Épülettervek/Középület

Hotel a Nagycsarnok mellett: Meininger szálloda

2015.10.26. 14:04

Szálloda épül Budapest belvárosának egy frekventált csomópontjában, közel a Dunához, és a Nagycsarnokhoz. A 150 szobának helyet adó, Vadász Bence és Miklós Zoltán által tervezett szálló különleges, hullámzó homlokzata nem konkurál szomszédjával. 

A helyszín

A tervezési helyszín a belváros egy izgalmas, frekventált csomópontja, mely közel fekszik a Dunához, az egyetemekhez - és meghatározó módon a Nagycsarnok tömbjéhez is. A most még „szlömös" háromszögletű tér kiváló adottságokkal rendelkezik, hiszen szinte „úszó tömbként" majdnem teljesen körbejárható – érdekes és részletgazdag eklektikus házak térfalai között. Ráadásul a terecske egy érzékenyen megtervezés és kivitelezés előtt álló park- és térsor egyik legfontosabb eleme.

A helyszín tehát a környezethez méltó, igényes és különleges épületet kívánt, ahol – a megítélésünk szerint – a tervezendő tömeg- és homlokzatformálás határozottan mai hangot kell hogy megszólaltasson - nagyvonalúan és képletszerűen. Részleteiben, tagozataiban, anyaghasználatában nem volna ildomos konkurálni a történeti stílusokkal, - de legfőképpen a Petz Samu műépítész által 1897-ben tervezett Csarnok gyönyörű épületével. Pont így érhető el, hogy a park megmaradó míves és részletgazdag térfalai a kontraszthatás miatt újra hangsúlyt kapjanak.A beépítés

A trapéz alakú építési telek zártsorúan, de kisebb kontúrral csatlakozik az ELMŰ épületéhez. A három utcával határolt saroktömböt a Duna és a park felől „közterület céljára átadott" előkertek, díszburkolt sétányok és tervezett zöld parkok ölelik majd körül. A helyszín adottságai, a környezetrendezés és a térfalak tehát egyaránt a zársorú tömb „bezárását" kívánják. A monolit, tömbszerű ELMŰ épület mellett – eklektikus utcakép háttere előtt – zavaróan hatna egy „felnyíló" „L" vagy „U" alakban kitáruló tömeg. Így tehát építészeti – de „szobaszám-maximálási" szempontok alapján is – a keretes, átrium-udvart körülölelő megoldás mellett döntöttünk. Az „U" alaprajzú középfolyosós alaprajz logikus és nagyon gazdaságos rendszer üzemeltetési nézőpontból, - ráadásul nagyvonalúan kezelhető tömegformálást tesz lehetővé.

 

Földszint

Az épület gyalogos főbejárata a „központi tér" felől nyílik, íves földszinti térfalak között feltárva a lobby „áramló terét". A belső tér központi zónájába szerveztük az épület teljes kiszolgáló rendszerét. A recepció-információ körül és mögött emelkedik a szálloda központi függőleges közlekedő magja – a lépcsőház, - 3 személylift, - valamint a személyzeti/gazdasági lift (amely egyben „biztonsági felvonó" is). A recepció mögött alakítottuk ki a minimális alapterületű szállodai logisztikát az úgynevezett „back office"-t. E központi kiszolgáló zóna belső magja a konyhaüzem és a vizesblokkok tércsoportja, amelyek két irányba is kiszolgálnak, a Duna felőli oldalon a lobby-bár felé. A konyha zónája ugyanakkor szintbeli ki- és bejáratokkal is rendelkezik (az ELMŰ épület felőli manipulációs/menekülő/gazdasági fedett-nyitott folyosón keresztül) – ily módon leegyszerűsítve a hulladék-kezelés útvonalát, valamint lehetőséget adva a kézi raktárak töltésére is.

A gépkocsi forgalom a környezetrendezési tervben meghatározott helyen – a nyugati (Dunai) oldalon kapcsolódik a szállodához. Innen süllyed a gépkocsi rámpa a (-1) szintre, - ahol az épület gazdasági töltése is történik, valamint innen megközelíthetőek a mélygarázs parkolóhelyei is. A gépkocsi lehajtó másik oldalán kapott helyet egy multifunkcionális tér. Ide érkezik a pinceszintekről a méretezett „parkoló lift", és ide érkeznek a pincei parkoló-szintekről a gyalogosan távozó vendégek ill. fizető-, vagy „vendég-parkolók" is. A külső, fedett-nyitott passzázsra fut le a szállodai szintekről az épület 2. számú nyitott, kültéri menekülő lépcsője is. Ez a lépcső háromkarú geometriával a pinceszinteken már előteres, túlnyomásos, füstmentes menekülő lépcső.

