Épülettervek/Középület

I mellé Q - A BME új, dupla épületének terve

2007.09.26. 11:32

2007. szeptember 3-án tették le a BME két új épületének alapkövét - majd két nappal később a Fővárosi Tervtanács tárgyalta a beruházás elvi építési engedélyezési tervét.
Ismertetjük a tervet, melynek felelős építész tervezői: Lázár Antal DLA (déli és északi szárny) és Kaszás István (északi szárny)

2007. szeptember 3-án tették le a BME két új épületének alapkövét - majd két nappal később a Fővárosi Tervtanács tárgyalta a beruházás elvi építési engedélyezési tervét. Az alábbiakban megtekinthető a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, illetve a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar új otthonának terve.

 

Előzmények

A lágymányosi területen valaha tó volt. Ennek feltöltése után sokáig nem tekinthették építési területnek a jelenlegi telket. Újbuda ezen DK-i határa azonban a Műegyetem campusának természetes része. Ez a campus folyamatosan épült ki a jelenleg műemléki, 19-20. sz. fordulóján (Hauszmann Alajos, Cziegler Győző és Petz Samu által tervezett), valamint az ’50-es, ’60-as évektől kezdődően folyamatosan emelt épületek megvalósításával. A terület beépítésére, egyetemi épületekre pályázatokat írtak ki, amelyeken a kor nagynevű, emblematikus építészei is indultak: Gulyás Zoltán, Jánossy György.

A Főváros elnyerte az 1996-es EXPO megrendezési jogát, amelyet ezen a területen kívántak megvalósítani. A terület beépítésére, az egyes létesítményekre tervpályázatok sorozatát írták ki. Az EXPO meghiúsulásával újból előtérbe került az oktatási funkciók idetelepítése. Ennek megfelelően épültek a mai ELTE épületek a KÖZTI – Mányi István, IPARTERV – Gerő–Kovács tervezésében. Valamint a Finta Stúdió által tervezett informatikai tömb. A terület úthálózatát, közműrendszerét a világkiállítás szellemében alakították ki, ma ezek adottságok.

A tervezés területe a Magyar Tudósok körútja és a rakpart által határolt csaknem szabályos félkör alakú telek, amelyen a fent említett ELTE épületek, valamint a Finta Stúdió által tervezett BME I épület valósult meg. A beruházás helye: Budapest, XI. kerület Magyar Tudósok körútja, a 4082/31 hrsz-ú ingatlan. A terület csaknem sík, értékes növényzet nem található rajta.


A BME Építészmérnöki Kara beruházási programterv-szintű tervdokumentáció elkészítésére kapott felkérést az egyetem rektorától a Q jellel elnevezett, új egyetemi épületek megtervezésére. Az Egyetem előzetes szándékainak megfelelően e beruházási programterv alapján kiírta az általa PPP konstrukció keretében megvalósítani kívánt fejlesztés jelen közbeszerzési pályázatát. A pályázatot a HÉROSZ Zrt. nyerte.

A megbízás keretében a tervezési területen meg kellett oldani a Gazdaságtudományi és Társadalomtudományi Kar, és Villamosmérnöki és Informatikai Kar bizonyos tanszékeinek egy épületbe történő elhelyezését. Ezen új épülethez kapcsolódódik egy, az Egyetem általános igényeit kiszolgáló irodaépület, amelyeket az előbbivel együtt alkotja a tervezett beruházás új főépületét. A megbízói elvárások részét képezte egy egységes zöldfelületi koncepció kialakítása is, amely a terület jelenlegi kaotikus állapotán fölülemelkedve, egységes, a területhez és az Egyetemhez egyaránt méltó, tervezett egészbe foglalja azt.

 

Telepítés

A Q épület északi és déli szárnyra tagolódik, amelyek egymáshoz, illetve a BME „I" épülethez gyalogos hidakkal kapcsolódik. A szerkesztés alapelve az volt, hogy a meglévő beépítés szellemét és léptékét követve biztosítsuk a sugaras-gyűrűs elv érvényesülését. A terület úthálózatára is javaslatot tettünk, igyekezvén egységes keretbe foglalni a beépítés megvalósult és jövőbeni elemeit. Szeretnénk, ha az épületek között kialakuló zöldfelületek a campus funkciónak megfelelően közparkként működne. A terület fókuszpontjába futó utak kezdete egy lehetséges kilátó pont, amely kijelöli az EXPO-ra tervezett gyalogos tengelyt, és kilátást biztosít az ELTE tömbök között a Dunára. A két épületrész azonos szerkesztésű: az egyszerű geometriájú, téglatest alakú tömböket aula köti össze. Ez nagy üvegfelületein keresztül átlátást biztosít a terület középpontja felé, a Duna irányába.

