Közélet, hírek

Kiemelt beruházás lett a BCE Ménesi úti campusfejlesztése

2022.02.17. 12:32

A projekttel kapcsolatban nem kell lefolytatni településképi véleményezési eljárást, valamint építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt sem kell beszerezni, emellett meghatároztak néhány egyedi szabályt is az új rendeletben. A jelenlegi épület részleges bontása már zajlik. 

A február 16-i Magyar Közlönyben jelent meg az a kormányrendelet, amelynek alapján a Budapesti Corvinus Egyetem Ménesi úti campusfejlesztése bekerült a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé. 

A beruházással érintett ingatlanra vonatkozóan a beépítés egyedi szabályait is megállapították, azzal, hogy a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a vonatkozó bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, valamint, ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

A 2-es és 3-as bekezdésekben felsorolt egyedi szabályok a következők:

- az ingatlanon oktatási célú épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, azzal, hogy az ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények értelmében az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter, az épületmagasság nem haladhatja meg a meglévő épületmagasságot, valamint az épületeken síktáblás napelem, napkollektor szabadon helyezhető el, az attika rátakarásának figyelembevétele nélkül

- a beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók, létesítendő autóbusz-várakozóhelyek számát azzal az eltéréssel kell meghatározni, hogy a telken belül elhelyezendő parkolóhelyek száma legfeljebb 23 darab, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani

Ezek mellett arról is rendelkeznek, hogy a beruházás esetében településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt sem kell beszerezni. 

A projekt részleteiről a külön erre a célra létrehozott honlapon osztanak meg időnként információkat. A bontás alatt álló jelenlegi épület történetéről szóló cikkben azt írják, 1978-ban adták át, és az Államigazgatási Főiskola kezdte meg itt működését. A terveket a LAKÓTERV-től  készítette. 2000. január 1-jével az intézmény beolvadt a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetembe (2004 óta Budapesti Corvinus Egyetem), majd 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási karaként működött. A Közszolgálati Egyetem 2020-ban végleg elköltözött innen, az év szeptember elseje óta a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány birtokolja a korábban állami tulajdonban álló épületet, és ekkortól folyik az új campus tervezése is.A honlapon leírtak szerint az elképzelések alapján 2023-ban adhatják át. "A fejlesztés nem csak az Egyetem tereinek mennyiségi növekedését eredményezi, hiszen funkcióbővüléssel is jár majd. A fejlesztés célja, hogy az Egyetem számára létrejöjjön egy hazánkban kiemelkedő, technológiaintenzív, inspiráló terekből álló, jövőorientált új Campus. (...) Az épület az Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány tulajdona, ahogyan a projekt koordinációjáért is ők felelnek, a Campust pedig hosszú távon az Egyetem fogja használni. A lehetőségeket tehát az Alapítvány biztosítja, a fejlesztés tartalmának vízióját pedig az Egyetemmel közösen alakítjuk ki."

Néhány főbb eleme is kiderült a koncepciónak, ezek szerint "a hagyományos, tantermi keretek között zajló oktatási funkciók mellett kreatív kooperációra alkalmas oktatási terek is helyet kapnak itt, valamint dedikált helye lesz a kutatásoknak, vállalati partnerekkel közös innovatív projektek megvalósításának. A Campuson számos közösségi tér is létrejön, valamint sportolási lehetőségek is nyílnak majd. Emellett a fejlesztés révén bővülnek a kollégiumi funkciók is. Az új Campuson a csendes elmélyülésre lehetőséget adó olvasótermek, valamint egyéni és csoportos tanulási terek is elérhetőek lesznek. Mindemellett a Campus fontos új funkciója lesz az adattér, amely az adattudomány iránt érdeklődő hallgatók és oktató-kutatók számára készülő adatelemzési és adatvizualizációs kreatív hub lesz." Az épület a tervek szerint LEED Gold fenntarthatósági minősítés kritériumai szerint épül. Az építkezés összköltsége nettó 13,9 milliárd forint.