Épülettervek/Ipari és kereskedelmi épület

Határmezsgye - EUROPAN 11, Győrffy Zoltán, Novákné Gulyás Lívia, Novák Róbert

2012.03.01. 11:12

Az EUROPAN 11 nemzetközi tervpályázat hazai témája a szeged-rókusi erőmű területének revitalizációja és városszövetbe integrálása volt. A díjazottak mellett öt terv jutott be a második zsűrifordulóba, amelyek közül most a debreceni fiatal építészekből álló csapat - Győrffy Zoltán, Novákné Gulyás Lívia és Novák Róbert - pályaművét mutatjuk be, akik koncepciójukban a környező lakóházas struktúrát többfunkciós, bioklimatikus épületegyüttessel zárták le, a megőrzött ipari csarnok körül pedig új városi téret és közparkot hoztak létre.

Bevezetés

A tervezési terület speciális szituációban található, ahol az egyes városi struktúrák metsződnek - egy sűrű lakó-, egy tömbös társasházi és egy töredezett ipari terület határmezsgyéjén vagyunk. Tömbünk a sűrű lakóházas struktúránál szakad meg, így azt az igényt támasztja, hogy a városi szövetben ezt a foltot lezárjuk, kötődve a nagyobb környezet térbeli rendszeréhez. A szándék kettős: egyrészt a meglévő térfalakra reagálni, másrészt a megmaradó épületet (a régi ipari csarnokot) kiszabadítva városi teret alkotni.

 

 

 

Alapvetések

Célunk egy új városközpont létrehozása, amely többfunkciós tereket alkot és mind közösségi, mind szociális igényeket kiszolgál. A határmezsgyén megvalósuló tömb léptékében a társasházi, míg architektúrájában a lakóházas arányokat örökíti át. A tömegek háromdimenziós megformálása révén nagyméretű belsőudvaros tömbök jönnek létre, sajátos mikroklímával. A külső és belső terek kontaktusának kihasználásával az épület klimatikus viszonyai optimalizálódnak. A meglévő gyárépület hasznosítása egy differenciált városi tér létrejöttét gerjeszti, amely határvonalként átmenetet képez a sűrű belsőudvaros beépítés és a városi tér igénye között. A Rókus városrész zöldfelületi vizsgálata igazolja egy olyan intenzív zöld sáv létjogosultságát, amely teljesen nyitott, publikus felületével folytonosságot képez a sűrű lakóházas rendszerben. Ez a növénysáv/vegetációs sáv az épületek mikroklímájának optimalizálását is segíti.

 

 

 

Javaslatok

Tömb

  • Térfalképző, háromdimenziós, sűrű, belső udvarokkal átszőtt tömeg létrehozása a nyugati  határmezsgyén.
  • Az ipari csarnok kiszabadítása publikus, differenciált városi terekkel, ezáltal kapcsolatot teremtve a környezettel.
  • A tömb három sávra osztása: városi tér (rendezvény tér), közpark (pihenő zóna) és összetett épületegyüttes (térfal képzés).

Csarnok

Az ipari csarnok hasznosításával értelmet nyerne egy publikus városi tér létrejötte is, amely kapcsolataival szabadtéri rendezvényeknek, programoknak adna otthont, ezáltal beleillesztve, rehabilitálva a gyárépületet a városi szövetbe. A csarnok szerkezeti rendjétől eltérő toldalék elbontásával és a rövidebb hajó kiegészítésével befejezzük az épület tömegét. A meglévő gyárkéményt bejáratként hasznosítjuk és egy acélszerkezetű híddal kapcsoljuk a csarnoképület park felőli oldalához. A csarnok belső térszervezése a meglévő raszterhez és kubatúrához alkalmazkodik. A kiszolgáló funkciók a parkra néző, kisebb belmagasságú, meglévő épületrészbe kerülnek. A csarnok nagy belmagasságú tereiben galéria és koncertterem, vagy más közösségi és kulturális funkció kaphat helyet. A létrehozott differenciált tereknek köszönhetően új városi helyzetek és élmények jönnek létre, generálva ezáltal a környék fejlődését. A tervezett trafóépület koncepcióba és környezetbe illesztése révén a süllyesztett tér lezáró elemévé válik.

 

 

 

Épületegyüttes

Az épületegyüttes tekintetében a célunk összetett, többfunkciós terek létrehozása, valamint egyedi klimatikus viszonyok elérése a tömegformálás, tájolás segítségével. A pinceszinten gépkocsi parkolók, a földszinten üzletek, szolgáltatások, vendéglátó helyek, teraszok, terek kapnának helyet, a felsőbb szinteken irodákkal, szolgáltatásokkal, valamint új lakásokkal.

 

 

 

Fenntarthatóság

A beépítési területen belül közelíteni kell a klimatikus fenntarthatóságot. Építészeti eszközökkel, tájolással, visszahúzott homlokzatokkal, épületszerkezeti megoldásokkal (zöldtető, átszellőztetett homlokzati rendszer, fokozott hőszigetelés, árnyékolás) bioklimatikus épületegyüttes hozható létre.


Europan 11 - Szeged
vezető tervezők: Győrffy Zoltán, Novákné Gulyás Lívia, Novák Róbert
tervezés éve: 2011
bruttó szintterület: 42.600m2
generáltervező: dAM