Épülettervek/Középület

Kávák színes játéka - BCE kollégiumi és professzori vendéglakások

2017.11.06. 10:39

Hogy lehet jól élhető tereket létrehozni az adott tervezési programra a szűkős lehetőségek mellett? Erre keresve a választ Siffel Béla és Siffel Gábor az adott L-alakú beépítést találta a legideálisabbnak, ahol megvalósítható volt a kompaktság mellett élhető, világos belső és külső terek kialakítása. A tervet a Bírálóbizottság II. díjban részesítette. 

Kompakt épület

A tervezési program és a helyi adottságok egy kompakt és szinte patika mérleggel kimért épületet kívántak meg. Ennek érdekében tiszta térszervezésre és multifunkcionális terek és térérzetek megalkotására törekedtünk. A feszességet és a cellás jelleget oldandó, ahol lehetett a köztes tereket egybe nyitottuk vagy nyithatóvá tettük. Fontosnak tartottuk, hogy a külső-belső udvar minél inkább belső tér részévé válhasson. Így jött létre az alapkoncepció, ami vertikálisan tisztán szétválasztott funkciókból áll és alaprajzi szinten pedig a cellás rendezettséget feloldó közösségi belső és külső terekből épül fel.Utcakép, környezet

A Belső-Ferencváros tipikus sűrű beépítésű belvárosi környezet, ahol az utca hangulatát és a térérzetet, az épületek két dimenziós homlokzati felülete, azon belül homlokzatok osztása (párkányok) és a nyílászárók ritmusa határozza meg. A tervezett épületünk szomszédos környezetében is fellelhető ezen építészeti elemek rendszere, logikája, amibe kisebb feszültséget hoz a két szomszédos épület közötti jelentős magassági különbség. Ez a helyzet egyszerre kihívás és lehetőség is. A hagyományos homlokzati struktúra és a magassági "feszültség" helyzetébe beékelődő foghíj beépítés, hogyan tudja a meglévő utcaképet tovább gazdagítani és a helyzetet kezelni úgy, hogy közben az új funkció nyújtotta igények is érvényesülni tudnak. Ebben az esetben a beépítésből és tervezési programból adódó épület tömeget tagoltuk a szomszédos házak párkányai által meghatározott karakteres horizontális osztásokkal és közben a kollégiumi szobák cellás jellegének feszes rendszerét az ablak kávák egyéni színes dinamikájával oldottuk fel.


Udvar, zöldfelületek

A tervezett kollégium életében úgy gondoljuk jelentős szerepe van a belső udvarnak, belső térnek. Ez egyben az épület külső intim tere. Ezt szem előtt tartva a koncepciónk az volt, hogy minél több szinten kiaknázzuk a benne rejlő lehetőségeket és egy több szintes udvart hozzunk létre, amelyek a belső terek kiegészítései és minél több zöldfelülettel rendelkeznek.

Szintenként ez a következő képen valósult meg:

 • Földszinti udvar: a kollégium nyitott szintje, ahol a legsűrűbb és legváltozatosabb lehet az élet, ezért itt úgy gondoltuk, hogy egy burkolt és kismértékben zöldfelülettel rendelkező tér a megfelelő, ami bírja a jelentősebb és változatosabb igénybevételt is (pl.: rendezvények). Itt fontos eleme a koncepciónak, hogy a belső közösségi terek (aula, kisterem és sportterem) mindegyike rendelkezik udvari kapcsolattal és akár az egész földszint is egybenyitható adott esetben. Az intenzív használatra alkalmas kialakítás mellett sikerült látványosabb zöldfelületeket is becsempészni a térbe, amelyek tovább növelik a környezeti élményt.
 • 1. emeleti kert: ez a szint már tisztán a kollégisták tere, ahol megvalósítható egy belső intimebb udvari kert. Ennek két szempontból is nagy jelentősége van: egyrészről ez az egyik olyan hely, ahova el lehet vonulni, ahol egy kollégista nyugalmat találhat, másrészről a belső udvar szempontjából jelentős zöldfelületi látvánnyal bír, ami az egész belső udvari miliőt emeli.
 • Általános szinti teraszok: a kollégiumi lakószintek közösségi tereinek fontos külső kiterjesztései a teraszok, amelyek a kompakt lakószintek zártságát oldják és minden szinten megadják a külső tér élményét.
 • Tetőkertek: az épület tömegformálásból adódóan, ahol lehetett próbáltuk kihasználni a lehetőséget és tetőkerteket létrehozni. Ezek a külső terek a közösségi közlekedőkből jól megközelíthető tetőteraszok/zöldtetők. Az itt megvalósítható tetőkertek mind egyéni, mind közösségi szinten jól használható és értékes terek lehetnek.Homlokzatképzés