Földszint feletti galériaszint

A földszinti galériaszintre kerültek az ún. Board tárgyalók, - egy osztható terű konferenciaterem, - a tárgyalók és az irodák, a hozzájuk tartozó kiszolgáló zónával és helyiségekkel. Ezzel a galériás megoldással az itt elhelyezett tércsoport nem vesz el értékes teret a szállodai szobáktól, ugyanakkor felülvilágítókkal megvilágítható, közvetlen konyha-kapcsolatot kap, izgalmas belső átlátásokkal gazdagíthatja a belsőépítészetet.

 

Általános szobaszintek (1., 2., 3., 4., és 5. emeletek)

A hotelben összesen 150, szintenként 30 darab szoba kapott helyett. Mindet logikus, középfolyosós rendszer a tetőszintekkel együtt mindösszesen 163 db szobával) – amelyből 9-9 a belső zöld átriumra néz. A belső, „értéktelen" sarkokon helyeztük el a személyzeti/biztonsági liftet, amely túlnyomásos előtéren keresztül kapcsolódik a folyosóhoz.
A harmadik (ELMŰ ép. homlokzata melletti) hegyesszögű sarokba kerül a szabadtéri menekülő lépcső, amely közvetlen kapcsolatban van a földszinti átkötő „passzázzsal", - valamint ide került szintenként a szobaasszonyi helyiség is. Ezen általános szállodai szintek lágyan hullámzó homlokzati vonala konzolosan túlnyúlik „az építési helyen". A szobák átlagos mérete az eredeti pályázati kiírás szerinti 24 m2 körül van.

Visszahúzott tetőszint

Az előírt mértékben visszalépő, „hullámzó" homlokzattal lehatárolt tetőszinten további 7 db tetőteraszos szállodai szobát helyeztünk el, - valamint egy kis alapterületű, galériás kiképzésű fittness blokkot. E tetőfelépítmény galériás kiképzésű – két szint egy légtérben helyezkedik el. A tetőszintet „zöld szigetek" teszik humánussá.

Galériaszint

A galériszint több helyen is összekapcsolódik a 6. emelettel, amelynek áramló közlekedő teréből lenézhetünk a 6. emelet közlekedőjére, ill. a fittness is egybefüggő légterű az alsó szintjével. Ezen a szinten további 6 db szobát helyeztünk el. Ezen a szinten helyeznénk el – akusztikailag védetten – a központi hűtőgépet.

Pinceszint

A pinceszinten kapott helyet a központi tiszta- és szennyes-ruha raktára,
a konyhaüzem gazdasági töltése raktárakkal, „konyhai áru-lifttel" és konyhai személyzeti lépcsővel, a dolgozói étkezde, kétnemű dolgozói öltöző,
trafó és elektromos fogadóhelyiség, gáz- és vízfogadó, és 18 db hagyományos parkoló. 

Parkolószintek (-2, -3, -4, -5.)

Itt kap helyet a hűtőközpont, tárolók, kiszolgáló terek. Az öt pinceszinten elhelyezhető mindösszesen 250 db parkoló. 

 

Homlokzat- és tömegformálás

Az épület megjelenésének „alapképlete" vízszintes szalagok véletlenszerűen gyűrt rendszere, - amelyek egy szabálytalan trapéz alakú mag körül egymáshoz képest is mozognak. A létrejövő szabálytalan, mégis homogén forma ugyanakkor csak vízszintes értelemben változik, - így a meghökkentő térhatás ellenére hagyományos módon, könnyen, gyorsan és gazdaságosan építhető, hiszen a szabályos raszteren csak a monolit vasbeton síkfödém kontúrja hullámzik. Erre a hullámvonalra már függőleges attika-falak építhetőek, hagyományos vasbeton technológiával.

A tömör attikafal-szalagot mindig szalagablak-sáv követi, - a földszinten és a tetőszinten visszalépő kontúrral -, szabadabban és merészebben vezetett vonalakkal. A visszalépő tetőszinti felépítmény előtt tetőteraszt alakítottunk ki – benne növényszigetekkel – amelyek növényzetét a homlokzat síkjáig is kiengednénk. A tervezetten szabálytalan épület tömör felületeit úgynevezett „roncsolt-beton" burkolattal látnánk el. Ez a helyszíni, monolit technológia egyrészt alkalmas a torz-felületek lekövetésére is, - másrészt nem konkurál a környezet míves, kiselemes homlokzatképzésével, - ugyanakkor a homlokzati tűzterjedésnek is gátja. Legfőképpen esztétikai-, építészeti értelemben illik a mozgalmas és organikus vonalvezetésű monolitikus építészeti kompozícióhoz.

