Épülettervek/Hallgatói terv

Közösségi tér a téglafalak között - a soproni zsinagóga revitalizációja

2017.09.21. 13:15

Vass Orsolya diplomamunkájában a soproni zsinagóga és közvetlen környezetének revitalizációjával foglalkozott. Koncepciójában a zsinagóga épülete új funkciót kap: egy közösségi tér lesz, mely előadások, koncertek, vagy alkalmanként kiállítások helyszíne lehet.

Helyszín

Sopron az osztrák határ közelsége miatt ma egy nagyon speciális helyzetbe került: a népessége növekszik az országon belüli belső migráció következtében, viszont a városon belül szuburbanizáció figyelhető meg, a központ és környéke kiüresedett. Paprét egy a Várkerülethez közel eső park, mely a belváros közelében a legnagyobb egybefüggő zöld terület. Azonban ez a tulajdonság kihasználatlan, hiszen a park nagy része parkolóként funkcionál. A Torna utca (mely a Paprétbe torkollik) gyalogos közlekedésre nem megfelelő, annak ellenére, hogy itt található számos szórakoztató egység (mozi, boltok, stb.), sőt az egyik legnagyobb sétáló utca is közvetlen kapcsolatban van vele.Zsinagóga

A második világháború után Sopronban 274 zsidó vallású ember maradt, akik a Papréten álló ortodox zsinagógát nem tudták fenntartani, a városban található másik két zsinagóga felemésztette erejüket és pénzüket is. Mára a maximum 40 főt számláló zsidó közösség teljesen letett a rekonstruálandó zsinagóga újra használatbavételéről.

Az épület két utcafronton lévő ház közé került, az utcafronttól beljebb, két oldalán zöld sávokkal. Az nyugati oldalon egy szűk sikátorként viselkedő szakasszal, keleten pedig egy tágasabb oldalkerttel. Mögötte kihasználatlan, régi, gazdasági épületek omladoznak. A telek lejtése hátrafelé nagyjából 80 cm.A terv

Először is eldöntöttem, hogy a tervezett új funkció egy közösségi tér lesz, mely előadások, koncertek, vagy alkalmanként kiállítások helyszíne lehet. Belül a vakolat lebontásával egy homogén tégla felületet kapunk, melyben - részben emlékeztetve az egykori funkcióra, részben az előadások állandó háttereként szolgálva - a falból kibontott Tóra szekrény helye látszik. Előtte színpad kap helyet, melynek jobb oldalán egy új kijáratot nyitottam, a művészek közvetlen közlekedése érdekében.

A régi épülethez való hozzáépítésem két részből áll: egy az előadók számára kialakított egységből (ez magába foglalja az öltözőket, a mosdókat és egy kis közösségi teret) és egy álladóan üzemelő kávézó részből. Az öltözők egy művészbejárón keresztül a nyugati oldalról közelíthetőek meg, míg a kávézóblokk az utcára türemkedik. A két részt egy fedett nyitott tér kapcsolja össze, mely nemcsak a közlekedésre szolgál, de alkalmanként szabadtéri színpad funkcióját is betöltheti. Mivel az eredeti padlószint a zsinagógában +45 cm, ezért az összes általam tervezett rész ezen a magasságon van. Így az egész komplexum egy pódiumra helyeződik, melyben a természetes zöld felületek alacsonyabban vannak, így a beépítési blokk folyton lépcsőzik, élményt adva az egy irányú közlekedésnek.
Remélt hatásai a városra

A jobb megközelíthetőség érdekében a Torna utcán a járda részt kiszélesítettem, a parkolókat megszüntetve. Ugyancsak megszüntetve a Papréten is a parkoló tömböket, ezeket a blokkokat az Árpád utcában tervezett parkoló komplexumba helyezném. Így a park közparkként tudna funkcionálni, közvetlen kapcsolattal az Ikva patakkal, mely a kávézóval együtt az embereket a park gyakoribb látogatására, a szabadban eltöltött minőségi idő növelésére ösztönzi. Ezenkívül növelheti a centrumban élés élményét, csökkentve a külső még természetes környezet rombolását.

Vass Orsolya