Az utcai és udvari homlokzat kialakításánál egységben gondolkodtunk, de közben szem előtt tartva a két homlokzat eltérő jellegét. Mindkét esetben a kollégiumi szobák cellás, zárt rendszerének tömege alkotja az alapmagot, amit táblás homlokzat burkolatoz kapott. Ezt a nagyon rendezett alaphelyzetet értelmeztük át, aztán a kávák színes és egyedi "játékával", majd a belső udvari homlokzaton tovább lazítottuk az üvegezett közösségi terekkel, teraszokkal, zöldtetőkkel és a zöldfalak felületeivel.

A tervezett homlokzati anyagok:

 • világos szürke ragasztott táblás burkolat
 • szines ragasztott táblás burkolat
 • fehér színű ragasztott táblás burkolat
 • antracit színű alumínium nyílászáró
 • üveg korlát/üvegportál
 • zöldfal és fűszernövényes kaspó-fal
 • antracit színű fémlemez tetőfedés

 

Kollégiumi élet

A kollégiumi lét kettőségének térbeli kivetülése az egyéni és közösségi terek lehetősége. Fontosnak tartottuk, hogy ezek a terek - főleg a sokszor hiányzó egyéni terek, az "elvonulás" terei - létrejöjjenek. A belső terekben ez főleg az egyén ágya, a szoba intimitása, amit kiegészítenek a szintenkénti tanulószobák és tetőszinten elhelyezett média terem. Az egyéni, személyes belső terek mellett a számos tetőkert és szintenkénti teraszok nyújtanak lehetőséget további elvonulásra.


 

Szintenkénti funkciók

Pinceszinti mélygarázs
A tervezett pinceszinti kialakítással (félszint eltolásos parkoló szintek) megoldható a parkolás rámpás kialakítása, ami megkönnyíti az üzemeltetést. A szükséges parkoló szám (65 db) megvalósítása érdekében egyes parkolók csökkentett méretűek (OTÉK alapján) és 4 db gépi parkolót helyeztünk el. A -3 pinceszinten helyeztük el a szükséges sprinkler gépházat és a hozzá csatlakozó sprinkler tüzivíz tartályt, ami az utolsó parkoló félszint alatt helyezkedik el. A félszintes parkoló rendszer előnyét kihasználva a -1 pinceszinten alakítottuk ki a közmű fogadó helyiségeket, gépészti helyiséget és előírt tárolókat. Az utcai rámpás lejáróval szemben poziciónáltuk a kerékpár és kukatárolót. A kukák mozgatására a rámpa falán elhelyezett gépi mozgatás szolgálna.

Földszint
A földszint a nyitott nagy közösségi élet tere. Itt találhatók a külsősök által is látogatható terek (aula, büfé, előadóterem) és egyben a kollégiumi lakókat kiszolgáló irodák és sportterem. Az épület kompaktsága miatt fontos, hogy a földszint terei jól variálhatók és átláthatók legyenek. Előadóterem: a főleg délutáni és esti előadói használat mellett a kiegészítő időben, mint a büfé fogyasztó terének kiegészítése üzemelhet. Fogadótér: az épület előcsarnoka amellett hogy a megérkezés, beléptetés helye, teret biztosít a külsős látogatóknak a találkozásra, a büfé fogyasztó tere is egyben, továbbá rendezvény esetén a bejárati szélfogó melletti fogyasztótérben található mobil pult, mint ruhatárrá tud átalakulni.

Sport terem
A sport részére kialakított terem szintén multifunkcionális tér, mivel a sport mellett mint rendezvénytér is hasznosítható, főleg a belső udvari kapcsolatával. A sport teremhez kapcsolódóan kialakítottunk egy kisebb szauna helyiséget is.


