Épülettervek/Hallgatói terv

Kerámia műhely és alkotóház Csíkdánfalván

2016.10.03. 09:30

Horvát Noémi terve a Csíki-medence egyik falujának egykori fontos gazdasági tényezőjét, a feketekerámia készítést hozza vissza a faluba, amivel együtt új közösségi teret és a falu főterének új karaktert is teremt.

Diplomatémám helyszínéül szülőfalumat, Csíkdánfalvát választottam, amely Erdélyben a Felcsíki-medence középső részén fekszik. Dánfalva a feketekerámia és a felcsíki csergekészítés hazája, ám a régen jól működő üzem három éve bezárta kapuit az utánpótlás hiánya, az érdeklődés csökkenése, valamint egyéb gazdasági okok miatt. Ebben az üzemben dolgozott nagymamám, így sok mindent hallottam tőle a kerámiáról, mindig csodáltam az előállított termékeket, ezért is nagy veszteségnek érezném, ha kihalna ez a mesterség, amely a falu jelképévé vált.

Az 1952-ben alakult szövetkezet egy a falu központjában, a főút mellett álló, egykor családi házként funkcionáló épületbe költözött, amelyet a lehetőségek szerint fazekassághoz alkalmassá tettek. Az épület a ’20-as években épült, így mára már meglehetősen felújításra szorul. Azon felül, hogy a kerámiaüzem és a szövöde épülete is évek óta üresen áll, a frissen felújított, gondozott faluközpont megjelenésén is sokat ront, a közvetlen szomszédságában álló 16 lakásos társasházzal együtt. Ezen okok miatt szerettem volna diplomatervem keretén belül a régi kerámiaépületet újragondolni, valamint annak környezetét, a falu lelkét koncepciószinten élhetővé tenni.

A tervezett épület három egységből áll: műhelyből, alkotóházból és kiállítótérből. A műhely a meglévő épület átalakítása, funkcionális átrendezéssel. Az alkotóház földszintje meglévő épület, amely emeletráépítéssel egészült ki, így teremtve szálláslehetőséget. A régi szövöde épülete bontásra került, a helyén létesült a kiállítótér, amely galériával is rendelkezik. Az épületek déli oldalán fedett-nyitott részek vannak, melyek tornácként szolgálják az árnyékolást, raktározást, és a kültéri munkavégzést, közösségi programokat.

A műhely épülete esetében az eddigi logikátlan technológiai sorrendet átszerveztem. Az agyag a gazdasági kapun keresztül érkezik a hegyről az agyag előkészítőbe, majd a korongozó műhelybe. A száradás után a díszítő műhelybe, ezt követően a kemencébe kerül, aztán pedig a mázazó-mosó műhelybe. Ezután a kész termék kikerülhet a bolt polcaira, vagy a raktárba. Az alkotóház földszintjén szintén ezek a funkciók találhatóak a gyerekek számára, az emeleten pedig a szállások és egy közösségi tér kapott helyet. A kiállítótér épülete egy légterű, de mobil falakkal kisebb csoportos szobákká alakítható, felső részén galériával. A bejárat előtt egy fedett-nyitott tér biztosítja az átmenetet a bel- és kültér között, illetve közösségi helyként is szolgál a falu lakói számára.


A meglévő épület 44 cm vastag tömör téglafallal rendelkezik, amely a terven látható helyeken törtfehér vakolatot kap, illetve látszó téglafelületként megmarad, a könnyűszerkezetes épületrészek pedig fenyőfa burkolatot kapnak. A belső felületképzés fehér vakolatból, valamint rétegelt lemezburkolatból áll. A padlóburkolatokat tekintve a földszinten majdnem mindenhol csiszolt betonfelület található, az emeleten hajópadló, a külső burkolt terek faburkolatosak. A tető új, fekete kerámia cserépfedést kap, ez egyrészt jelzi a funkciót, másrészt pedig az anyagok kontrasztossága szépen emeli ki az épületet. A fekete kerámia ezen felül megjelenik még homlokzati részletekben is, mint az északi fal törtkerámia díszítése, továbbá a hirdetőtáblaként is működő, kinyitható árnyékolók is fekete kerámia anyagúak.

A Kerámia Műhely és Alkotóház azon felül, hogy illeszkedik a faluközpontba, javít annak megjelenésén, továbbá munkahelyként szolgál a környék lakóinak, motiválja a gyerekeket, és összekovácsolja a falu közösségét.

Horvát Noémi

 


 

Opponencia

Témaválasztás

Egy hiteles és elkötelezett gyógyító szándékot ismerhetünk fel Noémi munkájában. A választott téma személyes indíttatású, ez növeli hitelét, egyben közösségi hasznot hozó elképzelés, ez mutatja elhivatottságát. Valóban, ilyen értékfelismerő, rehabilitációt segítő, a helyet értő, szerető és hálás bevatkozásokra van szükség Csík falvaiban.