A déli szárny funkciója tanszéki irodák és helyiségek, előadók, szemináriumi termek az alábbiak szerint: tanszéki területek, oktatási területek (szemináriumok, kis előadók), nagy előadók, kisegítő helyiségek, közlekedők, gépészeti helyiségek. A fentiekben említett módon két tömbből áll, amelyek között az aula fölött helyeztük el az 500 és 300 fős előadókat. A homlokzattal nem rendelkező területekre a megvilágítást nem igénylő funkciók kerültek: a függőleges közlekedést szolgáló lépcsőházak, liftek, szociális helyiségek. Az épület alatt egy szinten mélygarázs létesül. Ezen a szinten helyeztük el a laborokat és a légkezelők gépészetét. A garázsszint megközelítése független rámpán keresztül biztosított. A földszintre a nagylétszámú előadók kerültek és a további közönségforgalmi funkciók (pl. büfé).

A déli szárnyban egy közbeiktatott, magasföldszintet is kialakítottunk, ahol a fölötte lévő szintekkel (1-3 emelet) azonos, döntően tanszéki funkciók találhatók. A 4. szintre oktatók, előadók és gépészet került. Az 5. szinten a gépészet kültéri egységeit helyeztük el. Az épület belső kialakításánál a tanszéki standard követelményeket és a nagyforgalmú terekre vonatkozó speciális követelményeket egyaránt figyelembe vesszük. A homlokzat anyaga: téglaburkolat, fém nyílászárók, a déli oldalon külső árnyékoló-rendszer készül. A nagyelőadó fém-üveg burkolata a beépített LED világítás segítségével 1,5 millió színárnyalatot megmutatni képes változó színhatású lesz.

Az északi szárny funkciója igazgatási és tanszéki irodaépület. Az épületek, így az északi szárny kubaturáját, méreteit kirajzolták a megrendelői program mennyiségi adatai, és formáját segített kirajzolni a Tudósok körútjához illeszkedő sugaras szerkesztési elv, melyet a meglévő „I" épület mellett tovább folytattunk. Az épületrész három pinceszint felett földszint + öt emeletes. A tervezői koncepció szerint a két épületrész egymás testvérei, ez megmutatkozik az: alaprajzi kialakításban, tér és tömegalakításban, anyaghasználatban. Az alaprajzi kialakítás szerint mindkét épületrész meghatározó eleme a terület középpontja felé mutató, egymással szöget bezáró kettős épületszárny.

 

Téralakítás

Az északi épület „H" betűjének közepét kilyukasztottuk, és az így kialakuló belső udvar üvegtetővel fedtük le. A két épületszárny közötti hall bejáratai mentén a teret a Tudósok körútja, és a terület középpontja felöli oldalon az első emelet magasságáig átlátható üvegfallal zártuk le. Az épületrész három pinceszintjén gépkocsi tárolókat, és az épületfenntartás, gépészet, trafó, stb. helyiségeit helyeztük el. A nagy belmagasságú földszinten a terület középpontja felé mutató tengely mentén helyeztük el a bejáratokat. A program szerint létesítendő étterem fogyasztótere az aulából hasít ki magának területet. A két oldalsó épületszárnyban előadó termek, tárgyalók, irodák kapnak helyet. Az első emelet körfolyosójáról igazgatási irodák, tanszékek, tanszéki irodák nyílnak, és ez a körfolyosó, melyet a „H" betű két átkötésének helyén hídként alakítottunk ki, fogadja a déli épületrészből érkező összeköttetést. Az épületrész forgalmát négy lépcsőház biztosítja, mellettük helyeztük el a vizesblokkokat. Az általános emeleti irodaszintekről készült középfolyosós és fogatos megközelítésű változat is. A tetőszinten a lépcsőházak feletti négy „pogácsa" foglalja magába a gépházakat, a kültéri egységeket, légkezelőket a pogácsákat összekötő fémrács alá eldugjuk.

Anyaghasználat

Az épület jellemző anyaga az Egyetem környezetében és a területen tradicionálissá váló tégla. Ezen kívül alkalmazunk még fémkeretes nyílászárókat, és az üvegfalat és üvegtetőt, mely transzparenciát biztosít az épület fő tengelye mentén az ég felé is.

Lázár Antal DLA, Kaszás István