Pályázatok

Kecskemét, a Főtér és környezete építészeti megújítása — ötletpályázat

2009.07.07. 12:05

A pályázat célja, hogy a téralkotás lehető legtöbb elemében adjon gondolatokat az egységes összkép, funkcionális összetartozás erősítéséhez, újrateremtéséhez.
A pályaművek postára adásának határideje: 2009. szeptember 14.

A tervpályázat kiírója: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
A tervpályázat lebonyolítója: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Osztály

A tervpályázat tárgya: A Főtér és környezete építészeti megújítása
A tervpályázat célja: A tervezési terület fejlesztési lehetőségeinek, azok irányainak feltárása, látványi gazdagítása olya módon, ami segíti a turizmust, új arányt mutat a használatra, az építészeti értékmegőrzésre.

A tervpályázat jellege: nyílt
A tervpályázat formája: ötletpályázat
A tervpályázat benyújtása: titkos

Részletes program:
Kecskemét központja valójában egy térfüzér, mely a Kossuth, Szabadság, Széchenyi, Lestár terek együttese, melyekhez szervesen kapcsolódik a Deák tér, a Katona József tér, a Piaristák tere, a „Centrum-Skála” áruház, valamint a Piac tér és épületegyüttese.

Az évek során a téri összetevők egymástól olykor eltérő módon és minőségben fejlődtek, vagy nem fejlődtek. A még mindig jól érezhető összetartozás, egység hol jobban, hol kevésbé csorbult. A pályázat célja, hogy a téralkotás lehető legtöbb elemében adjon gondolatokat az egységes összkép, funkcionális összetartozás erősítéséhez, újrateremtéséhez. Van ahol csak burkolat és utcabútor javaslatának szintjén, máshol területfelhasználási, forgalomszabályozási, beépítési ötletekben is gondolkodva.

Mindenképpen szabadon gondolkodva. A mellékelt szabályozási terv-kivonat segíteni és nem korlátozni hivatott az ötletpályázatot. A benne foglalt elemek mind területfelhasználási, mind beépítési, közlekedési szempontból módosíthatók.
Az ötlet-tervpályázat célja a rehabilitáció és az útkeresés. Keresése annak, hogy milyen eszközökkel és megoldásokkal lehet a FŐTERET az ahhoz kapcsolódó városövezetet megújítani, illetve új egyedi elemekkel vonzóbbá tenni.

Az ötletpályázat a realitás és az „álom” ötvözete. A kiíró elvárása olyan javaslatok, ötletek keresése, amely alapja lehet a városközpont – történeti városmag hosszútávú, értékvédelmi alapon történő fejlesztésének.

A városközpont multifunkcionális kialakításával összefüggő elvárások

  • a FŐTÉR szervező funkciójának megtartása,
  • a „bevont” tömbök karakterjegyeinek bemutatása, kiegészítése,
  • a javasolt használat, funkció igazolása,
  • a városközpont meglévő, jellegzetes arculatának megtartása mellett a multifunkciós elvárásokból adódóan nem kizárható az újszerű elemek megjelenése sem.

Határidők:
a) A tervpályázat meghirdetése, a kiírás árusításának kezdete: 2009. június 22.
c) A kérdések határideje: 2009. július 10.
d) A kérdésekre adott válaszok határideje: 2009. július 17.
e) A pályaművek postára adásának határideje: 2009. szeptember 14.
f) A pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2009. október 15.
g) A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2009. október 31.
h) A díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2009. november 30.

A tervpályázati dokumentáció 10.000 Ft (bruttó) összegért megvásárolható:
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Főépítészi Osztály
(Kecskemét, Kossuth tér 1. I. em. 34.)

forrás: kecskemét.hu