Pályázatok/Magyar

Jövő otthona pályázat

2017.02.23. 11:59

A Style&Home által szervezett építőipari összefogás pályázatot hirdet, melynek tárgya valós helyszínre és adott családmodell számára lakóház, otthon tervezése a fenntarthatóság szellemében jövőbemutató építészeti megoldásokkal, melyek a későbbiekben részei lehetnek egy mintaterv gyűjteménynek. Leadási határidő március 15.

A Stílus&Otthon együttműködés Magyarország piacvezető márkáinak és a tervezői szakmának összefogása – a kooperáció fő célja az építkezők/felújítók segítése komplex tervezői megoldásokkal, előremutató – minőségi termékekkel és szolgáltatásokkal.

Ezzel párhuzamosan a Jövő Otthona pályázat kihirdetésével célunk a pályakezdő és a már praktizáló építészek megszólítása. Szeretnénk megmérettetési lehetőséget biztosítani a jövő generációja számára. Olyan terveket várnunk, melyek a fenntarthatóság, energiatudatosság, helyénvalóság fogalmát az építészet felöl közelítik, integrálva ugyanakkor a tér- és formaalkotásba a Kiírók által biztosított építőipari innovációkat is.


Az ötletpályázat célja

A pályázat Kiírói és Támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontossággal bír. Meggyőződésük, hogy az ehhez szükséges szakembergárda, köztük kiemelten az építészek támogatása, nélkülözhetetlen feladat. Ezért a pályázat a már létező fejlesztési eredmények megismertetése mellett az építészeti innováció felkutatásához, ezzel együtt pedig az építészeti kreativitás és az építőipar szorosabb együttműködéséhez is hozzá szeretne járulni.

A motivált, kreatív alkotók legszélesebb körének megszólítása érdekében a pályázaton való részvételre a Kiírók a szakmai pályafutásuk elején járó építészhallgatókat és a praktizáló építészeket is várják. Különösen aktuálisnak érzik a Kiírók a téma feldolgozását annak tükrében, hogy Magyarország meglévő lakásállományának jelentős hányada mára az elfogadott statisztikák és tanulmányok szerint sem biztosít humánus lakókörnyezetet, az úgynevezett lakhatási szegénység sok százezer embert érint. Ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű lakóház/lakás/otthon megteremtése továbbra is társadalmunk legfontosabb kihívásai közé tartozik. Míg a lakásállománnyal szemben támasztott mennyiségi elvárások könnyebben meghatározhatók és leírhatók, addig a korszerű minőség tartalma folyamatosan átalakul. Kutatására invenciózus energiákat kell fordítani.

Az örökérvényűnek és kizárólagosan jónak gondolt építészeti és építési megoldások a környezeti változásokat követve egyre gyakrabban módosulni kényszerülnek. Az új kihívásokra, a klímaváltozás, a fenntarthatóság kérdéseire a pályázatot kezdeményező cégek igyekeznek innovatív termékekkel válaszolni. Ugyanakkor felismerték azt is, hogy a fenntartható és energiatakarékos épített környezet, illetve lakóházak létrejötte nem kizárólag az építőipari innovációk, technológiák, technikák, berendezések beépítésétől függ. Ehhez nélkülözhetetlen a minőségi építészet, mely reagál a társadalmi, gazdasági és ökológiai aspektusokra is. Ez ugyanis képes alapjaiban meghatározni és rögzíteni egy épület fenntarthatósághoz, időtállósághoz, környezettudatossághoz fűződő viszonyát. Sőt, ezeken a kiindulási feltételeken gyakran a legkorszerűbb berendezések és technikák sem tudnak érdemben változtatni. Ezért a pályázóknak a tervezés során különös figyelmet kell fordítaniuk az alapkoncepció meghatározására. Ennek legyen része a környezeti, településszerkezeti kontextus vizsgálata, a fenntarthatóan működő tervezési program, lakásméret meghatározása épp úgy, mint a telepítés, tájolás, tagolás, megnyitások, átmeneti terek, anyagok, felületek, építési technológiák használatának kérdése.

Léteznek­-e építészeti, a teret és a formát, sőt az esztétikát érintő kritériumok, melyek a technikával és a technológiával együttműködve a fenntarthatóságot biztosítják? A pályamunkáknak erre a holisztikus, az építészetet és az építést átfogóan és egyben “látó” szemléletnek az erősítésére kell vállalkozniuk.

