Épülettervek/Tervpályázat

Kapocs múlt és jelen között – A Tranzit Ház pályázat nyertes terve

2021.07.21. 11:09

Ahogy korábbi cikkünkben összefoglaltuk, a tervpályázatra olyan pályaműveket vártak, amik magukba foglalják a Kommentár Alapítvány közösségi tereinek és képzési központjának elhelyezését, a Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének egykori, ma műemléki védelem alatt álló székházának teljeskörű felújítási terveit, az egyes tervezett funkciók ellátásához szükséges bővítmények meghatározását és új épületrészek megtervezését. A bizottság értékelése alapján az első helyet az APM Consulting koncepciója kapta.

Tervezési alapgondolat:

A jövő szelleme a múlt ölelésében. A volt Magyar Tisztviselők Országos Egyesületének a 19-20. század fordulójára elkészült épülete jelentős épített örökséget képvisel. A ház megalkotása óta közvetlenül és közvetetten a köz szolgálatában állt. Ezért is kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a sok éves mély álmot követően a létesítmény újult erővel ébredjen fel és alkalmazkodva a jelen kor elvárásainak ismét az emberek életének részévé váljon. Ez a kapocs múlt és jelen között alapozza meg a Tranzit Ház elképzelését pályázatunkban. 

Építészeti koncepció:

Óvatos léptekkel közelítettünk az épület funkcionális átfogalmazásához vezető ösvényen. A meglévő állapot rendkívül komplex, de emellett szép, egységes közlekedési és használati funkciórendszerrel bír, amit vétek lenne nem megtartani. A múlt értékeit megtartva és kiegészítve mai gondolattokkal kívántuk kiszolgálni a kortárs fiatal közösség szükségleteit. Egy olyan létesítményt álmodtunk meg, amely nyit a világra, beinvitálja az embereket, ahol találkozik a tapasztalat a tudásvággyal, a történelem a jövővel, az ébredő kíváncsiság a pezsgő élettel.  

Az utcafronti homlokzatot kinyitottuk az utca felé. A korábbi főbejárat megtartása mellett az ablakok parapetjének kibontásával és a mellék ajtók kinyitásával az utcáról megközelíthetővé tettük a földszint utcaszinten lévő helységeit. Az utcával merőlegesen az épület két szélén létrehoztunk egy-egy átmeneti teret, amik tovább növelik az épület nyitottságát. Ezeken a tereken keresztül lehet megközelíteni az utcafronti vendéglátó egységeket, a belső zöld udvart és a főbejárat mellett a belső közlekedőket és lifteket. Mint egy élettel teli fedett utca, ahová ki tud települni a kávézó, és ezen keresztül bonyolódik a személyi és teherforgalom is. Az épület fő közlekedési hálózatát megtartjuk. A funkciók osztályozását a publikustól a privát felé átvittük az épület vertikális rendszerére. A földszínről a tetőtér felé haladunk a publikustól a privát funkciók felé.

Funkciórendszer alakítása

Az épület funkciórendszere szoros szövetet képez, egymásra épülő szerepekkel. A multifunkcionalitás alapelvárás így minden tervezett funkcionális elem több feladat ellátására alkalmas. A közlekedési rendszer az épület középpontjában található, mind horizontálisan, mind vertikálisan nagyon tiszta képletet ad, alkalmas az új funkciók megközelítésére. A lifteket a közlekedők végpontjaihoz helyeztük, ahol közvetlen kapcsolatban vannak a földszinti fedett utcával így az innen érkezőknek is könnyen elérhetővé válik. Továbbá az északi fedett udvaron keresztül érkező teherforgalmat is kiszolgálja. A tetőtereket egy újonnan létesített lépcsőházon keresztül lehet gyalogosan megközelíteni. 

A földszintet a publikus funkciók uralják. A bejárati felnyitások mögött vendéglátó egységeket létesítünk, csakúgy, mint a belső kertre néző homlokzat mögé. A földszinti étterem kerthelyiség teraszos kialakítása az udvar hátsó traktusába egy sokoldalúan használható ellőről nyitott fedett pavilon kerül. Az alsó szintet a meglévő lépcsőházi térben elhelyezett üveglépcsőn keresztül lehet megközelíteni. Itt kapott helyett az épület fő kiszolgáló funkciói mellett az új udvari bővítményben elhelyezett tömegrendezvényekre alkalmas, osztható, multifunkcionális helyiséget magába foglaló tömeg. A földszint feletti félszintre főként co-workingirodákat terveztünk, ahogy az első emeletre is. A második emelet a rendezvény és oktatási tereké. A tetőtéri tömegrészt átszervezzük, két szintre osztjuk. Az alsó felén az alapítvány főbb fenntartási és szervezeti létesítményei kapnak helyet, míg a felsőn a főbb klubhelyiség. 

