Épülettervek/Középület

Karaktereket megőrizve - a Hartmann Építész Kft 1. díjas terve

2016.07.22. 10:13

A Hartmann Építész Kft Miskolc egykori Leánykollégiumából úgy tervezett "A" kategóriás irodaházat, hogy az épület karakteres elemeit megőrizte, napelemmel látta el, és jelentős zöldfelületet alakított ki. A terv a pályázaton első helyezést ért el. 

Telepítés

A hangsúlyos modernista épület és a hozzá kapcsolódó épületszárnyak állapota az idők folyamán leromlott, és felújításra szorulnak. Ezek következtében a meglévő épületszerkezetek felhasználásával, egy korszerű épületegyüttes létrehozását határoztuk meg célként a tervezés során.

Az első lépés a terület jelenlegi felhasználásának vizsgálata volt. Az elemzés során biztossá vált, hogy néhány oda nem illő funkció, és épületrész el kell, hogy kerüljön a jelenlegi helyéről. Az első ilyen, a „C” épület előtti bírósági dolgozók számára fenntartott parkoló, a másik a „C” épületet a bírósággal összekötő folyosó.

A jelenleg üresen álló udvar biztosítana helyet az előírás szerinti parkolóhelyek számára, egy részben földbe süllyesztett parkolóház formájában. 

A jelenlegi bírósági parkoló helyén zöldterület kapna helyet. A B épület egy szintjét jelenleg a szakközépiskola használja. Amennyiben az intézménynek szüksége van erre a területre, célszerűbb lenne olyan módon leválasztani ezt a B épületből, hogy minden szinten egy tanterem kapcsolódna az iskola épületéhez, így a két funkció egy határozott vonal mentén különül el.

Építészeti és tömegformálási koncepció

Az építészeti koncepció megfogalmazásánál fontos volt számunkra a meglévő épület karakteres elemeinek megőrzése, azok bekapcsolása az új tömegformálásba, és egy nagyvonalú tömegképzés megalkotása.

"A" épület 

Az épület leghangsúlyosabb elemei, a főbejárat előtti három V alakú tartó, változatlan formában maradtak meg, illetve az épület negyedik támasztó lába is eredeti formájában marad. A déli és északi homlokzatok függőleges osztóbordáinak vonalvezetése megmarad, a számukat azonban a felére csökkentettük a nagyobb ablakfelületek kialakítása érdekében. A különböző tömegformálási elemek rendszerezése érdekében a keleti és nyugati homlokzat falaiból, a legfelső szint konzolos födéméből, és az alsó beton lemezen kialakított sávból egy keretet alakítottunk ki, ami kívülről körül öleli az „A” épületet. Az épület déli homlokzata előtt egy új üvegburkot alakítottunk ki. Az üveglapok osztása megegyezik a belső függönyfal osztásával, az elhelyezésük mélysége változó, egy mozgalmasabb, szabálytalanabb homlokzati felület létrehozásának érdekében. Az északi homlokzat jelenlegi lépcsőháza előtti cakkos homlokzatképzés karakterét szintén megőriztük, olyan módon, hogy a meglévő elemeket függönyfallal helyettesítjük, és a tömör részeket egy függönyfal előtt futó perforált lemezburkolat alkotja.

"B" épület

A „B” épület tömege formájában és szerkezetében is kötődik az iskola épületéhez. Az új tömegformálás során nem szerettük volna kiragadni az épületrészt ebből a rendszerből. A déli homlokzat szalagos ablakosztása megőrzésre került, azonban az árnyékolás itt is fontos, ezért a homlokzati sík elé fém huzalokra növényzet kerül felfuttatásra. Ez a zöld homlokzat a két épület összekapcsoló elemeként jelenik meg. A „B” épület előtt a növényzet eltér az iskola előttitől, így jelölve ki a különböző funkciók helyét. Az északi homlokzat kialakításánál megtartottuk és kiemeltük a felület raszteres felosztását mindkét épületrészen. Az egyhangú ablakosztást a nyílászárók áthelyezésével mozgalmasabbá tettük. A belső mezők színe a „B” épület és az iskola esetén egy árnyalattal eltér, ilyen módon alig észrevehetetlenül jelezve a különböző funkciókat. Az épület előtti támfal és töltés elbontásra kerül.

