Nézőpontok/Kritika

Kotsis Iván - írások, házak, tanítványok

2010.05.13. 09:26

A BME Lakóépülettervezési Tanszék kiadásában megjelent hiánypótló kiadvány: Kotsis Iván rajzai, tervei, ma is érvényes gondolatai egy kötetben, a „múlandóság cáfolatául” - Perényi Tamás DLA, a lakó tanszék vezetőjének szerkesztésében.

Előszó
A múlt század magyar építészeinek visszaemlékezéseiben van egy közös pont: egyetemi tanulmányaik felidézésekor központi helyet foglal el Kotsis Iván, a század első felének meghatározó építész-tanára. Kotsist 1949-ben eltávolították az Műegyetemről, a tervezésoktatásra gyakorolt hatása azonban máig tart. Oktatási módszereit, tervezési alapállását, a lakóházakról vallott felfogását máig idézzük, a nevét viselő díjat évente az az építész kapja, akinek az oktatói és szakmai munkája kiemelkedő, emellett erkölcsi tartása is megkérdőjelezhetetlen.

 

 
 

 

Ismerjük terveinek, megvalósult épületeinek egy részét, gyakran citált tömör megállapításait, de az idézeteken túli gazdag írott életmű és a felügyelete alatt készült hallgatói tervek nehezen hozzáférhetőek. Könyvei és az általa összegyűjtött hallgatói munkákból készített kötetei már csak egy-egy példányban fellelhetőek, magánkönyvtárakban lappanganak, a közkönyvtárak pedig csak egyedi betekintést engedélyeznek. Így az életmű lassan kiüresedik, csak a név és néhány idézet marad, holott Kotsis házai, de különösképpen az oktatásról vallott elvei ma is időszerűek. Ő teremtette meg a műegyetemi építészképzés tervezés-módszertani alapjait, s a szubjektív tervezésoktatásnak jól átlátható, világos kereteket adott. Nagyon határozott elképzelései voltak a tervezési és az oktatási alapelveket illetően, de ezek mindig nyitottsággal és empátiával párosultak: hosszú tervezési praxisában jól tetten érhetőek a tudatos váltások, hallgatóitól pedig nem saját elvei mechanikus követését várta el, hanem éppen ő kereste a hallgatóban szunnyadó víziókat, melyek kibontásáért dolgozott.

 

 

 

Ez a könyv a Lakóépülettervezési Tanszék tervezett kiadványainak első kötete, tisztelet a tanszék alapítójának emléke előtt. A könyv természetesen csak szemelvényeket, részleteket tartalmaz a Kotsis által írt, vagy szerkesztett kötetekből; a rövidebb előadásokat, cikkeket azonban a maguk teljességében közöljük, vállalva a helyenként előforduló ismétléseket.

 

 

 

Köszönettel tartozom a Magyar Építészeti Múzeum munkatársának, Prakfalvy Endrének, a Kotsis-életmű avatott ismerőjének, aki engedélyezte az általa összeállított Önéletrajz részleteinek eme kötetben való megjelenését, Kotsis Lajosnénak, aki betekintést engedett az általa őrzött hagyatékba, és a BME-OMIKK vezetőinek, hogy engedélyezték a könyvtárban őrzött Kotsis-anyagok kutatását.

Budapest, 2009. december

Perényi TamásKotsis Iván - írások, házak, tanítványok
szerkesztette: Perényi Tamás DLA
Tervezés, typográfia: Szentirmai Boglárka
kiadja: BME Lakóépülettervezési Tanszék, 2009
beszerezhető/megvásárolható a BME Lakóépülettervezési Tanszéken
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. 249.
tel.: 463-1312 / fax.: 463-3036
email: info[kukac]lako.bme.hu