Külső és belső közlekedési rendszerek (mindennapi használat és rendezvény esetén)

A fő homlokzaton leképezett új felnyitások lehetőséget adnak rá, hogy a belső kertet feltárjuk, direkt megközelítést biztosítva ezzel. Az északi kapuzat látja el a gépjárműves beközlekedés feladatát. A meglévő ajtót kiszélesítettük, a használhatóság érdekében összevonjuk a szomszédos ablakkal, de megtartva az eredeti architektúrát. A passzázsba helyeztük az autó liftet, közvetlen kapcsolattal a személyfelvonókhoz. Így az alsó szint feltöltése, megközelítése gyors és dinamikus még kisebb tehergépjárművel is. Kapcsolat jön létre az alsó szinti nagyterem és az autólift között is, hogy alkalom adtán autóbemutatóra is alkalmas legyen helyiség. Az áruszállítás időben elkülönítve történik, a normál használati időben az északi átjáróban gyalogos közlekedés és a vendéglátó egység kitelepülése is lehetséges. 

A déli kapuzat kizárólag a gyalogosoké. Itt is közvetlen átjutást hozunk létrea kerthelyiség felé. A kerthelység lépcsőzetes kialakítású, szabad térben is biztosított az átjárás a szintek között. A földszinti éttermi terasz kiteresedése a nyitott pavilonban ér véget. 

Az épület fő bejárati pontját és közvetlen kapcsolatát a főlépcsőházzal megtartottuk. Az északi és déli traktusban is két-két felvonó biztosítja az akadálymentes közlekedést minden szintre kiterjedően és az esetleges teherszállítást is. 

Belső funkcionális téralakítás, és közösségi terek kialakítása

Az utcával közvetlen határos vendéglátó funkciók a mindkét passzázst belső kiteresedésként is használhatják. Az étterem a kerthelységre nyitva kap kitelepedési lehetőséget. A földszinten láncolatba kötve helyezkednek el a közösségi terek. Folyamatos átmenettel különböző szerepű terek sora képződik. 

Az épület központjában található főlépcsőház nem csak az elsődleges vertikális közlekedő, de kiemelt fogadó és közösségi tér is. A lépcső terének ellenpontjaként egy fedett, zöldfalas átriumot terveztünk, mely minden kapcsolódó szinten privátabb pihenőkapszulákat rejt relaxációra, telefonálásra vagy olvasásra alkalmasan.  Az átriumon keresztül gravitációs úton szellőztethetőek is természetesen formában a kapcsolódó térrészek. A lépcsőházi centrumba tervezett szoborszerű világító installáció a szűntelen lebegés hatását kelti. Ahogy pedig a "levegőnél könnyebb anyagot" sem tarthatja vissza a gravitáció, úgy a kortalan szellem szabadságát és felemelkedését sem lehet meggátolni.

A kerthelyiség mindkét szintje közvetlen kapcsolatban áll a csatlakozó belső terekkel. Kitelepülési lehetőséget, relaxációs és pihenő zöldzónát és a nyitott, de fedett pavilonnal kiegészülve szabadtéri rendezvény vagy oktatási teret is rendelkezésre bocsát. A kertben található meglévő növényállomány szűk része megtartható csak a bővítés miatt. A tervezett déli átjáróval szemben található gesztenyefát megóvtuk és az új kert formavilágát köré építettük fel. 

Az alsó szinti multifunkcionális nagyterme osztható és variálható tér. Nagyrendezvényeknek éppúgy helyet ad, mint a kisebb konferenciáknak, előadásoknak, kiállításoknak. De az éttermi konyha közelsége, az egyszerűbb teherszállításnak és a kertkapcsolatnak köszönhetően akár fogadások, bemutatók, koncertek és esküvők is megrendezhetők. 

A földszint feletti félszint és első emeleti co-working irodaterek sokrétű elrendezési és használati lehetőséget biztosítanak. Létrehozhatók modern open-office struktúrák és privátabb, kisebb egységek is. Az irodaterületek alkalmasak oktatási funkciók kiszolgálására, klasszikus előadások megtartására és workshopok szervezésére is. 

A második emeleten a rendezvényszervezésé a hangsúly. Az alsó szinti nagyteremhez hasonlóan az ezen a szinten levő teremstruktúra is számos használati formációra ad lehetőséget. A díszteremet teljes mértékben eredeti állapotára állítjuk vissza a felújítás során. 

A tetőtér alsó szintjén az utca irányába kerültek a modulálható klubhelyiségek, a kert felőli oldalra pedig az központi irodák alapítvány számára. A tetőtér felső szintjén az utca irányába egy nagyobb teraszt alakítunk kiszoros kapcsolatban egy klubhelyiséggel, mely az alapítvány számára biztosít lehetőséget privátabb közösségi rendezvényekhez. 

Építészeti formálás, anyaghasználat, műszaki igényszint megfogalmazása

A meglévő műemlék épület átalakítása során csak a legszükségesebb transzformációkat végeztük el, ami az új funkciórendszer fogadását és az akadálymentesítést elősegíti. Így a két homlokzat jórészt változatlan ornamentikával megmarad, csak a két új bejárati szituáció és az átmenő passzázsok módosítanak rajtuk. A földszinti homlokzati nyílásoknál az új üvegfelületek a meglévőtől eltérően doboz-szerűen kiemelkednek a homlokzati síkból, ami a kávézó felől nyitott fogyasztótérré válik így az utcáról hívogató hatást kelt. A bejárati felnyitások belső falait kortárs gondolatként tükröződő fém béléssel láttuk el, ami tovább növeli a transzparenciát. 

