Pályázatok/Nemzetközi

Kapu a felvidéki nyárba – Építészeti tematikájú ösztöndíjas pályázat

2021.01.18. 11:03

A Diákházlózat és a Sine Metu polgári társulás építészeti ötletpályázati felhívása szlovákiai magyar nemzetiségű fiatal építőművészek, építészmérnökök, építészek, belsőépítészek, designerek, grafikusok és formatervezők számára Szlovákia legnagyobb magyar tábora, a Gombaszögi Nyári Tábor bejáratánál lévő "GOMBASZÖG" feliratú kapu újratervezésére. 

A pályázat tárgya, célja
Gombaszög település ad otthont Szlovákia legnagyobb magyar táborának, a Gombaszögi Nyári Tábornak. A völgy idilli miliőjéhez tartozik a gombaszögi cseppkőbarlang, a tábort körbeölelő patak és az évszázados magas fák, a folyamatosan feltárásra kerülő pálos monostor és a Bebekek szellemisége.

Ezen a mind felvidéki magyar, mind turisztikai, mind klubmozgalmi szempontból kiemelt jelentőségű helyen, a kemping megközelítésénél jól látható „GOMBASZÖG" feliratú kapu újratervezése szolgál a pályázat alapjául. Egy komplex, építészeti és egyben tájépítészeti feltáró tanulmányterv készítése a cél, hiszen a pályázó nem mellőzheti Gombaszög természet adta látványosságait, s hogy az általa megtervezett kapuelem jó alapja és kiegészítője legyen további fejlesztéssel kapcsolatos munkálatok során.


A pályázat kiértékelését és lebonyolítását tekintve két fordulós. A beadandó munkarészek a fordulók tekintetében az alábbiak:

Első forduló - tanulmányterv:

kísérőlevél – a tervezett építmény rövid leírása, jellemzése, indoklása, a javasolt építészeti karakterek (tömeg, szerkezet, anyag) elemzése, az építmény becsült élettartama

vetületi ábrázoló rajzok (ISO) – a tervezett építmény vázlatterve elöl- és hátulnézetből (a létesítménybe vezető út mindkét irányából). Ajánlott lépték: M1:50

látványtervek – a tervezett építmény grafikus vizualizációja szabadon választott technikával (rajz, számítógépes vizualizáció. stb)


Második forduló - kivitelezési terv:

anyagkimutatás - a kapu kivitelezésénél használt anyagok és azok mennyiségének kimutatása

kivitelezési dokumentáció - a kapu kivitelezésére alkalmas rajzok elkészítése a kellő részletességgel, összeállítási és gyártási rajzokkal. A lépték (méretarány) az építmény jellegéhez, részleteihez mérten változó lehet. 

A látványterven és a tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges megjegyzés feltüntetése javasolt, amelyek a megértést segítik, s a pályázó fontosnak tartja prezentálásukat. A beadandó pályamunkákra vonatkozó formai követelmények alább, a 6. pontban olvashatók.


 A tervezendő építmény elhelyezkedésére, minimális méreteire alapul szolgáló vázlatrajz és fotódokumentáció a a pályázati kiírás mellékletét képzik. 

Általános adatok:

Úttest szélessége: 4m

Konstrukció minimális szélessége: 5,6m

Úttesttől számított minimális magasság: 4,6m


A díjazás mértéke

A sikeres pályázó, akinek látványterve szolgál majd az új gombaszögi kapu alapjául 1000 eurós ösztöndíjban részesül.

 

A pályázatokat az alábbi módon kell benyújtani:

A tanulmánytervet az összes munkarésszel egy PDF formátumú fájlban a pályázó által választott online fájlmegosztó szolgáltatással kell továbbítani a palyazat@diakhalozat.sk elektronikus címre.

A kivitelezési dokumentáció tervlapjait külön PDF formátumú fájlokban a pályázó által választott online fájlmegosztó szolgáltatással a palyazat@diakhalozat.sk elektronikus címre kell továbbítani.

A pályamunkának a pályázó által választott fájlmegosztó szolgáltatáson elérhetőnek kell lennie az alább feltüntetett határidőkig: első forduló kiértékeléséig, továbbjutás esetén a végső eredményhirdetésig!

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a megszabott határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.


A pályázat ütemezése

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 25.

Pályázatok első fordulójának kiértékelése:  2021. február 5.

Eredményhirdetés: 2021. február 28.