Közélet, hírek

Idén újra Tetőakadémia - középpontban a fenntartható fejlődés

2012.02.17. 11:32

2012 márciusában újra indul a nagy sikerű Tetőakadémia - Építészkonferencia programsorozata, amelynek témája idén a fenntartható fejlődés és az energiatudatos gondolkodásmód köré szerveződik. A rendezvény meghívott előadói idén dr. Hetesi Zsolt fizikus, a Fenntartható Fejlődés Erőforrások Kutatócsoport vezetője és Sigray Judit passzívház-tervező építész lesznek.

2012 márciusában újra indul a nagy sikerű Tetőakadémia - Építészkonferencia programsorozata, amelynek témája idén az erőforrás-válság, a fenntartható fejlődés és az energiatudatos gondolkodásmód köré szerveződik. Az idei rendezvény meghívott előadói dr. Hetesi Zsolt fizikus, a Fenntartható Fejlődés Erőforrások Kutatócsoport vezető kutatója és Sigray Judit passzívház-tervező építész lesznek.

dr. Hetesi Zsolt

Fizikus, a Fenntartható Fejlődés Erőforrások Kutatócsoport vezető kutatója. Az FFEK 2007 őszén alakult és a túlfogyasztás, a túlnépesedés okozta erőforrás-kimerülésből adódó válsággal foglalkozik. Évek óta nyomon követi a nemzetközi energiahelyzetet és tesz ezekből Magyarországra vonatkozó megállapításokat. Fő feladata a tájékoztatás és a figyelemfelkeltés, illetve az olajcsúcs tanulmányozása mellett a tájhasználatot, a talajok állapotát és a biológiai alapú földkezelés lehetőségét, a vízgazdálkodást, Magyarország vízháztartását, a vidék fejlesztésének reális lehetőségeit, valamint a megvalósítandó feladatok pénzügyi finanszírozhatóságát, az alternatív forrásteremtést vizsgálja.

A Kutatócsoport elhivatott Magyarország újra felemelésében. Tagjai úgy látják, hogy az egymást követő válságokkal teli helyzetben Hazánk csak egy, a helyi erőforrásokra építő és azt jobban kiaknázó (energia)politika mentén lehet újra sikeres. Ezért célja egy egészséges élelmet és magasabb életminőséget adó, munkahelyeket teremtő, a jelenlegi rendszereknél zártabb anyagforgalmú, ciklusokra épülő, a környezeti terhelést csökkentő, fenntartható ipar és mezőgazdaság létrehozása. Magyarország e mentén visszaadhatja polgárainak az önbecsülést, az öngondoskodás lehetőségét és megadhatja nekik a biztonságot, illetve az élethez szükséges alapvető szükségletek kielégítését. Ehhez hazánkban minden rendelkezésre áll, csak meg kell látni és újra a középpontba kell helyezni az elfeledett, perifériára állított, de az évszázadok alatt kialakult, működőképes szokásokat, megoldásokat.

A Kutatócsoport nem állítja, hogy kizárólagosan tudja a megoldást, vagy egyedül képes összehangolni a tevékenységeket, átalakítani a rendszereket, de a felmerülő kérdéseket egységesen képes megválaszolni. Tanulmányozza a komplex rendszer viselkedését és a történelem során adódott, legtöbbször ki nem használt lehetőségeket, ezáltal működőképes megoldást javasol. Látásmódjában ezeket az értékeket követi, a tájékoztatás és figyelemfelkeltés mellett hiteles adatokkal látja el a nemzetért felelős döntéshozókat.

Az FFEK szoros kapcsolatot ápol több, a tudományos szférában dolgozó személlyel, továbbá az oktatási intézmények közül a debreceni, a gödöllői, a keszthelyi, a pécsi és a győri egyetemekkel, illetve a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemmel, kolozsvári Babes Bolyai Tudományegyetemmel, és a Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel (EMTE). Erős a kapcsolatuk a fenntarthatóság témájában legismertebb egyesületek, szervezetek legtöbbjével, több kistérségi társulás, települési önkormányzat vezetőségével, valamint a legtöbb ökologikus felfogású, élő faluközösséggel, illetve a legtöbb magyarországi történelmi egyházzal, akikről azt gondolják, hogy a közeljövő közösségformálásában vezető szerepük lehet.

A Kutatócsoport nevéhez megalakulása óta számos cikk, könyv, szakmai publikáció és ismeretterjesztő előadás fűződik, elsősorban az energetika, a környezetvédelem, a lokalitás, a regionális rendszerek, a lokális energia-, és környezeti programok, a felelős vállalati modellek, a vízgazdálkodás, valamint a fenntartható mezőgazdaság témájában.

Sigray Judit
Okleveles építészmérnök, passzívház tervező. A Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett építészmérnöki diplomát, a passzívház témával évek óta foglalkozik. Többek között a németországi, darmstadti Passzívház Intézet továbbképzésein sajátította el a passzívház tervezés elveit. A Budapesti Műszaki Egyetemen épületenergetikai szakképzéseken is részt vett.

Saját irodája, a Sigray + Partner Építésziroda évek óta passzívházak és alacsony energiájú lakóépületek tervezésével foglalkozik. Első építészként kapta meg Magyarországon a minősített passzívház tervezői címet a darmstadti Passzívház Intézettől. Az ő tervei alapján épült meg eddig 3 minősített passzívház Magyarországon. Több passzívháza építés, illetve tervezés alatt áll.

A német Passzívház Szövetség tagjaként folyamatosan nyomon követi az energiatudatos építészet terén fellépő új irányelveket, szakmai publikációkat. Házai, publikációi megjelentek újságokban, a passzívház témával kapcsolatos kiadványokban. Szakmai célkitűzése, hogy Magyarországon is elterjedjen az a tervezési, illetve építtetői szemlélet, amely a minőségi építészeti tervezés mellett az energetikai szempontokat is figyelembe veszi.

A Tetőakadémia programsorozat az ország egyik legismertebb konferenciájává nőtte ki magát az építészek körében. Évről évre egyre többen kíváncsiak az előadásokra és a bemutatott termékekre, újdonságokra. Az egymást követő évek tematikusan épülnek fel, minden év egy-egy terület kérdéseit vizsgálja a gyártók szemszögéből. Az idei év előadásai a környezettudatos építészeti megoldásokra, az ezt elérhetővé tévő tervezés és előrelátás fontosságára helyezik a hangsúlyt. 

 


 

További információk: Tetőakadémia.hu