 

Tartószerkezetek 

A munkatér határolása az agyagrétegbe befogott, egy sorban hátrahorgonyzott egy sorban födémmel megtámasztott résfallal készül. A lemezalap alatt zsompokba telepített nívószabályzós szivattyúkkal a résfalak közti területre esetlegesen beszivárgó talajvíz az épület teljes élettartama alatt alacsonyan tartható. A résfal az építkezés ideje alatt horgonyzással és belső támasszal lesz megtámasztva, végleges állapotban a pincefödémek tárcsaként támasztják össze a szemben álló résfalakat. Az alapozást lemezalappal, mélyalapokkal (pl. fúrt cölöpök), vagy ezek kombinációjával is ki lehet alakítani. Az alaplemez a résfalba lesz bekötve. A pinceszinti födémek két irányban teherhordó vasbeton lemezek, jellemzően 25 cm-es szerkezeti vastagsággal.  A felszerkezet jellemzően monolit vasbeton pillérekkel és falakkal alátámasztott monolit vasbeton síklemezes szerkezet.

A földszinten viszonylag ritkán álló függőleges tartószerkezeteken tekintélyes kiváltó gerenda rendszer van. Ezen áll az 1. emelettől megváltozott szerkezeti rendszer; a szállodai szobák alkotta geometria határozza meg a sűrűn álló vasbeton falakból álló falszerkezeti kiosztást, melyen vékony vasbeton lemez van. Az általános födémek a sűrű alátámasztások és könnyű padló rétegrend miatt mindössze 16 cm vastagsággal készülnek. Az épület függőleges tartószerkezeti monolit vasbetonból készül, - méreteiket a teherbíráson kívül a tűzvédelmi előírások is befolyásolják. A falak tárcsaként működnek, a függőleges terhekre és a szélből, valamint a földrengésből számított vízszintes terhekre egyaránt. Az épület merevítését a közlekedő vasbeton mag- és a vasbeton falak biztosítják. A lépcsők monolit, vagy előregyártott vasbeton szerkezetek.

 

Gépészet 

Az épület részére új vízbekötést tervezünk. A vízbekötés a pinceszinten kerül kiépítésre. A vízmérő helyiségbe 1 db kombinált vízmérő kerül. A fűtési és hűtési hálózat kiépítésére vízlágyítót tervezünk. Az uszodagépészet részére csatlakozást biztosítunk. A hőtermelő az épületben kondenzációs gázkazán, melyet az épület pinceszintjén helyezünk el. A szobaegységek fűtése az előtér álmennyezetében elhelyezett négycsöves fan-coil készülékkel történik. Az épület földszintjén található terekbe padlófűtést javasolunk.

A légtechnikai berendezések rendszereibe hővisszanyerőket tervezünk. Az épület hűtőközpontját előreláthatóan a pincébe és a földszinti álmennyezetben helyezzük el, - a hűtőgépet pedig a tetőszintre helyezzük akusztikai védelem mellett. A folyadékhűtők köré is, - de egyéb gépházak belső felületein is hangelnyelő anyagot alkalmazunk. A szellőzőgépházakat és a légkezelő berendezéseket a pinceszinteken helyezzük el. Az épület épületgépészeti szolgáltatásainak, villamos berendezéseinek, további egyéb más létesítmények, felügyeletéhez, ellenőrzéséhez, irányításához központi épületfelügyeleti rendszer készül, számítógépes mikroprocesszor bázisra építve.

 

Elektromos rendszerek 

A létesítmény villamos energia ellátása az épület 1. pinceszintjén telepítendő energia-ellátó központból történik. A tervezett alelosztó berendezések önálló fővezetéki hálózatot kapnak. Minden elosztó berendezést áramtalanító kapcsolóval kell ellátni. A főelosztó berendezés moduláris struktúrájú. Az erőátviteli hálózat az egyéb rendszerektől villamosan elkülönítve készül, így az esetleges indítási áramok a többi villamos berendezésre nem lehetnek káros hatással. Minden technológiai egységnek külön elosztót és fővezetéket tervezünk. Erőátviteli és termikus fogyasztók helyi feszültségmentesítési lehetőségéről gondoskodunk. A világítástechnikai kialakításánál mindenhol energiatakarékos fényforrások elhelyezésével számolunk, de a reprezentatív tereknél egyéb világítási módok pl. halogén vagy LED is alkalmazásra kerülhet. Az épületben biztonsági- és irányfény világítást létesítünk. Központi ellenőrzött rendszert tervezünk, egy órás központi akkumulátoros hálózattal.

Összefoglalva elmondható, hogy a tervezett épület tudatosan úgy próbál a környezet szerves elemévé válni, hogy egyéni, mai hangon fogalmazza meg helyét a park e centrális pontján. Nem próbál konkurálni míves környezetével, hanem érdekes, szabálytalan monolitikus tömegével kontraszt hatásával inkább kiemeli azok részletgazdag homlokzati kiképzését.

Vadász Bence DLA