Helyek

London másképp csinálja / 1. — Olimpia az East Enden

2009.02.18. 10:24

A Londoni Olimpiai Park London keleti, külvárosi városrészében lévő egykori rozsdamezős terület. Az olimpiai projekt keretében olyan városrehabilitációs beruházások valósulnak meg, melyek a sporteseménytől függetlenül is szükségesek, és hozzájárulnak az alacsony státuszú térség egészének megújulásához. És mi a helyzet Budapest olimpiai elképzeléseivel?
Gábor Péter
tájépítész cikksorozatának első része.

Januárban félútra érkezett London olimpiai projektje, hiszen négy év telt el az olimpiai pályázat megnyerése óta, és még négy van hátra a 2012-ben megrendezésre kerülő játékokig. Gordon Brown miniszterelnök, nyilvánvalóan részben a Nagy-Britanniát súlyosan érintő gazdasági recesszió hatására, elsősorban a projekt által összességében teremtett 30.000 munkahelyet hangsúlyozza, valamint azt, hogy a megvalósítás legintenzívebb időszakában, 2010-ben mintegy 11.000 munkás fog párhuzamosan dolgozni a projekten.1 Az olimpia honlapján a beruházás fenntarthatóságáról, illetve az olimpia utáni hasznosításról szóló tanulmányokat olvashatunk.2 London város önkormányzatának honlapján az „olimpia hagyatékáról” szóló híradást találunk.3 A „Legacy” (örökség, hagyaték) kifejezés kulcsfontosságú az olimpiával foglalkozó dokumentumokban: azokra az értékekre és eredményekre utal, amelyek az olimpiai projekt révén, az olimpiát követően szolgálják majd a területen élőket, illetve London város egészét.

 Az olimpia központi helyszíne4
A londoni olimpiai játékok központi helyszíne a Lee folyó völgyének torkolati szakaszán, London belső, keleti városrészei mellett elterülő, mintegy 2,5 km2 kiterjedésű terület. A Big Bentől légvonalban mindössze mintegy 10 kilométerre, a Temzétől 4,5 kilométerre lévő városrész több mint száz éven át ipari zárványterület és hulladéklerakó volt. A negyed részben még ma is meg van „áldva” a rozsdamezős térségek összes jellemző gondjával: szennyezett talaj, rossz állapotú épületállomány, hiányos, illetve a rehabilitációt gátló közműellátottság, a közlekedési kapcsolatok hiánya a szomszédos városrészek felé.5

A szomszédos településrészek
London keleti részén, az East Enden alacsonyabb státuszú városrészek találhatók. Ez a külvárosi London, az 1985-óta futó, EastEnders című rendkívül népszerű szappanopera helyszíne.6 Ha úgy tetszik ez London Kőbányája vagy Külső-Ferencvárosa. A Lee folyó két oldalán megtelepedett egykori ipari területek a főközlekedési utak kivételével lényegében hermetikusan elválasztották egymástól a szomszédos Hackney és Newham illetve Leyton városrészeket.

Hackney, a szegény néposztályok cockney7 nyelvjárásának a hazája, az 1930-as években London jellegzetes munkáskerülete volt rendkívül alacsony színvonalú lakásállománnyal. Az akkori időszak „szlömtelenítési” (slum clearance) programjainak egyik helyszíne éppen ez a kerület volt. A 70-es, 80-as évek gazdasági átalakulása során a korábbi nagy ipari foglalkoztatók kiszorultak a térségből, olyan alacsony intenzitású gazdasági vállalkozásokat hagyva hátra, mint az autóbontók és a hulladékhasznosítók. A hánytatott sorsú Canary Wharf ingatlanfejlesztési beruházás eredményeképpen Hackney kerületben lassú felértékelődés indult meg.8

 

 

Az East és West Ham összevonásából keletkezett Newham városrész London dokkvidékének (Dockland) jellegzetes kerülete. A területet a viktoriánus kori járványok, a nagy gazdasági világválságot követő munkanélküliség, a második világháború alatti bombázások egyaránt sújtották. A terület a 20-as évektől kezdve a bevándorlók célterületévé vált. Kezdetben az ázsiai, a 60-as éveket követően pedig a kelet-afrikai bevándorlók telepedtek le nagy számban a térségben. A magas munkanélküliséggel sújtott 80-as években etnikai villongások és gyilkosságok jelentettek súlyos problémát. A Brit Nemzeti Front9 fenyegetéseinek hatására önvédelmi szervezetek (Newham Deffence Committee, Newham Youth Movement) alakultak a kerület lakosai körében. Ma a kerület lakosságának több mint fele különböző etnikai kisebbségekhez tartozik. 1981-98 között egy állami rehabilitációs projekt keretében kereskedelmi, szolgáltató és lakó funkcióra alakították át az egykori dokk-negyedet. Ennek a megvalósítását a Docklands Development Corporation projektszervezet koordinálta. A kerület jelenleg kulturális, szabadidős és közlekedési fejlesztésekkel kívánja az egykori nehézipar megürült helyét betölteni.10

Leyton városrész ugyancsak egyike London etnikailag sokszínű kerületeinek. A kerület rossz állapotú lakásállományának problémáját a 60-as években toronyházak építésével próbálták megoldani. Egy évtizeddel később már erős kritikák fogalmazódtak meg ennek építészeti minőségét, illetve negatív társadalmi hatásait illetően. A 90-es évek során több helyen a lakótornyok bontására, a terület újjáépítésére is sor került.11

