése céljából lenne szükség. Hasonló indítvány hangzott el a közelmúltban a MÉSZ részéről is. Jelen kell lenni a médiában, és a gyors, alapos tájékoztatásra nem elegendő az internetes megjelenés, szükség van jól szerkesztett nyomtatott hírlevélre is, valamint jól előkészített, tudatos médiapolitika alkalmazására.

10. Alapszabály módosítás - szintén a már kiküldött, illetve a helyszínen kiosztott szövegtervezet került napirendre, rövid kommentárral.
11. Határozati javaslatok, szavazás:

 • Elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 1 tartózkodás;
 • a 2007. évi költségvetés végrehajtási jelentésének, illetve a 2008. évi költségvetés tervezetének elfogadása – többségi igen, 3 nem, 5 tartózkodás;
 • Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 4 tartózkodás;
 • a Budapesti Építész Kamara 50% -os tulajdonában álló Építész Továbbképző Kht. ügyvezetői beszámolójának elfogadása – többségi igen, 3 tartózkodás;
 • a Budapesti Építész Kamara 100%-os tulajdonában álló Budapesti Építészeti Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői beszámolójának elfogadása – többségi igen, 6 tartózkodás;
 • Felügyelő Bizottság elnöki beszámoló elfogadása – többségi igen, 2 tartózkodás;
 • az Alapszabályra vonatkozó módosító javaslatok elfogadása – többségi igen, 3 tartózkodás;
 • további Alapszabályi módosítások:
 1. A költségvetési tartalék csökkentése 10%-ra – 34 igen, 28 nem 18 tartózkodás;
 2. az előbbi javaslat átfogalmazása: az Alapszabály 17§ 9. bekezdésének módosítása, miszerint a tagdíjból és névjegyzéki bejegyzésből származó kamarai bevétel 10%-a (kb. 15 M Ft) legyen a költségvetési tartalék. Az alapot csökkenteni csak ideiglenesen, kellő indokkal, az Elnökség és a Felügyelő Bizottság együttes egyetértése esetén lehet. – többségi igen, 2 tartózkodás;
 3. a vezető tisztségviselők létszámának csökkentése – többségi igen, 1 nem, 7 tartózkodás;
 4. a Felügyelő Bizottság tagja más tisztséget vagy választott bizottságban bizottsági tagsági pozíciót, a Budapesti és a Magyar Építész Kamarában sem tölthet be – többségi igen, 2 tartózkodás;
 5. a nyilvántartási adatokat tartalmazó kártya formátumú hatósági igazolvány kiadásának feltétele az előző évre vonatkozó valamennyi fizetési és továbbképzési (lejáró jogosultság esetén) kötelezettség teljesítése – többségi igen, 4 tartózkodás;
 6. a Területi Küldöttgyűlés felhatalmazza az Elnökséget, hogy az Alapszabály módosításával a tartalékalap csökkentéséből adódó megtakarítást a Budapesti Építészeti Központ megvalósítására fordítsa, tagi kölcsön formájában – többségi igen, 1 nem, 15 tartózkodás;

A fenti eredménnyel zárult szavazás után már csak az elnöki zárszó következett, amiben ismét elhangzott, hogy a legközelebbi alkalommal tisztújító közgyűlésre kerül majd sor, aminek előkészítése már megkezdődött. Végül Bálint Imre szomorú kötelességének tett eleget, tudatta a jelenlévőkkel, hogy Reischl Gábor DLA építész, a MÉSZ volt elnöke hosszú betegség után, július 4-én elhunyt. A gyűlés közönsége néma felállással emlékezett Reischl Gáborra.

 

fotó: Péterfi Anna