Pályázatok

Javaslattételi felhívás Kós Károly-díj elnyerésére

2008.07.25. 10:43

A 2008. évi Kós Károly-díjakra a javaslatok benyújtásának határideje október 17., péntek, 14 óra

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium hirdetménye a 2008. évi Kós Károly Díjak adományozásáról

A miniszteri rendelettel szabályozott Kós Károly Díj a települési értékvédelem, környezetszépítés, valamint építészeti hagyományápolás területén végzett kiemelkedő, eredményes – egyéni vagy csoportos – munkáért adható adható miniszteri kitüntetés. Évente három személynek adható egyéni, és három szervezetnek vagy csoportnak adható közösségi Kós Károly Díj. A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.
Az egyéni díjat ugyanaz a személy legfeljebb kétszer, a közösségi díjat ugyanaz a szervezet vagy csoport legfeljebb egyszer kaphatja meg.

A díjak átadása 2008. december 16-ához, Kós Károly születésének évfordulójához kapcsolódik.

A díjat a Kós Károly Díj Bizottság javaslata, illetve Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár előterjesztése alapján Bajnai Gordon, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter adományozza. A Kós Károly Díj Bizottság elnöke Fegyverneky Sándor országos főépítész, főosztályvezető, a Bizottság tagjai Hegedűs Péter, Körmendy Imre, Krizsán András, Okrutay Miklós, Philipp Frigyes és Ráday Mihály. A Bizottság titkára Zsilinszky Gyula (e-mail: gyula.zsilinszky/kukac/meh.hu)

A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal - bármely magyar állampolgár, vagy magyarországi intézmény, illetve szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • személy esetében nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
  • szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, és e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
  • az elismerés alapjául szolgáló értékvédő és környezetszépítő tevékenység részletes leírását, lehetőleg ábrákkal, fotókkal illusztrálva.
  • a javaslattevő (illetve képviselője) nevét, lakás- vagy postacímét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét.

Mindezeken túl, a javaslathoz mellékelhető minden olyan dokumentum, adat vagy mértékadónak tekinthető vélemény (ajánlás), amely az elbírálást segíti, illetve amelyet a javaslattevő lényegesnek tart.

Amennyiben a díjra javasolt személy, illetve csoport érdemei alapján előterjesztésre kerül, a Bizottság titkára a díj adományozásához, illetve a jutalomösszeg kifizetéséhez szükséges személyi adatok beszerzése érdekében a javaslattevőnek e-mail útján a kitöltendő formanyomtatványokat megküldi. A kitöltött adatlapokat és nyilatkozatokat az üzenetben megadott módon, határidőn belül, illetve címre kell eljuttatni.

A 2008. évi Kós Károly Díjakra a javaslatok benyújtásának határideje
2008. október 17. péntek, 14.00 óra


A javaslatok postán beküldhetők a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Építésügyi és Építészeti Főosztálya címére (1880 Budapest, Pf. 111), vagy személyesen benyújthatók ugyanezen Főosztály titkárságán. (1077 Budapest, VII. Kéthly Anna tér 1. II. emelet; tel.: 441-7770)

Budapest, 2008. július. 21.
Kós Károly Díj Bizottság