"C" épület

A „C” épület karaktere nagy változtatáson nem esik át. A Dózsa György út felé az épülettömeghez egy nyitott terasz kapcsolódik. A keleti oldalon a konyha számára kerül kialakításra gazdasági bejárat. A meglévő belső udvar lefedésre kerül, és az A épület előcsarnokához kapcsolódik. A lapostetőkön zöldtetőket képzünk, és a magasabb tömeg tetején egy irodai dolgozók számára elérhető tetőteraszt alakítunk ki.

Parkolóház

A parkolóház tömege a „B” és a „C” épülettől elhúzva kap helyet. A félszint eltolásos tömeg lépcsőzetes kialakítású, a „C” épület felőli rész a legmagasabb, és az iskola felé alacsonyabb. A zárófödém két esetben zöldtetővel fedett, felülvilágítóval tagolt, és egy esetben az iskolai focipálya kerül rá. Körben nyitott, perforált ponyvával borított homlokzatokat képzünk. A „B” épület felé a terep lesüllyesztésre kerül. A parkolóház lépcsőháza a földszinten egy zárt közlekedővel kapcsolódik a „C” épülethez.

Funkcionális elrendezés

A pályázati kiírás szerinti funkciók elhelyezése során a tiszta szervezés, a használhatóság, a mobilitás voltak a legfontosabb szempontok.

„A” épület

Az „A” épület az épületegyüttes fő eleme. A jelenlegi főbejárat helyén alakítjuk ki az újat. Az épületbe belépve a földszinti előcsarnokba érünk, ami a „C” épület belső udvarával kiegészülve, illetve a terek összenyitásával impozáns látványt tár az ideérkezők elé. Az üvegszerkezettel lefedett térrészhez, keleti irányból, kapcsolódik egy közlekedő a parkolóházhoz, és itt kapnak helyet a biztonsági szolgálat helyiségei, tárolók, személyzeti öltözők. Az előcsarnoktól nyugatra kiegészítő funkciók kapnak helyet, úgy mint mosdók, büfé. A tér északnyugati részén a padlószint 80 cm-rel magasabban van, itt kap helyet a büfé fogyasztótere, illetve ezen keresztül juthatunk az étterembe. A közlekedő mag az épület északkeleti sarkában helyezkedik el. A lépcsőház 3 db új lifttel egészül ki. A közbenső pihenőkről juthatunk a „B” épületbe, aminek helyiségei a lépcsőház melletti lifttel közelíthetők meg akadálymentesen. Az épület első és második emeletén nagyterű coworking irodák kapnak helyet, szabadabb térszervezéssel, a felsőbb szinteken pedig középfolyosós szervezéssel kisebb, cellás irodák találhatóak. Az irodák méretei szabadon megválaszthatók, alakíthatóak. A felső szinti irodákhoz fedett teraszok is tartoznak. A liftektől délre található térrész mindegyik szinten közösségi térként működik. A vizesblokkok és a teakonyha a lépcsőház mellett helyezkednek el. Ebben a vonalban kapnának helyet a tárgyalók, tárolók is. Az épületen belül ~2940 m2 iroda kerül kialakításra, ez 15m3/fő térfogatra 2,75 m átlagos belmagasságra számítva ~540 fő számára nyújt elegendő helyet.

„B” épület

Az épület oldalfolyosós kialakítása megmarad, a közlekedő az északi részen kap helyet. Erre felfűzve kerülnek kialakításra a vizesblokkok, illetve a szükséges igazgatási irodák, tárgyalók, egyéb helyiségek. Az épület pinceszintjén, ami az előcsarnokból megközelíthető, kap helyet egy edzőterem.

„C” épület

A meglévő konyha átalakítva, de a jelenlegi helyén megmarad. Keleti irányból gazdasági bejárat kerül kialakításra hozzá. Az étterem fogyasztótere ettől nyugatra található, a főbejárata a Dózsa György út út felőli új parkra néz, amihez északi irányból kapcsolódik a szükséges vizesblokk. A konyha felett egy külön étkezőt alakítunk ki az irodaépületben dolgozók számára vizesblokkal. Ilyen módon az étterem önálló rendeltetésű egységként is tud működni, és képes ellátni az „A” és „B” épületben dolgozók igényeit is. A jelenlegi pinceszinti helyiségek közül a konyha alatti gépészeti helyiséget tartottuk meg, változatlan funkcióval.

