Közélet, hírek

Helyreigazítás a Visegrádi Négyek Alapítvány ügyében

2015.03.20. 10:25

Sáros László DLA, a MÉSZ elnöke az alábbi helyreigazítási kérelemmel kereste meg szerkesztőségünket egy korábbi, a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány létrehozásáról szóló cikkünkkel kapcsolatban.

A 2015. március 11.-én megjelent „Nemzetközi építész szövetségek - Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány" című írásban valótlanul keltették azt a látszatot, hogy a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány a Visegrádi Négyek építészeti együttműködés tárgyában, 2008-ban Budapesten aláírt Megállapodás folytatásaként, illetőleg a 2008. évi megállapodást aláíró szervezetek – így a Magyar Építőművészek Szövetsége – kezdeményezésével alakult volna meg.

A való tény ezzel szemben az, hogy amíg a 2008-ban megkötött V4 együttműködési megállapodást az aláíró nemzetek építészeit reprezentatív módon képviselő nemzeti építészeti szakmai szövetségek írták alá, addig a Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány csupán négy magánszemély egyéni kezdeményezésére jött létre, az eredeti együttműködési megállapodásban részes szervezetek, jelesül a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) tudta és részvétele nélkül. Az Alapítvány alapítói ugyanis korábbi törvényes képviselői tisztségük és választott elnöki pozíciójuk megszűnését (lejártát) követően nem jogosultak az őket korábban a V4 együttműködésbe delegáló szakmai szervezetek képviseletére. Ilyen határozatot egyetlen szakmai szervezet sem juttatott el a MÉSZ részére."

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a hivatkozott Smtv. 12. § (2) bekezdése értelmében a helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény kézhezvételét követő öt napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben kell közölni.

A Pp. 342.§ (1) bekezdése értelmében, a határidőben kért helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható.

Reméljük, hogy a sajtó-helyreigazítási kérelmünkben foglaltaknak a törvényes határidőn belül eleget tesznek, és ezzel elkerülhetővé válik, hogy Önökkel szemben bíróság előtt a sajtó-helyreigazítási eljárás megindítását kezdeményezzük.

Hangsúlyozzuk, hogy helyreigazítási kérelmünkkel elsődlegesen az epiteszforum.hu olvasóit, a hazai építész társadalom valóságnak megfelelő tájékoztatását kívánjuk szolgálni, és elejét venni annak, hogy félrevezető és megtévesztő információk alapján hamis képet alkossanak a 2008 óta a mai napig is sikeresen működő V4 együttműködési megállapodásról. 


Kelt Budapesten, 2015. március 19.-én


Tisztelettel


Sáros László György DLA
a Magyar Építőművészek Szövetsége elnöke


 

[aszerk:] Sáros László DLA MÉSZ elnök helyreigazítási kérelme 2015. március 19-én, 21:40:59-kor érkezett meg a postafiókomba. A helyreigazítást 2015. máricus 20-án közzétettük, így a törvényben foglaltaknak eleget tettünk. Személy szerint nagyon sajnálom, hogy ilyen legitimációs természetű problémák kereszttüzében kell állnunk - tulajdonképpen jóhiszemű külső szereplőként. Az epiteszforum.hu mint sajtótermék tájékoztatja a szakmai közügyekről az olvasókat, és nem áll módjában, hogy minden - legitim forrásnak tartott közéleti szereplő (jelen esetben Borsay Attila építész és a KÉSZ Csoport közleményében szereplő) állításának igazságtartalmát vitatni.

Pásztor Erika Katalina