Egyéb cikkek

Hársfa utcai óvoda, Budaörs

2009.07.30. 09:11

megvételt nyert (1. díjkategória) az 1. sz. pályamű
ÉTM Építészeti Tervező Műhely Bt.
vezető építész tervezők: Falvai Balázs, Nagy Márton, Tatár Balázs, Török Dávid

megvételt nyert (1. díjkategória) az 1. sz. pályamű
ÉTM Építészeti Tervező Műhely Bt.
vezető építész tervezők: Falvai Balázs, Nagy Márton, Tatár Balázs, Török Dávid

 

 

 


Részletes bírálat

Telepítés
Az épületet pályázó a telek közepén helyezi el, így az nem tud kellő védettséget nyújtani a későbbiekben igen forgalmassá váló Hársfa utca forgalmával szemben. Az É-D-i hossztengelyű épület esetében ez különösen jelentkezik az északi irányba tájolt foglalkoztatók esetében. A csoportszobák északi tájolása önmagában hibás, még ha felülvilágítót alkalmaz is a terv, az mégsem pótolhatja a természetes homlokzati napfényt. A parkoló elhelyezése az uszodai parkolók sávjában önmagában jó gondolat, de ebben az esetben a jó tájolású déli kertet csökkenti, és szűkíti az É-D-i hossztengelyű épület életterét.

Építészet
Nagyon képletes tömegformálású épület, amely egyedi módon egyetlen – falevélhez hasonlítható – elegáns tető alá rendezi a kétszintes épületet. A kétszintes elrendezés lényege, hogy önálló (védett) szintre helyezi el a csoportszobákat, míg minden más funkciót a bejárati szintre csoportosít úgy, hogy a terep szellemes alakításával minden fontosabb egység közvetlen terepszinti kapcsolattal bír. Ez az elrendezés egy nagyon kompakt épületet eredményez, amely mellett sok zöldterület megtartható, és a kert több funkcióra tagolható.

Az épület alaprajza jól működik, funkcionális átgondoltságot tükröz. Jó gondolat az aula felett elhelyezett zsibongó, amelyből bútorokkal vannak az öltöző öblök leválasztva, és nyoma sincs semmilyen szűkös, levegőtlen folyosónak! Példás a foglalkoztató-öltöző-mosdó kapcsolatok kialakítása, és a körben tornácos kialakításnak köszönhetően a kert-kapcsolat is jól megoldott. A földszint áttekinthető, funkcionálisan jól osztott. Az aula előtti süllyesztett játszóudvar jól használható rendezvények tartására is. Ezt a kapcsolatot ugyanakkor zavarja az aula terébe állított lépcső.

Homlokzatai gyakorlatilag körben azonosak: a nagy alacsony hajlású „falevél” körben sűrű osztású tornáccal van alátámasztva, amelyet változó magasságban a föld vesz körül. Nagyvonalú megoldás, bár a támaszok sűrűségét talán néhány helyen még tovább lehetett volna csökkenteni. A homlokzat anyagai – fémlemez fedés, fa szerkezetű árnyékolók, színezett vakolatok – finom visszafogottságot tükröznek.

Oktatási-nevelési szakmai kritériumok
Az épület megjelenése, összképe, mérete, a zöldbe történő beilleszkedése nyugalmat sugárzó. Meghatóan szép „idea”.

A zsibongóhoz kapcsolódó csoportszobák családias hangulatot keltenek. Ez a közösségi tér nap, mint nap átjárható, és belátható a gyermekek, valamint az óvodahasználó szülők számára egyaránt. A játékos tanulás, a nagymozgás, az egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a családokkal való kapcsolattartás, valamint a szükség szerinti elkülönítés logikusan, és jól tagolt terekben zajlik. A csoportszobákban kialakíthatók a szakmai program szerinti tanulási színterek, melyek közül az irodalmi nevelés helye - egy világos, ám csendes sarok - meghatározott.

A közlekedő rendszer egyszerűen kialakított, a gyermekek számára is könnyen értelmezhető, biztonságérzetet nyújtó.

Az emeleti tér megközelíthetősége a megfelelő tereprendezés következtében biztonságos, azonban a déli és északkeleti oldalakon körültekintést igényel az árnyékoló „korlát” megfelelő kialakítása.

A kiírásban szereplő helyiségek mindegyike tervezett. A zsibongó központi helyen van és a funkciónak megfelel, mérete arányos, a csoportszobák eltolása miatt pedig maga a tér a gyermekek számára rendkívül izgalmas.

A csoportszobák - némi eltolással - az emeleten helyezkednek el 3 -3 tagolással. Az átjárhatóság könnyen és egyszerűen biztosított minden csoport között.

A csoportszobához kapcsolódó kiszolgáló helyiségek közül az öltözők alapvetően nyitottak, ugyanakkor megfelelően elszeparáltak.

A gondtalan szabadtéri játék feltételeinek biztosítására célszerű lett volna az udvarról megközelíthető, szervesen az épülethez tartozó WC és mosdó tervezése is.

Bár a gyermekek alapvetően az emeleti térben töltik napjaik jelentős részét, a terep rendezése révén valamennyi foglalkoztató csoportnak biztonságos a kertkapcsolata. Rendkívül jó megoldás a tornaszoba és az udvar közvetlen kapcsolatának biztosítása is.

A fogadó és játszó udvar, valamint a játszókertek kialakítása megfelelő, a két nagy területen a növények és mozgásfejlesztő játékok megfelelő telepítésével kialakíthatók kisebb, és intimebb terek is.

Összegzés: A tervpályázat a szakmai elvárásoknak minden tekintetben megfelel.