 

Udvar
A földszinti udvar pozíciója és térkapcsolata az előadóteremmel, fogadótérrel és sport teremmel lehetővé teszi, hogy mindegyikkel együtt vagy külön-külön is egységet alkosson. Így az adott használathoz, eseményhez mérten az udvar, mint a belső terek kiegészítése jelentősen tudja növelni a rendelkezésre álló teret. További lehetőség a földszinti udvar mobil ponyva/vászon fedésének kialakítása, ami csökkentheti az időjárási kitettséget.

Irodák, személyzeti öltözők
A földszinti beléptetési pont mellett, a lakók által minden nap érintett részen helyeztük el az irodákat és az üvegfallal "nyitottá" tehető kollégiumi titkárságot. A földszint alárendeltebb részén, a sport öltözők mellett kapott helyet a személyzeti öltöző és az orvosi szoba.

Recepció, beléptetés
A bejárat és fogadótér központi része a recepció, ahonnan jól felügyelhető a földszint egésze és közvetetten az épület egésze. Fontos része a beléptetési pontok (automatikus beléptető kapuk és akadálymentes kapu), ahol lakók ellenőrzött beléptetése megvalósítható.

Kollégiumi szoba szintek
Az 1-7. emeletig találhatók a kollégiumi szobák és a hozzá kapcsolódó közösségi terek és kiegészítő helyiségek. A szinteket a lépcsőházon és a 2 db lifttel lehet megközelíteni a földszinti beléptető rendszeren keresztül. A liftet és a lépcsőházat az épület és a lakószintek súlypontjába pozícionáltuk, hogy a szobák minél könnyebben megközelíthetők legyenek. A szintek alaprajzi elrendezése közel azonos, az 1. emelet annyival egészül ki és tér el a többi szinttől, hogy itt található a lakók részére kialakított egyik tető kert és ezen a szinten helyeztük el az akadálymentes szobát is.


 

Szobák
A szobák elrendezését és méretét a tervezési program és a beépítési korlátok figyelembevételével alakítottuk ki. A szobák kétágyasak és két szobához egy közös fürdőszoba tartozik. Az általunk fontosnak tartott egyéni intimitás érdekében javasoljuk a legkisebb és az egyik legfontosabb egyéni tér, az ágy átgondolt és egyedi kialakítását, például állítható ágy magassággal vagy mobil elválasztó elemek alkalmazása, ami lehetőséget tud biztosítani az igény szerinti időszakos szeparációra.

Közösségi terek,kiszolgáló funkciók
A szobák cellás jellegéből adódó sűrű és "feszes" kialakítását oldandó törekedtünk arra, hogy a közösségi terek, közlekedők minél inkább egybelátható teret alkossanak, amit a szintenkénti közösségi teremnél alkalmazott üvegfelületekkel értünk el. A kiszolgáló funkciókat (wc, mosoda, hulladéktároló) próbáltuk minél kompaktabban kialakítani és az alárendelt, ablaktalan csuklópontban elhelyezni.

8. emelet
A legfelső lakószinten - a kollégiumi szobák felett - helyeztük el a 4 db professzori vendéglakást, továbbá egy betegszobát, ami adott esetben rövid időszakra a professzori lakásokhoz kapcsolódóan, mint vendégszoba is szolgálhat. A professzori lakások közel azonos kialakításúk. A tervezési programban ajánlott területekkel számoltunk, de azokat a használati szempontból átértelmeztük. A professzori lakásokat és egyben a kollégiumi szobákat kiegészítendő egy-egy különálló tetőkertet (tetőteraszt) hoztunk létre.

9. emelet
A legfelső szinten alakítottuk ki a tanuláshoz/kutatáshoz szükséges számítógép termet (média helyiséget), ahol a kollégiumi nyüzsgéstől kicsit eltávolodva lehet tanulni, kutatni, dolgozni. Itt kapott helyet a kazánt tartalmazó gépészeti helyiség is.

Akadálymentesítés
A tervezett épület kialakításánál az akadálymentesítést szem előtt tartottuk, úgy mint akadálymentes parkolók, belső közlekedőrendszer, akadálymentes wc és akadálymentes szoba kialakítása (1. emelet) az előírásoknak megfelelően.

Siffel Béla, Siffel Gábor