Közélet, hírek

Lakópark épülhet a régi Vágóhíd területén Kispesten

2023.12.05. 15:52

A Bozsik Aréna szomszédságában, a Hofherr Albert utca – Iparos utca – Lajosmizsei vasútvonal által határolt tömbben az ezredfordulóig vágóhíd működött. Az azóta használaton kívül álló területen lakáscélú fejlesztés valósulhat meg. 

A Bozsik Aréna szomszédságában, a XIX. kerület keleti részén található mintegy 2,2 hektáros, parlagon heverő terület kétharmadán lakáscélú fejlesztést tervez a tulajdonos. A Hofherr Albert utca – Iparos utca – Lajosmizsei vasútvonal által határolt területen megvalósítandó beruházás a Kispest Kerületi Építési Szabályzat módosítását tette szükségessé, ami meg is történt. Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata a 2023. szeptember 21-i nyílt ülésén elfogadta a módosítást tartalmazó rendeletet, amely október 16-án lépett hatályba a KÉSZ részeként (a Vi-2/XIX/13 jelű építési övezet előírásai). Mindezt megelőzte egy májusban tartott lakossági fórum.

Még tavasszal tették közzé az önkormányzat honlapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. által készített Partnerségi véleményezési dokumentációt, amelyből több minden kiderül a fejlesztéssel kapcsolatos előzetes elképzelésekről. A tervezési terület három telkéből kettő (168203/2; 1608203/1) a TGI Ingatlanforgalmazó Kft., egy pedig (168204) az önkormányzat tulajdonában van, a két fél településrendezési szerződést kötött, amelynek alapjául a területre készített, Budapest Főváros XIX. kerület, Kispest Önkormányzata Képviselő-testülete a 194/2022. (X. 06.) Ökt. határozatával jóváhagyott telepítési tanulmányterv szolgál. E szerint az ingatlanfejlesztés részeként öt, összesen 325 lakást tartalmazó épületet, valamint kereskedelmi és szolgáltatóegységeket alakítanának ki. A beépítési terv csak a 168203/1 és 168203/2 telkekre fogalmaz meg beépítési javaslatot, a két telket a beruházás részeként összevonják. Van javaslat a kialakítandó lakóépületekre vonatkozóan is: A területen öt, középfolyosós elrendezésű,  FSZ+4+VSZ (visszahúzott szint), valamint FSZ+5+VSZ (visszahúzott szint) magasságú lakóépületet helyeznének el, amelyeket földszintes vagy kétszintes épületrésszel kötnének össze. 

"A telkek beépítése, fejlesztése során törekedni kell arra, hogy a zöldfelületi arány minél nagyobb mértékben teljes értékű, fásított zöldfelületként kerüljön biztosításra nagy, összefüggő és a beépítések által védett zöldfelület kialakításával, amelyen belül közösségi célú pihenő- és szabadidős kertrészek is kialakíthatók. Az új lakóterület lakosságának rekreációs ellátása érdekében szükséges legalább egy kiskorosztályos (0-6 éves) és javasolt továbbá egy nagy kiskorosztályos (6-14 éves) játszókert kialakítása, figyelembe környéken található zöldterületek távolságát és kihasználtságát" - olvasható a dokumentumban. 

A tervezési terület déli részén 1937-től az ezredfordulóig vágóhíd működött, a használaton kívüli épületeket egy trafóház kivételével 2010-2011-ben elbontották. A Hofherr utca felőli oldalon jelenleg önkiszolgáló autómosó üzemel. A közvetlen környezetében zömmel egyszintes házak állnak, a legfőbb problémát a közúti és vasúti eredetű zajterhelés jelenti, amellyel számolni kell a tervezés során. 325 lakás esetén 600-700 új lakóval számolnak. 

Az ügyben újabb fejlemény, hogy az ÉTDR szerint a 168203/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan december 4-én építési engedély iránti kérelmet nyújtottak be a fővárosi kormányhivatalhoz, amelynek tárgya "A" épület - társasház építése.