A támogató cégek névsora

 • Bramac Kft.
 • Budatech Kft.
 • CadLine Kft.
 • Elko EP Hungary Kft.
 • Fakro Magyarország Kft.
 • Hörmann Hungária Kft.
 • Internorm Ablak Kft.
 • Mapei Kft.
 • Leier Hungária Kft.
 • Otti Manufactura Kft.
 • Saint­Gobain Construction Products Hungary Kft.
 • Zehnder

Az ötletpályázat tárgya

A pályázat tárgya valós helyszínre és adott családmodell számára lakóház, otthon tervezése jövőbe mutató építészeti megoldásokkal, melyek a későbbiekben részei lehetnek egy mintaterv gyűjteménynek. A tervezéshez a pályázat Kiírói és Támogatói felajánlják szakmai segítségüket, szolgáltatva ezzel a pályamunkák alapvető építőelemeit.

A Kiírók olyan terveket várnak, melyek a fenntarthatóság, energiatudatosság, helyénvalóság fogalmát az építészet felől közelítik, szem előtt tartva ugyanakkor a Kiírók által biztosított építőipari innovációkat is. Ehhez a közös munkához a támogató cégek a kiírásban megjelölt kapcsolattartón keresztül a pályázati idő alatt a termékeikről, innovatív technológiáikról konzultációs lehetőséget biztosítanak. Az így létrejövő tudástérben a kiírásnak megfelelő pályamunkák a korszerű lakóházakkal szemben támasztott építészeti elvárásokon túl az épületszerkezet, épületgépészet, energetika, hulladékkezelés, akadálymentesítés, járműtárolás, villamosellátás fenntartható kritériumainak is feleljenek meg. Az ötletpályázat titkos, a Bíráló Bizottság munkájában a cégek konzulensei, mint szakértők vesznek részt.

Az ötletpályázat jellege, formája

A pályázat nyílt, titkos ötletpályázat.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei, kategóriái

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet megtenni. A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázaton részt vehet:

 1. kategória: minden építész végzettséggel rendelkező tervező
 2. kategória: minden szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, diplomával még nem rendelkező hallgató

A pályázat lebonyolításának időtáblázata

 • Pályaművek beérkezésének határideje: 2017. március 15.
 • Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2017. április 5-9. - Construma Kiállítás
 • Pályázat feltöltésének kezdete: 2017. január 13.

A kiírással kapcsolatos kérdések, válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése

A Kiíróknak feltett, kiírással kapcsolatos kérdések és a dokumentáció véglegesítésének határideje 2017. február 3. A támogató cégekkel való konzultáció lehetősége a pályázat beadási határidejéig, 2017.március 15.-­ig fennáll.

A pályaművek benyújtása

A pályaművek benyújtása digitálisan történik, pályázat honlapján megadott helyen. Egy regisztrált pályázó csak egy pályaművek adhat be.

A Bíráló Bizottság összetétele

 • Czigány Tamás DLA Ybl­-díjas építész, győri Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési Tanszék tanszékvezető egyetemei docense
 • Marián Balázs DLA építész, a budapesti Moholy­ Nagy Művészeti Egyetem egyetemi adjunktusa
 • Szabó Levente DLA építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék adjunktusa
 • Szentirmai Tamás DLA építész, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építészmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Építész Kamara képviselője
 • U. Nagy Gábor Ybl­-díjas építész, a Nyugatmagyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti Intézet vezetője, egyetemi docens

A pályázat díjazása

Kategóriánként az első három helyezett pénzdíjazásban részesül. Ezen felül a Kiíró és Támogató cégek különdíjakat is kiosztanak az általuk kiemelkedőnek ítélt pályamunkák szerzőinek. A pályázat összdíjazása: nettó 2.200.000. Ft.

I. Kategória (minden építész végzettséggel rendelkező tervező) nettó díjai:

 • 1. díj: 850.000. Ft
 • 2. díj: 450.000. Ft
 • 3. díj: 250.000. Ft

II. Kategória (szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, végzés előtt álló hallgató) nettó díjai:

 • 1. díj: 300.000. Ft
 • 2. díj: 200.000. Ft
 • 3. díj: 150.000. Ft

A különdíjak listája elérhető a pályázati weboldalon.


A pályázat eredményhirdetése

A 2017. április 5-­9. között megrendezett Construma 2017 Építőipari Kiállítás keretén belül történik. Az eredményhirdetés pontos helyéről és idejéről minden regisztrált pályázóértesítést kap.