Épülettervek/Hallgatói terv

Klub-mozi Baja

2009.03.17. 12:48

Magára adó város nem létezhet mozi nélkül, ám Baján, Bács-Kiskun megye második legnagyobb városában körülbelül három éve nincs mozi. Lepsényi Ákos diplomadíjas terve egy új közösségi teret adna az alföldi kisvárosnak.

Témaválasztás
Egy magát városnak tartó településnek kulturális értelemben is központi szerepet kell betöltenie. Ennek a funkciónak alkalmazkodnia kell a település méretéhez. Ez a méret nem csak lakosságszámot, területi nagyságot, hanem sokkal inkább szellemi kapacitásbeli méretet, az ott élők szellemi kvalitását jelenti. Baja Bács-Kiskun megye második legnagyobb városa. Mivel nem megyeszékhely, korábbi közigazgatási, gazdasági helyzete megromlott, ennek ellenére mindig “város”  maradt. Ezért is nagy kulturális hiányosság és hiba, hogy Baján körülbelül három éve nincs mozi. A régi moziépületek közül ma már csak kettő áll, egyikben csempeüzlet található, másik üresen áll, leromlott állapotban és nincs is a város tulajdonában. A megváltozott igények (mozilátogatás rítusa, nézőszám, filmfajták) és a meglévő moziépületek alkalmatlansága miatt szükségesnek érzem Baján egy új, korszerű mozi létrehozását. Ennek tervezését választom diplomatémámnak.

 

 

Téma bemutatása
A téma érdekessége szerintem abban rejlik, hogy az általam választott helyszínen egy mozi  nem csupán egy épület kell, hogy legyen, hanem a köztér-közösségi tér kiterjesztett része is. A mozi funkcionális rendje beleillik ebbe az elképzelésbe, hiszen a mozi közösségi terei funkciójukban meg tudnak egyezni egy közterület funkcióival. Itt elsősorban kiszolgáló funkciókra gondolok, melyek szerintem egy belvárosnak fontos alkotóelemei.

        A mozi és a köztér közös elemei: kávézó, söröző, trafik, nyilvános WC, újságos, könyvesbolt, jegyiroda.

        A köztér elemei: biciklitároló, parkoló, galéria.

        A mozi elemei: vetítő termek, gépház, irodák.

Helyszín
A választott helyszín Baja belvárosában található a főtértől (Szentháromság tér) kétszáz méterre. Fő megközelítése a sétálóutca (Eötvös utca) felől van, ennek közepéről  merőlegesen indul nyugati irányba a Grauaug Ármin utca, ahol a tervezési terület található. A terület megközelíthető még a Péter Pál utcából is, mintegy “hátsó bejáratként”, innen történhet a terület megközelítése gépjárművel. Lényeges tényező a terület szintkülönbsége, a Grauaug utca kb. három méterrel magasabban van a Péter Pál utcánál.


 

 

Épített környezet
Az épített környezet a terület közelében változatos képet mutat. Az utcahálózat nem tervezett jellegű, spontán alakult ki. Keleti irányból, a fő megközelítés felől két oldalról egy emeletes, alul üzletekkel rendelkező bérházak közötti bevágással indul a feltáró út. Ez egy kisebb teresedéshez vezet, amely hirtelen sikátorszerű utcává szűkül. A terület közvetlen szomszédai szintén egyemeletes, magas tetős épületek, amelyek földszintjén üzletek, felettük lakások találhatók.  

Az épület telepítése
A moziépület a terület nyugati oldalhatárára került, így a telek fennmaradó további részén kialakul egy felszíni szabad terület, amely átkötést biztosít a Grauaug és Péter Pál utcák között. Ez az új átkötés fontos eleme a koncepciónak, mivel rajta keresztül a Sugovica felől érkezők egy új irányból is meg tudják közelíteni a belvárost, ezáltal a városszövet fellazul.

Az új közterület bekapcsolódik a meglévő városszövet „belsőudvar, kis tér” hálózatába. A terület keleti határán, amely kerítés jellegű beépítést kapott, könnyedebb, lazább beépítésű pavilon helyezkedik el, a köztér funkciók további erősítésére.

Funkciók, tömegképzés, homlokzatok
A főépület magában foglalja a fő funkciót, a Klubmozit. Ez az épület pinceszintjén található, ami a mozik zárt karakteréből és a helyszíni adottságból is következik. Így a felszíni épületrészek szervesen kapcsolódni tudnak a köztér funkciókhoz. A földszinten előtér, kávézó, pénztárak, ruhatár található, amelyek a külön lévő pavilonban létesülő nyilvános WC-vel és filmes témájú kultúrbolttal egészül ki. Az emeleti tömör szinten találhatók az irodák a megfelelő kiszolgáló részekkel.

A tömegképzés fő célja a kisvárosias lépték megtartása. A homlokzat követi a funkciót, a nyitott, illetve zárt felületek váltakozása jellemzi.

Breuer Marcell diplomadíj 2008
készitette: Lepsényi Ákos     
konzulens: Hutter Ákos DLA
PTE-PMMK 2008