Az állami beavatkozás indokoltsága
Az Lee folyó alsó völgyének rehabilitációja olyan revitalizációs projekt, mely a térség, illetve London egésze számára, az Olimpiai Játékoktól függetlenül, régóta deklarált célkitűzés. Az English Partnership által elkészített Nemzeti Barnamezős Stratégiában12 az alulhasznosított barnamezős területeket négy kategóriába osztották. Az 1. kategória tartalmazza azokat a területeket, melyek revitalizációt követő értéke meghaladja a revitalizáció költségeit. Ezek azok az alulhasznosított barnamezős területek, melyek állami beavatkozás nélkül is képesek megújulni. A dokumentum szerinti 3. kategóriába azok a területek tartoznak, ahol a revitalizáció költségei lényegesen meghaladják a terület revitalizációt követő piaci értékét. Ezeknek a területeknek a megújítása jelentős, direkt vagy indirekt állami beavatkozás nélkül lehetetlen. A 4. kategóriába azok a súlyosan terhelt területek tartoznak, melyek rehabilitációja során a piaci utóhasznosítást nem tekintik célnak. Ezeknél a területeknél a terület beépítés nélküli utóhasznosítása az optimális alternatíva.

 

Az alulhasznosított barnamezős területek piaci értékesíthetőség alapján történő kategóriái13

 

Az Olimpiai Park helyszínéül szolgáló terület a 3. illetve a 4. kategóriás helyszínek közé tartozik, ahol a környezeti kármentesítés, a szükséges közmű- és közlekedési hálózat fejlesztésének magas költsége, a tulajdoni szerkezet rendezetlensége következtében a rehabilitáció (kármentesítés) és revitalizáció (ujjáélesztés) csak intenzív állami beavatkozás révén lehetséges.
Az olimpiai projekt deklarált célkitűzései14
Az olimpia tervezési prioritásait bemutató kiadvány állítása szerint:

Az olimpia sport és közösségi létesítményeit és infrastruktúráját arra fogjuk felhasználni, hogy megújítsuk Nagy-Britannia és egész Európa egyik legszegényebb közösségének lakóhelyét. Célunk, hogy az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésének segítségével maximalizáljuk a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlesztési potenciáljából származó hasznot.

A tervek szerint az Olimpiai Játékok után az olimpiai falu és a központi stadion térsége átalakul a legnagyobb városi parkká, amit Európában az utóbbi 150 évben építettek. A park a természetes vízparti élőhelyek rehabilitációjával és őshonos fajok betelepítésével javítja a térség ökológiai adottságait. A Lee folyó medrét kitisztítják, kikotorják és szélesítik, a természetes ártereket visszaállítják, új vizes élőhelyet biztosítva az élővilág számára.

A területen létesülő világszínvonalú sportlétesítmények a játékok után sportklubok és a helyi közösségek használatába kerülnek.

 

 

Az olimpiai falu épületeit lakóépületként hasznosítják, és emellett összesen 9000 új otthon építését tervezik. A lakóépületeknél vegyesen alakítanak ki magán és önkormányzati lakásokat a társadalmi szegregáció elkerülése érdekében. Az ideköltözőket boltok, vendéglők és kávéházak szolgálják ki.

A terület jelenleg hiányos közlekedési kapcsolatainak javítását a Docklands magasvasút, a Jubilee metróvonal és a Stratford vasútállomás fejlesztések szolgálják. A park szomszédságában élők számára a közhasználatú szabadterekhez való könnyebb hozzáférést a folyópart melletti egykori vontatóutak, gyalogutak és bicikliutak biztosítják.

A térségben élők részt vehetnek az Olimpiai Játékok tervezésében, és véleményt nyilváníthatnak a beruházás játékok utáni hasznosításával kapcsolatban. A térségben létesülő ezres nagyságrendű munkahelyet helyi lakosok tölthetik be. A városi közlekedés javulása, a számos képzési és munkalehetőség révén a lakosság széles rétegei profitálhatnak a játékok megrendezéséből.

Térségi összefüggések.
Az olimpiai projekt hatása túlmutat a projektterületek, sőt London határain. A projekt ezért szervesen kapcsolódik a térség fejlesztésével foglalkozó egyéb elképzelésekhez. Ilyen a Temze Kaputérség (Thames Gateway) három megyét (Greater London, Essex, Kent) érintő fejlesztési programja15, a Lee Völgyi Regionális Park kiterjesztése,16 illetve Stratford városrész fejlesztési terve.17

szöveg és fotók: Gábor Péter tájépítész mérnök

 folyt. itt


1 http://www.london2012.com/news/archive/2009-01/prime-minister-visits-olympic-park-at-halfway-point-as-job-boost-announced.php
2 http://www.london2012.com/plans/index.php
3 http://www.london.gov.uk/view_press_release.jsp?releaseid=20818
4 http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=hu&msa=0&ll=51.540036,-0.007553&spn=0.07367,0.153809&t=h&z=13&msid=108329671842255437187.000462515e5faee0d80e2
5 http://www.london2012.com/news/media-releases/2007/2007-10/low-level-radium-contamination-from-10cm-gauge-dial-found-on-site.php
6 http://en.wikipedia.org/wiki/EastEnders
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Cockney
8 http://www.hackney.gov.uk/xp-factsandfigures-history
9 http://en.wikipedia.org/wiki/British_National_Front
10 http://www.newham.gov.uk/NR/rdonlyres/52364E5A-4560-4650-86AD-DA699BF7224E/0/NewhamStory.pdf
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Leyton
12 http://www.englishpartnerships.co.uk/landsupplypublications.htm#brownfieldrecommendations
13 Towards a National Brownfield Strategy, English Partnership 2003. p12.
14 http://www.london2012.com/documents/oda-publications/oda-legacy.pdf
15 http://www.communities.gov.uk/thamesgateway/about/
16 http://www.leevalleypark.org.uk/en/content/cms/olympics/regeneration/regeneration.aspx
17 http://www.lda.gov.uk/server.php?show=ConWebDoc.640