Programok

KÖTELEZŐ: MÉK Teljes anyag

2011.01.27. 09:22

A 103/2006. korm. rendelet szerinti KÖTELEZŐ tartalmú KÉT NAPOS továbbképzés 2011. február 8-án 13 órakor.

a 103/2006. korm. rendelet szerinti KÖTELEZŐ tartalmú KÉT NAPOS továbbképzés


előadó: Dulácska Zsolt, Dr. Gáts Andrea, dr. Takács Lajos Gábor, Szabó József

jelleg / bírálati kód: kötelező / MÉK: 2010/K/01

szakterület: jog

program típus: előadás

időtartam: 10 óra

várható részvételi díj: 21,900 Ft

Figyelem! Új helyszín!

...Kötelező, de nem haszontalan!...

2 napos képzés összesen 10 óra terjedelemben!

A képzés jogosultsági vizsgát nem tett tagoknak és beszámolóra nem kötelezetteknek ajánlott.

A képzés az Építész Kamaránál nyilvántartott szakmagyakorlóknak a teljes kötelező elvégzését biztosítja, a Mérnök Kamaránál is nyilvántartottaknak, a kötelező általános moduljának is megfelel.

Időpont:

1. nap: 2011. február 8. 13.00 - 18.00 (regisztráció 12:45 -től)

2. nap: 2011. február 9. 13:00 - 18.00 (regisztráció 12:45 -től)

A tanfolyam teljes idejében kötelező a részvétel.

A jelenlétet ellenőrizzük.

Előadások:

Jogi kérdések (Dr. Gáts Andrea jogalkotási szakjogász)

Építésügyi beruházások megváltozott szabályai

A változással érintett, valamint az új jogszabályok körének ismertetése, tájékoztatás a témához kapcsolódó jogszabályok hatékony elérési módjairól.

A hatósági ellenőrzések kiterjesztése, kitérve a bírságolási szabályokra, jogorvoslati lehetőségekre is.

 

 

 

Az építési folyamat résztvevői

Az építőipari kivitelezési kódex

Az építési folyamat szakmagyakorlási engedéllyel rendelkezői résztvevői körének és egyéb szereplőinek bővülése:

 • felelős műszaki vezetés
 • építési műszaki ellenőrzés
 • építészeti-műszaki tervezés, tervellenőrzés
 • építésügyi műszaki és építésügyi igazgatási szakértés
 • beruházáslebonyolítás és energetikai tanúsítás megváltozott szakmagyakorlási szabályai,
 • építtetői fedezetkezelő bevezetése
 • kivitelezői nyilvántartás bevezetése
 • az építési folyamat résztvevőinek feladata, felelősségi köre
 • az egyes tevékenységek összeférhetetlensége

Az építésügy, a településfejlesztés és – rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásának megváltozott szabályai.

Építési szerződés a gyakorlatban

 • A szerződés megváltozott formai, tartalmi szabályai
 • A megrendelő jogai és kötelezettségei
 • A kivitelező jogai és kötelezettségei
 • Az elszámolás módja, a rezsióradíj és érvényesítése,
 • Fedezetkezelés hatálya alá tartozó esetek eltérő rendelkezései

Tervezési szerződés a gyakorlatban

A tervezési szerződésre vonatkozó szabályok tervezési díjak mértékére, behajtásának alakulására gyakorolt hatásai,

 • Tervezői művezetés, tervellenőrzés szerződésének vonatkozó szabályai
 • A tervezési (településtervezési) szerződés megváltozott formai, tartalmi szabályai az Étv., valamint a Kivitelezési Kódex alapján
 • A megrendelő jogai és kötelezettségei, a tervezési program
 • A tervezők jogai és kötelezettségei, a tervezői nyilatkozat sorsa
 • Az elszámolás
 • A Magyar Építész Kamara szerződésmintáinak elérhetősége, alkalmazása a gyakorlatban

Építészeti szerzői jog a gyakorlatban

Szerzői jog az építészeti szakmagyakorlás során:

 • Szerzői joggal védett építészeti alkotások (tervek, épületek)
 • A szerzői jogi védelem határai
 • A tervezők személyhez fűződő és vagyoni jogai
 • Épületek kivitelezésének és átalakításának szerzői jogi korlátai,
 • Tervek felhasználási jogának megszerzése, felhasználási módozatok
 • A jogosulatlan felhasználás következményei, jogvédelmi eszközök

Az előadás célja, hogy a megváltozott és új jogszabályok ismertetésén túl eljussunk azok konkrét alkalmazási lehetőségeire, kimutassuk azok gyakorlati hatásait, előnyeit és hátrányait pl. a szerződések megkötésére, vagy a kifizetetlen tervezési díjak behajtására.

Építészeti tűzvédelmi alapismeretek (Dr. Takács Lajos Gábor építész, BME Épületszerkezettani Tanszék)


- Országos Tűzvédelmi Szabályzat

- Építmények tűzvédelmi követelményei, alapfogalmak

- Tűzvédelmi dokumentáció


Szabványügyi ismeretek (Szabó József, Magyar Szabványügyi Testület főosztályvezető)

Szabvány fogalma, kapcsolata a jogszabályokkal, a szabványosítás célja. (mi a szabvány, a szabvány nem kötelező, önkéntesség helyes értelmezése és a szabványtól való eltérés következményei, a szabványokra való hivatkozás a jogszabályokban, az építésügy területén, a szerződésekben, a szabványokban és a bírósági perekben.)

Az építészeti tervezést érintő legfontosabb szabványok.

Újdonságok a megjelent szabványok körében, és a várható változások.

Szabványokra való hivatkozások a hazai jogszabályokban, az építésügy területén. Aktualitások az utóbbi időszak új és módosított jogszabályainak megfelelően.

Kamarai díjszámítás (Dulácska Zsolt építész, MÉK elnökségi tag)

 • A MÉK Ajánlott Díjszámítási Szabályzatának főbb rendelkezései.
 • Az ajánlott díjszabás rendszere, díjalapérték és idő alapú elszámolás.
 • Az ajánlott díjszabásban és a kamarai mintaszerződésekben rögzített alap és különszolgáltatások rendszere.

-------------

Felhívjuk gépkocsival érkező résztvevőink figyelmét, hogy a Bevásárlóközpont mélygarázsában 5 óra ingyenesen parkolás biztosított! (behajtás a Futó u. felől)    

időpont: 2011. február 8. 13:00

helyszín: Corvin Bevásárlóközpont, I. em (1083 Budapest, Kisfaludy u. 32-38) 

Létszám: minimális: 30 fő, maximális: 100 fő    

Részvételi díj: 21,900 Ft    

Határidők: jelentkezés: 2011. február 7.
fizetés: 2011. február 8.