Épülettervek/Középület

Józan gondolatok, egyedi formába öntve

2017.12.08. 15:00

"A lelátókkal körbezárt jégpályák egysége karakteresen meghatározza az alaprajzi megjelenést. Ez az elliptikus forma már a tervezés kezdetétől, mint vízfolt jelent meg előttünk a tervlapon." - írja a BORD Építész Stúdió a Nemzeti Korcsolyázó Központ épületére kiírt építészeti tervpályázat koncepciójáról.

Összetett pályázati program

A Nemzeti Korcsolyázó Központ épületére kiírt építészeti tervpályázat komplex programot határozott meg. A tervek szerint az új, nemzetközi és hazai versenyek megrendezésére is alkalmas sportkomplexum egyszerre nyújt majd otthont a műkorcsolya, jégtánc, szinkron-, gyorskorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, jégkorong sportágak számára és lehetőséget ad közönségkorcsolyázásra is. Ennek megfelelően a pályázati program szerint az épületnek tartalmaznia kellett egy 400m-es gyorskorcsolyapályát, 10.000 fő szurkoló befogadására alkalmas lelátókkal, 4db gyakorló, 60*30m-es jégpályát, melyek megfelelnek az ISU (International Skating Union), az IIHF (International Ice Hockey Federation) előírásainak. A sportkomplexum része továbbá egy sporthotel (50 szoba, 25 apartman), egy 150 férőhelyes étterem, egy 200 fős konferenciaterem, üzlethelyiségek 500m2 területen és egy 25*25m-es medencével rendelkező uszoda is.

A feladatot tovább nehezíti a helyszín, mely a Budapesti Olimpiai Központ (BOK) területén található, az épülő Puskás Ferenc Stadiontól északkeletre, közvetlen a Földtani Intézet, a Ligeti-villa, a Récsei-buszgarázs, a Stefánia és a Tököly út országosan védett műemléki környezetének szomszédságában. A pályázati kiírás szerint a feladat az értékes, meglévő épített környezet tiszteletben tartása mellett a sportban betöltendő szerepéhez méltó, ikonikus megjelenésű épület létesítése volt."Jégtömb" - az építészeti koncepció

Egy sportlétesítmény szigorú szabályok szerint szerkesztett középület, melyben legfontosabb szempontok a sportszakmai és biztonsági követelmények kielégítése, a funkcionális rend, és a gondos szerkezeti és gépészeti tervezés, hogy az épület megvalósítható, jól használható és fenntartható legyen.
Nyilvánvaló, hogy a lelátókkal körbezárt jégpályák egysége karakteresen meghatározza az alaprajzi megjelenést. Ez az elliptikus forma már a tervezés kezdetétől, mint vízfolt jelent meg előttünk a tervlapon. Koncepciónkban ezt a vízfoltot kívántuk építészetileg hitelesen megfagyasztva épületté formálni. Alapvetés, hogy a jégben a vízmolekulák szabályos kristályrácsban helyezkednek el. Ha tehát ennek mintájára az épület tartószerkezetét egyfajta hexagonális térrács alkotja, a tömeg egy jégtömb hiteles megfelelője lesz. Egy jégtömb, mely elsődleges feladata, hogy mint a Földet takaró jégsapkák, visszaverje a nap sugarait és ernyőként védelmezzen a túlzott hőterheléstől.

A tervezett forma a korcsolyapálya körvonalát követő, szintenként különböző foltjaiból bontakozik ki. Az így kialakuló nagyvonalú lebegő konzolok alatt, több szint magas nyitott terek jelölik ki a bejáratokat. Ez a tömegalakítás tökéletesen alkalmas, hogy egy jégtömb hatását keltse, ahol a homlokzati megjelenést is a koncepció határozza meg.

A jégtömb víziója választ ad a környezetbe való illeszkedés kérdésére is. A reflexiós homlokzat a környezetének fényeit, színeit tükrözve azonosul a köré tervezett zöld felületekkel, és a meglévő épületekkel. A Thököly és Stefánia út menti patinás épületsor között bepillantva, konkuráló épület helyett, a műemléki környezet egyedi hangulatának impressziója jelenik meg az épület homlokzatán.