Ezt a perifériaként leminősített vidéket cinikusan nem építette, majd elépítette, utóbb pedig leépítette a rendszer. Mostoha gőgjével, fokozatosan és kegyetlenül alélt tétlenségbe csúsztatta lakóit. A szegénység, az ebből származó dermedtség jellemzi Székelyföldet, bár ennek talán egyetlen haszna,
fejlődés híján, a jól konzervált településszerkezetekben, a több száz éves faluszövetekben és a muzeálisnak számító öreg portákban mutatkozik meg. Noha napjainkra, a már ki tudja, hányadik társadalmi gyorsításban ez az illúzió is rohamosan szertefoszlik.

Témakezelés

A dánfalvi fazekasház, mely valamikor csendes szerénységgel, lehetőségeihez mérten nőtt bele a faluba, megőrizte a soros telekrendszert. A műhely megmaradt a házakhoz illeszkedő méretében, udvara is az igényekhez alakulva még a porta lenyomatát hordozza. Sosem lett nagyvállalkozás, mely a falut kibillentette volna egyensúlyából. Noémi jól felismerte ezt az illeszkedő készséget, és értékes szervező elvként maga is tovább használta. A két,
működésében egybevont portán úgy alakította a részeket: házakat, tereket, funkcionális mezőket, hogy a régi telkek lenyomata azért megmaradjon, miközben a kikopott, szakadt faluszövetet egészségesen újra növesztette, szövögette.

Túl a munkateremtő program és értékhelyreállítás szociális vetületein, melyek üdvös voltát most nem ecsetelem, ez egy faluképi szempontból sikeres rehabilitációs terv azért, mert illeszkedik, miközben a faluközpont erejét is visszaadja. A jó felújítások példaértékűek lehetnek ma az eltévedt értékrendű falusi társadalomban. Ez itt egy jó oltvány az öreg szervezeten, szándékában és elképzelt alakjában egyaránt.

Minőség

Ház, tornác, udvar és csűrszerűen beforduló melléképület, mind rendben van: ritmikus és szövetet alkot, újraalkot. Helyreáll a régi egész, ugyanakkor a szérű felőli agyaghordás is ésszerűnek tűnik. A tervezett mű nagyon helyesen kerüli az édeskés fogalmazást. Erre sajnos a helyi önsajnáló, sokat búsuló, de idillre vágyó, vagy éppen ésszerűtlen kivagyi virtusokban megmutatkozó lakosság giccs-szeretete bizony predesztinálja az építészeti próbálkozásokat.

Markáns értéke tehát e tervnek magabiztos visszafogottsága. Az épülettestek alakja, a részletképzések, a külső és belső terek kialakítása mind azt mutatja, hogy szerzőnk képes a helyzetet uralni, nem sétál bele romantikusnak ígérkező csapdákba. Véletlenül sem enged a csábításnak, hogy az udvarok egyesítésével egy igen szép kerengőt alakítson ki. A műhely déli tornácos nyitása ugyan ezt a gesztust szinte kérné, de az alkotóház északi falának szigorát tudja,
hogy nem szabad feláldozni. Az ilyen tűzfalak vakolatai mindig a legszebb karcolatát hordják a szél lengette ágaknak, azokról a fákról, melyeket tövükbe illik ültetni. Ez a helyes döntés, mindig is így viselkedtek a telekszomszédok, az északos tornác kényszerű. Amúgy a részek rendeltetése is ezt az elhatárolást diktálja. Nem utolsó sorban telekfoglalás tipológiája így érvényesül hitelesen.

A homlokzatok és a részletképzések, akárcsak a választott anyagok, mind ennek a józan igazságnak a követői. Szellemesen szép gesztus a fekete kerámiacserép választása. Ha valaki túl előkelőnek gondolná itt az engóbozást, talán tekintse meg a közelben a kettétört pályájú Antal Vidor kiemelkedő szépségű községházát a múlt század elejéről. Ezután indokolatlannak tűnhet bármilyen aggodalom a dánfalvi eleganciát illetően.

Némi kritika

Apró kételyeim közül megemlítek kettőt. Érthető a telekosztást kirajzoló homlokzati gesztus, ugyanakkor elég gondozatlan és rosszul karbantartott még nálunk egy falun áthaladó országút ahhoz, hogy tőle pár méterre egy alkotóházi előadóterem földig érő ablakai ne sározódjanak be méltánytalanul.

A választott betonkocka járdafelület is valószínűleg a visszafogottság gesztusa. Minálunk ezt az anyagot kellően kompromitálták már igénytelen koncepciókban. A közelben sokfelé fejtik a szürke andezitet, ebből időtlen szépségű kiskockakő készül.

Ajánlás és dicséret

Bezárva mondandómat, Horvát Noémi diplomamunkáját kiemelkedően empatikus, hasznos és szép építészeti tervmunkának tartom, melyet előremutató gondolatisággal talált ki. Mintaszerű lehetne ezen a vidéken.

Tövissi Zsolt