Közélet, hírek

Kiegészítés

2005.02.09. 18:36

Az ING-é lehet a budai Skála című rövid hírünkhöz (2005. január 14.)

Kiegészítés

Az Erick van Egeraat iroda kifogásolta, hogy Új budai városközpont - Az ING-é lehet a budai Skála című rövid hírünkben (2005. január 14.) a következő mondat jelent meg: "Szerkesztőségünk értesülése szerint mégis ilyen értelemben készültek tervek az Erick van Egeraat irodában: egy korábbi, igen tömör beépítést mutató változatot már bemutattak a fővárosi tervtanácsban, ahol az nem nyert tetszést."

A fentiekhez kiegészítésül idézzük a Fővárosi Tervtanács 2004. május 27-i Állásfoglalását:

"A Tervtanács megállapította, hogy a bemutatott terv a tervezési területre hatályban lévő szabályozási terv paraméreteit kielégíti, a program funkcionális összetételét és nagyságrendjét nem vitatta.

Két kérdésben azonban nagyon határozott álláspontot képviselt a Tervtanács, egyrészt túlzottnak találja a tervezési területen elhelyezni kívánt parkoló mennyiségét, javasolja a hatályos jogszabályok és a kiszolgáló úthálózat kapacitásának figyelembevételével a parkolószám csökkentését, javasolja ugyanakkor az aktív zöldfelület növelését.

A Tervtanács azonban magát a beépítési koncepciót vitatta, ezzel kapcsolatban megoszlottak a vélemények. A többség egyetértett abban, hogy a tervezett beépítés nem illeszkedik a környezetben kialakult városi struktúrába, ezért javasolja a terület keresztirányú tagolását, a Bercsényi és Kőrösy József utca közötti kapcsolat kialakítása érdekében passzázsok létesítését. (...)

A Tervtanács, tudomásul véve, hogy a jelenleg bemutatott beépítési koncepció a későbbiekben átdolgozásra kerül, azt javasolja, mivel a Móricz Zsigmond körtér környezetére - e területet is magába foglaló - hatályban lévő szabályozási terv felülvizsgálata jelenleg folyik, e telek új beépítési koncepciója a rendezési terv tárgyalásával együtt kerüljön bemutatásra, mivel csak együttes bemutatás esetén értékelhető."

A fentiek sommás összefoglalása volt a kifogásolt mondat, amit a Tervtanácson elhangzottak és a fenti idézetek is megalapoznak. Az Állásfoglalás végső megállapítása:

"A Tervtanács a tervezők munkáját elismerve az ülésen elhangzottakat és az opponensek véleményében foglaltakat a tervezők figyelmébe ajánlva, a bemutatott terv elvi építési engedélyének kiadását nem kifogásolja."

vm.