Épülettervek/Középület

Határozott geometria - Guld Beatrix, Rohonczi Donát és Zajacz Judit terve

2016.10.11. 10:50

A berhidai művelődési ház átalakítására kiírt pályázaton Guld Beatrix, Rohonczi Donát és Zajacz Judit mesterükkel, Dévényi Tamással új főtér kialakítását tűzték ki célul. A megvételben részesült koncepció több értékes városszerkezeti, beépítési javaslatokat is ad.

A terv legfontosabb építészeti elhatározása, hogy a Lakath János térnek Berhida főterévé kell válnia. A pályázók főtér alatt azt a teresedést értik, amiről a település legfontosabb középületei nyílnak. Ezt az építészeti elhatározást csak részlegesen lehet végigvinni, mert több fontos középület az utak túloldalára szorult (templom, önkormányzati hivatal). Ezért a pályázók az egész település közlekedési rendszerére vonatkozóan adnak egy forgalomtechnikai javaslatot, aminek fontos eredménye a központ tehermentesítése. Így valóban van esély arra, hogy a Veszprémi út és a Kossuth Lajos út erős forgalma enyhüljön és az említett fontos középületek a javasolt gyalogos rendszer részeivé válhassanak. Ez a vizsgálat és javaslat a pályázat egyik olyan nagyobb léptékű városrendezési javaslata, ami mindenképpen megfontolandó.

A terv a tér tengelyeit a templomtól és a polgármesteri hivataltól kiinduló törtvonalú gyalogos utakra szervezi, ami érdekesen ambivalens szerkesztés, mert a két épület a tervezett tér külső pontjait határozzák meg. Ez a gondolat a pályázat egyik figyelemre méltó javaslata. De ehhez a központi térteremtési szándékhoz további épületek kellenek, amiknek térfalai vannak. Ezért a tervezők a Veszprémi út - Kossuth Lajos utca sarkát "betömik": ide helyezik a javasolt új művelődési házat és zeneiskolát. A művház és az általános iskola közti térségbe kört rajzolva, meghúzzák a tervezett új főtér határoló vonalait és ezekre a vonalakra telepítik új épületeiket, az iskola auláját és tornatermét, uszodát és éttermet. Az előbbi, alapvetően helyes és dicsérendő városszerkezeti javaslatok indirekt módon mégis mást bizonyítanak, mint a kiinduló szándék.
A határozott geometriával felrajzolt tengelyek és körök és az azokra szerkesztett épületek sokkal inkább azt bizonyítják, hogy klasszikus értelemben vett urbánus főteret itt nem lehet létrehozni. Túl nagy hozzá a térség és kevés hozzá a program. De a pályázati koncepció mégis bizonyít valamit. Azt, hogy lehet és érdemes ezen a helyen vonzó ligetet, angolparkszerű térséget létrehozni, pavilonszerűen elhelyezett középületekkel.

De erről a festői elrendezésű és jó hangulatú, jó arányú ligetről "leesnek" az erőltetett tengelyek és szabályos geometriák. Ennek a geometrikusságnak az erőltetettségét mutatják a tervezett új épületek furcsa térszerveződései. Az általános iskola bejárata nyilván jobb helyen van a Kossuth utca felől, de hogy a "főtér" tengelyét erősítse, odabiggyesztettek az épület belső oldalára egy aulát. Ez a tengelyesség megy tovább az iskola további terein, anélkül, hogy vezetne valahová és valóban létrejönne valami központi tér, ahol az iskola közössége összegyűlhetne.

A meglévő művelődési központ más célú hasznosítása is értékes javaslata a pályázatnak. A tervezett új művelődési ház, ami a többi, pavilonos beépítésű épülettől eltérően keretes jellegű lett, elég furcsára sikeredett. Ebben a helyzetében nem tud ezzel a viselkedéssel mit kezdeni: "L"-alakban befordul, de nem elég határozottan, az egyik szélén kettévágja egy tengely, ami nem vezet sehová, stb.

Az látszik a tervezett épületeken, hogy kényszeresen rá akarnak a "főtérre" fordulni, tengelyeket akarnak meghatározni, miközben jobban állna nekik a laza pavilonosság. Érdekes, hogy a legjobb ház az lett, amit nem is kellett megtervezni. A pályázat legjobban sikerült, üdítően szellemes épülete az uszoda, ami nem zavartatja magát, megengedi magának például, hogy ne a "főtérről" nyíljon, hanem az oldalán legyen a bejárata. A hozzátoldott piac nem tűnik logikusnak. Ha minden épület a tér felé fordul, vajon a piac miért nem arra néz? Miért nincs a téren? A legjobb főterek azok, amiken piacok vannak.
Összefoglalva: a pályázat több értékes, megfontolásra érdemes városszerkezeti, beépítési javaslatot ad. Érdekes módon feltett szándékával ellentétesen azt bizonyítja, hogy nem főteret kell létrehozni, hanem valami mást, a település laza térbeli rendszeréhez jobban hozzáillő tériséget.

A pályázat értékes városszerkezeti javaslataiért megvételben részesült.

A pályázat füzete itt érhető el.