Épülettervek/Középület

Izoláció - Görögkatolikus templom

2018.09.13. 12:16

A templom építésére kijelölt terület egy rendkívül heterogén környezetbe épül be, ami a léptékre és az építészeti környezetre egyaránt vonatkozik. Mivel szakrális funkcióról van szó, Csomay Zsófia és Eke Dániel fontosnak tartotta, hogy a tágabb környezettől karakteresen különüljön el a templom, ugyanakkor nyitva álljon a nagyközönség felé. Ezt a telepítés rétegességével érték el. 

Telepítés

A rendelkezésre álló területnek csak egy részét zártuk el kerítéssel, a fennmaradó területet világában a templomkerthez tartozó parkként kezeltük, ami a forgalmas út felől izolálja is a templomot. (Európai ciprussal ültetett kert.)

A parkolót az ellenkező oldalon, növények közt, rejtve telepítettük, közvetlen bejárással a templomkertbe. A kerített templomkert több ponton kapcsolódik a szabad telekrészhez, ami a használati lehetőségeknek nagyobb szabadságot biztosít. Így a bejáratok a következőképpen alakulnak:

  • torony alatt: normál liturgiai eseményekhez
  • park felé: nagy ünnepeken (keleti)
  • Derék utca felé (panelházaknál): körmenetek alkalmával – a menet a fasor alatt megkerüli a templomot. Ezt a városi lakosság felé való megmutatkozás szempontjából éreztük fontosnak.
  • közösségi házhoz – liturgiától független hétköznapi események esetén
  • parkolóból (értelemszerű)

Ezen felül a kerítéselemek az új park felől kivehetők, ami összenyithatóvá teszi a templomkertet a parkkal.


 

Belső funkció

A kert két, egymástól elkülönülő részből áll: közösségi térhez és templomhoz tartozó térből, amit egy növénnyel befuttatott pergolás kertrész választ el. A kert hangulatát pozitívan befolyásolná egy előnevelt hársfa elültetése.

A templombelsőt a liturgiai szabványokhoz igazítottuk. Fontosnak tartottuk a szabályos centrális tér kiegészítését egy mellékhajószerű térrésszel, ahonnan lépcső vezet fel a karzatra. Ez azért is fontos, mert ha a templomban a hívők épp kevesebb számban vannak jelen, ez a térrész lefüggönyözhető, a karzat pedig kiesik a látószögből.

 

Befogadóképesség

  • Templomtér: 112 fő
  • Karzat: ~ 20-30 fő közt
  • Mellékhajó: 15 fő

A templomtér belső kialakításának fontos eleme a mellékhajó és a falfülkék kialakítása (ülések, püspöki trón). A programban lefektetett konkrét funkcionális igényeket számszakilag kielégítettük.


 

Szimbolika

A templomhajó szereksztését, arányait alapvető szimbolikus, geometriai formáktól kölcsönzi.

 

Arculat, felhasznált anyagok

Az volt a cél, hogy a kert, kerítés és az épülettömegek homogén látványt nyújtsanak. Ezért döntöttünk a rétegesen öntött Liapor beton mellett, ami hőtechnikai, szilárdságtani és esztétikai szempontból is megfelelő és a vastagság változtatásával minden funkcióra alkalmazható.

A rétegesség a kétfajta meleg tónusú betonmassza ~ 40-50 cm-es rétegekben kerülne egy csúszó zsalu közt a helyére. Az a meggyőződésünk, hogy ez az anyagazonosság erőteljes esztétikai értéket hordoz. (Szakrális tartalomhoz nem illő hőszigetelő rétegek nélkül.)

Csomay Zsófia, Eke Dániel

 

// A műleírás teljes szövege itt érhető el. //