A belső térben is megőriztük a fontos kapcsolatokat és helyiségeket az eredeti állapotukban, de további belsőépítészeti elemekkel és összenyitásokkal emeltük az eddig háttérbe szorult helyiségek szerepét, immár részben új funkcióval megtöltve. Az épület belső gerincét a fő lépcsőház adja, így az egyik elsődleges közösségi térstruktúrát is. A lépcsőház előtti központi tér valóban az épület középpontjában helyezkedik el, így minden út keresztezi, ezért fontos találkozási hely. Innen nyílik a természetes zöld falú átrium, ami megnyugtató látványa mellett a természetes szellőzést biztosítja az épület minden szintjén. 

Az átalakított kertben a zöld felületek mellett a fehér színű beton felülete képezi a fő anyaghasználatot. A kiemelt zöldfelületek kontúrjának megvastagított tömege kellő mennyiségű ülőfelületet biztosít. 

Az épület meglévő tetőszerkezete teljes egészében cserélendő, a rossz állapota miatt. Az eredeti tető síkjait a homlokzati részeken megtartottuk. A tetőszerkezet ferde síkba helyezett függönyfal rendszerből lett kialakítva, ami elé teljes felületében mozgatható kerámia betétes zsalu kerül, ami csukott állapotban a tetőcseréppel azonos felületet ad. 

Belsőépítészeti, technológiai, infokommunikációs koncepció

A belső térek tervezésekor is elsődleges szempont volt a természetes fény megjelenése, akár több irányból is. A helyiségek közötti átjárás kényelmes és könnyed az új átnyitásoknak köszönhetően. A központi helyen levő főlépcsőház és átrium kettőse is szorosan összefüggenek, a térszerkesztés és az anyaghasználat hatására sokoldalú funkciókká válnak. Az átrium fa ülőfelülettel készített üvegkapszulái benyúlnak a zöld növényzettel borított falba, egyedi pihenőpontokat képezve ezzel az épületen belül is. A fedett tér aljába tervezett forgatott vízfelület pedig nem csak újabb látványos eleme a koncepciónak, de a természetes szellőzés során hűti is a levegőt. A vendéglátó egységek arculata is úgy lett meghatározva, hogy képes legyen kielégíteni többfajta igényt és hangulatot. 

A Tranzit ház működésében korszerű technológia alkalmazásával támogatjuk az üzemeltetést és a használatot. Mivel a funkciórendszer rendkívül összetett és sokszínű, így fontos, hogy az épület okos-házként működhessen. Így az üzemeltetési oldalról követhető lenne a napi működési modell, megfelelő programozással a gépészet és világítástechnika reagálni tud a felhasználói rutinra. Ez által energetikailag optimalizálásra kerül a fogyasztás. 

A vendéglátó egységekben az asztalok interaktív felületekként is funkcionálnak. A vendégek digitális platformon látják az ital-, és étlapot, az aktív rendelést és információkat kapnak az étel összetételéről és energiaszintjéről. 

A multifunkcionális modulálható nagyteremben hasonlóan alkalmazkodni képes prezentációs technológiára van szükség. A legkorszerűbb moduláris MicroLED televíziós fal használatával a kijelző felülete mindig az adott körülményekhez illeszkedően növelhető, osztható és áthelyezhető. 

Akadálymentesség, egyetemes tervezés (univerzális tervezés)

A tervezett állapotban az épület minden szintje akadálymentesen megközelíthető. A komplex akadálymentesítés nem célunk, ezt a műemléki védettség nem is teszi kötelezővé és az épület belső védett architektúrája miatt nem is ésszerű. A kialakított személyfelvonók mindegyike alkalmas lesz az akadálymentes vertikális közlekedés kiszolgálására. 

Fenntarthatóság és üzemeltetés

Az átalakítás során a meglévő gépészeti, erős-, és gyengeáramú rendszer is teljes korszerűsítésen esik át. Az új típusú hővisszanyerő szellőző rendszer és a változó hűtőközeg tömegáramú hűtő fűtő rendszernek (VRV) köszönhetően gyors megtérülés érhető el az üzemeltetés során, az funkciórendszer pedig biztonságosan és magas komforton kiszolgálható. 

A LED-es világítástechnika nem csak a belső hőterhelést csökkenti, de alacsony villamos energia fogyasztású megoldást jelent. A főlépcsőházzal szembeni zöld átrium és maga a lépcsőház függőleges légtömege is kiszellőztethető gravitációs úton. A működést épületautomatika fogja vezérelni, figyelve a légállapotot, a hőmérsékletet és az emberi jelenlétet.

 

APM Consulting

Szerk.: Sulyok Georgina