Parkolóház

A félszint eltolásos parkolóház a Dózsa György útról nyíló feltáró úton keresztül megközelíthető. 179 parkoló került itt elhelyezésre. A Délnyugati sarkában található a lépcsőház lifttel. A földszinten egy zárt folyosóval kapcsolódik az előcsarnokhoz. A pinceszinten kap helyet a kerékpártároló, innen közvetlenül megközelíthetők a „B” épület pinceszintjén elhelyezkedő edződtetem öltözői.

Anyaghasználat

Az anyagok megválasztása során a legfontosabb szempont az „A kategóriás” irodaépülethez megfelelő magas minőségű anyagok, elegáns felületképzések alkalmazása volt.

„A” épület

Az épület homlokzatának domináns részét függönyfal és üvegszerkezetek képzik. Az épülettömeget körülölelő keretet matt, táblás burkolat képzi, alatta hőszigeteléssel. A nyugati és keleti homlokzaton perforált kialakítású lemezeket helyezünk el, így mögöttük elhelyezhető nyílászáró. Ilyen módon a nyílásképzés nem változtat a tömeg elemi formálásán. A földszinti épület alá csúszó tömeg világos kőlap burkolatot kap hőszigeteléssel. Az épület meglévő lábai hangsúlyos, fehér színezésűek.

„B” épület

Az épület homlokzatait hőszigeteljük és vakoljuk, a használt színek visszafogott törtfehérek, szürkék.

„C” épület

Az alacsonyabb tömeg, ami az „A” épület alá csúszik, az azon a részen megjelenő, kőlap burkolatot kap hőszigeteléssel. A magasabb tömeg felületképzése szintén hőszigetelve, majd vakolva készül. Színe ebben az esetben is kevésbé hivalkodó szürke. Az étterem fogyasztótere és az irodaépület étkezőjének homlokzata függönyfal szerkezettel készül.

Parkolóház

Az épület látszó vasbeton szerkezetekkel készül. Homlokzata annak érdekében, hogy térelhatárolás létrejöjjön, azonban ne legyen zárt, áttört ponyvaborítást kap. Az irodaépület étkezőjével szembeni szakaszon fém huzalokra futó növényzet kerül. Az előcsarnok felé vezető bejárat függönyfal szerkezetű.


Gazdaságosság, fenntarthatóság, környezettudatosság

Az épület gazdaságos működtetésének feltételeit vizsgálva határoztuk meg az épület szerkezeteit. Minden épületet hőszigetelünk és korszerű, jól hőszigetelő nyílászárókat kap. Az ideális épületklimatizáció elérésének érdekében, a nyári felmelegedés és téli lehűlés mérséklése miatt, a déli homlokzat függönyfala elé egy másodlagos üvegburkot helyezünk el, ami mögött biztosított a levegő szabad áramlása, ilyen módon klímaburkot képezve a homlokzaton. A két réteg között fém árnyékolókat helyeztünk el. Emellett az épület előtt húzódó út zajterhelése ellen is védelmet nyújt. A B épület déli homlokzatának árnyékolásához a homlokzat elé fém huzalos szerkezetre lombhullató növényeket futtatunk fel.

Az épületek tetején teljes felületen napelemeket helyezünk el. Az így nyert energia az épületek fűtéséhez, hűtéséhez, szellőztetéséhez lehet használni. A helyiségekben aktív klímagerendákat helyezünk el a mennyezetre. 

Az esővíz felhasználásának lehetőségét is megteremtettük, melyet a növényzet öntözéséhez, a WC-k öblítéséhez lehet használni.

A tervezés során törekedtünk arra, hogy az újonnan kialakított komplexum a Zöld Várossá válás útján támogassa Miskolcot. A funkcionalista kialakítás mellett, a maximális zöld felületet igyekeztünk biztosítani. A lapostetők nagyrészét zöldtetőként alakítanánk ki, az épületet egy zöldsáv venné körül és egy jelentős homlokzati rész zöldhomlokzatot kap.

Hartmann Építész Kft.