Nézőpontok/Vélemény

Király utca 40.: „nem fér bele a házba mindaz, ami benne van”

2010.10.08. 12:48

Az opponensi vélemény bár tartalmaz kritikai elemeket, elfogadásra javasolta a Citinvest Kft. tervét a Király utca 40-re tervezett épülettel kapcsolatban. A Központi Építészeti- Műszaki Tervtanács jelenlegi formájában nem ajánlja engedélyezésre, de átdolgozás után újra megvizsgálná a tervet.

A Király utca 40. szám alatti Hild épület sorsát évek óta komoly médianyilvánosság övezi, civilek, városvédők, műemlékesek tiltakoztak a ház bontása ellen. A korábbi bontási engedélyt felülvizsgálta a Közigazgatási Hivatal, és az a döntés született, hogy az épület utcai traktusát meg kell tartani és az eredeti homlokzatot vissza kell állítani.

 

 

 

A szomszédos telken álló, a Vasvári Pál utca 4. szám alatti épületet már korábban elbontották, a Hild háznál a tetőszerkezetet bontották el teljesen. Két évvel ezelőtt, a Központi Tervtanács már tárgyalta a Király u.40. szám alatti társasház építési engedélyezési tervét (együttesen a Vasvári Pál utcai telekkel, amelyre háromszintes idősek otthonát képzelt el az önkormányzat). Akkor a tervet átdolgozás után engedélyezésre ajánlotta a tervtanács.

Időközben azonban a tulajdonos felülbírálta saját, korábbi elképzeléseit és az idősek otthona mellett – mely funkciót az Önkormányzat a telek eladásánál kikötötte – irodaházként kívánja a területet hasznosítani. Ezért új megbízást adott ki a Citinvest Kft-nek az új projekt megtervezésére.

 

 

 

A területre érvényes KSZT beépítési paraméterei, és a tervezett mutatók:
építési övezet: VK-VI-R
maximum beépítés: 80% - tervezett: 80%
szintterület: max. 5,5 - tervezett: 5,5
zöldfelület: min. 10% - tervezett: 10%
építménymagasság: 16-25 m - tervezett: 23,51 m
Vasvári Pál u. 6. számnál: 17,0 m - tervezett: 17,0 m
Parkoló szám: min. 155 db - tervezett: 156 db

„A műszaki adatokból kiderül, hogy a tervező valamennyi beépítési paramétert – igaz a maximumon – betartotta”- véleményezte a tervet Korényi András, opponens, a tervtanácsnak írásban megküldött értékelésében.

„A Közigazgatási Hivatal másodfokú határozatának megfelelően a Király utca 40. szám alatti Hild József által tervezett lakóház utcai traktusait meg kell tartani, és az eredeti homlokzatok helyreállítása szükséges. Ezt a feladatot a tervező mintaszerűen megoldotta, a főbejárat az eredeti helyére visszakerült, az alkalmazott homlokzati anyagok, nyílások az eredeti állapot szerint helyreállítódtak” - folytatja a vélemény.

 

 

 

Az opponensi vélemény alapján azonban, a tervezett magas tető síkjának megbontása idegen az eredeti klasszicista ház szellemétől. A szomszédos Vasvári Pál utca 4. sz. alatti telek összevonását a saroktelekkel, és az oda tervezett új épületrész magasságát, tetőkialakítását, és homlokzatképzését megfelelőnek látja Korényi András, de a középső részen a nyílásarányok megváltoztatása és a kőburkolat alkalmazása túlhangsúlyozáshoz vezetett véleménye szerint.

„A két épületrész összeépítése funkcionális szempontból jól sikerült, de kívánatos lenne, hogy az eredeti telekhatár az alaprajzi és a homlokzati kialakításban is megjelenjen a belső udvar felé.” Ennek szellemében elfogadásra javasolta a tervet, nem úgy a tervtanács.

 

 

 

A tervtanácsi zsűri több ponton is kritizálta a tervet. Egybehangzó véleményként fogalmazódott meg a klasszicista rend hiánya a tervekből: „át kéne fésülni, hogy rendezettebb legyen”. A zsűri véleménye szerint, a homlokzat megtartását szó szerint kell értelmezni, az utcai traktus teljes megtartásával. A zsűri hiányolta az alaprajzban a meglévő alaprajzi épület logikáját. Átgondolásra javasolta a bejárat hangsúlyozását, a nyílások ritmusát, az anyaghasználatot és a tetőkialakítást is problémásnak ítélte meg. A parkoló méreteit sem tartotta megfelelőnek a tervtanács, főleg annak függvényében, hogy idősek szállítását is be kellett volna kalkulálni a parkolóhelyek méreteinek kialakításakor. A tervezett kert tekintetében szintén bírálat érkezett a tervtanács részéről, mennyiben látja el valódi funkcióját. Bár a kerületi főépítész nem volt jelen, kollégája elmondta, hogy az önkormányzat és a befektető között komoly ellentétek vannak a kerthasználattal kapcsolatban. A kerületi főépítész nehezményezi, hogy autóval csak az irodán keresztül közelíthetőek meg az idősek otthonának apartmanjai, és véleménye szerint nem történt meg a teljes akadálymentesítés sem.

A tervtanács véleménye szerint, „nem fér bele a házba mindaz, ami benne van”. Ha a tervet áthatná az eredeti épület szelleme, akkor sikeres megoldás születne. Így jelenlegi formájában nem támogatja a tervtanács, de átdolgozás után újra megvizsgálná a tervet.

Az épületről korábban Vargha Mihály készített fotókat.