Átgondolt mérnöki válasz

Az épület elhelyezése, közvetlen környezetének alakítása és a bejárati zónák kiemelése által az új létesítmény jól illeszkedik a Budapesti Olimpiai Központ kijelölt fő forgalmi tengelyeihez és épülő új köztereihez. Az épület fő megközelítése délről, az Istvánmezei út tengelyében épülő új főtér irányából és nyugatról, a Szabó József utca felől történik, így a látogatói főbejáratok terei, az éttermek és kereskedelmi funkciók is ide kapcsolódnak. Az épület keleti és északi oldalán a sportolói bejárat, a sporthotel és üzemeltetési területek találhatók. Az épületet ebben az irányban intenzív zöld sáv övezi, mely kellő védelmi zónát biztosít a meglévő épített környezet számára.

A megérkezés szintje alapvetően a gyorskorcsolya pálya köré szerveződik. Itt találhatóak a közönségkorcsolyázásra kialakított funkciók, mint öltöző, kölcsönző, élező és büfék. A pályát övező lelátók az épület első szintjéről közelíthetők meg, melynek széles külső peremén az egész csarnok körbejárható. A csarnok felett 4m magas rácsostartók hidalják át a csaknem 100m-es fesztávot. Ez a szerkezet foglalja magában a két legfelső szintet, ahol a VIP és a sajtó területek, irodák és a szálloda foglal helyet.

A programban előírt további két gyakorló jégpálya a -2. szinten található. Mélyen a felszín alatt egész évben közel azonosan alacsony hőmérséklet uralkodik, ami tekintettel a jégpályák szükséges hűtési igényére, gazdaságos üzemeltetést tesz lehetővé. A pályák felett az alakváltozás kiküszöbölése végett, szintmagasságú tartók elhelyezése szükséges. Az öltözők, a sportolói területek, valamint a parkolók egy része a -1 szinten helyezkedik el. Az uszoda is ugyanezen a szinten található, de elkülönítve a korcsolya funkciótól a déli homlokzat felől, egy az épület formavilágát követő, süllyesztett köztéren keresztül közelíthető meg.

Az épület fenntarthatóságának alapfeltétele, hogy a józan, funkcionális építészeti és a gazdaságos épületgépészeti tervezés egymással szoros egységet alkosson. Különösen igaz ez egy olyan épületnél, ahol speciális hűtési igények lépnek fel. Az előírásoknak megfelelően, a gyorskorcsolya pálya jegének hőmérséklete maximum -7°C lehet. A jég hűtéséhez speciális, ammónia hűtőközeges folyadékhűtőt terveztünk. A hűtés során keletkező hulladékhőt az uszoda fűtéséhez hasznosítjuk, valamint a pályák karbantartását végző rolba által összegyűjtött jég olvasztásához használjuk fel.A korcsolya csarnok hőmérséklete állandó, 10-15°C kell legyen, 30-40%-os relatív páratartalom mellett. A megfelelő légállapot elérésének érdekében a belépő friss levegő előhűtését, illetve annak vízgőz mentesítését a pálya hűtéshez használt folyadékhűtő segítségével oldjuk meg. Az előhűtés során a friss levegő nedvességtartalma kondenzálódik. Az így kezelt levegőt a jégpálya fölé vezetjük. A tetőszerkezet alatt elhelyezett, speciális, „homorú” hőtükrös kialakítású álmennyezet a levegő áramlását biztosítja a csarnokon belül. A meleg levegőt a lelátók felett elhelyezett elszívók juttatják a tető rácsszerkezetén keresztül a szabadba. Ezzel a megoldással nyáron, a tetőszerkezet alatt kialakuló un. „melegpárna” is könnyedén átszellőztethető.

Az épület gépészeti rendszere, teljeskörű hővisszanyeréssel, és 1500 egységnyi napelemmel csökkenti az üzemeltetés terheit. A tetőn gyűjtött tiszta csapadékvizet ciszternákba vezetjük és locsoláskor hasznosítjuk.
Közel nettó 70.000m2 tervezendő alapterület, komplex program, bonyolult funkcionális kapcsolatok, érzékeny környezet, egyszóval hatalmas kihívás, óriási feladat. Éppen ezért minden díjazott pályamű tervezőjének ez úton is gratulálunk!

BORD Építész Stúdió